REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “POTI CASTIGA PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA”

SECŢIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Campania promoţională “Poti Castiga PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de STRAUSS ROMANIA S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul social în București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare 5990561.
 1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin Telcor Communications S.R.L cu sediul in Bucuresti,  Bd. Barbu Vacarescu, nr. 102, sc. D, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8010/2002, cod unic de inregistrare RO14835419, denumita in continuare „Agentie de implementare
 1. Agentia de implementare este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional si a oricaror alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve.

Agentia de implementare va fi denumita in continuare – „Agentia”.

 1. Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).  

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România prin publicare pe site-ul doncafe.ro/promo, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit si prin solicitare scrisa trimisă la adresa sediului social din Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau apelând linia telefonică a Campaniei 021.308.83.80 (tarif normal), de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00, in perioada 15.10.2023-15.12.2023.

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare după anunțul prealabil si publicarea acestora pe site-ul doncafe.ro/promo.
 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECŢIUNEA 2.   ZONA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Romaniei, in magazinele participante mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament, in perioada 15.10.2023 ora 00:00-15.12.2023, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei) in conformitate cu programul de lucru al magazinelor participante si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce pot determina participanții la Campanie să considere continuarea acesteia după data de 15.12.2023 ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștiința publicului prin modalitățile prevăzute la Secțiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3.   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

3.1. Produsele din portofoliul Societatii ce poarta marca Doncafe din categoriile CAFEA PRAJITA SI MACINATA, CAFEA BOABE PRAJITA, CAFEA INSTANT si MIXURI (SPECIALTITATI DE CAFEA)

3.2. Produsele descrise mai sus, participante la Campanie sunt disponibile în limita stocului existent în magazinele participante.

3.3. Produsele participante la Campanie își pierd această calitate după data încheierii Campaniei, Organizatorul fiind exonerat de orice obligație in legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

4.1. La această Campanie pot participa toți cetățenii români (persoane fizice, clienți ai magazinelor în care se desfășoară Campania), cu varsta de peste 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), denumiți în continuare ,,Participanți„, cu domiciliul/reședință în România pe toată perioada de desfașurare a Campaniei si pe perioada de revendicare/ validare/livrare a premiilor.

Campania  se adresează doar persoanelor fizice, utilizatori finali și, nu este valabilă pentru persoanele juridice, sau care au ca scop revânzarea produselor participante la Campanie.

4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.3. La acestă  Campanie nu au dreptul să participe angajații Agentiei, ai Organizatorului și nici ai celorlalte societăți comerciale implicate în această acțiune (distribuitori, retaileri ai Organizatorului sau partenerii acestora participanți la Campanie), precum și niciunul dintre membrii familiilor acestora, rude de gradul I  (copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

4.5. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil valabil, aparținând oricăreia dintre rețelele de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile si Digi mobil pe care să-l utilizeze pentru înscrierea in Campanie şi la care să poată fi contactaţi pe toată durata acesteia.

4.6. Participanţii la prezenta Campanie trebuie să păstreze documentele justificative care atestă cumpărarea respectivelor produse participante (bonuri/facturi fiscale în urma cărora au fost inregistrate participari in Campanie). Această regulă se aplică de la începutul Campaniei şi este valabilă pe toată perioada acesteia precum si pe perioada de validare a castigatorilor conform prezentului Regulament.

4.7. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau participantul nu doreşte şi / sau nu are documentele justificative necesare de cumpărare a produselor participante în Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida inscrierile participanţilor, premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

5.1. Înscrierea în Campanie se face în perioada 15.10.2023-15.12.2023 (ora 23:59), prin trimiterea unui SMS la numarul scurt 1747 (tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobile) continand numarul bonului/facturii fiscal/e care atesta achizitia, in perioada Campaniei, de produse participante, in valoare minima de 25 lei pe acelasi bon/factura fiscal/a, urmat de unul dintre textele de mai jos in functie de magazinul* din care s-a efectuat achizitia produselor participante conform prevederilor prezentului articol:

 1. PARABOMIR –numarul bonusului fiscal urmat de textul “PARABO”
 2. SENIC GROSS & MARKET– numarul bonusului fiscal urmat de textul “SENIC”
 3. RONA PRO MARKET – numarul bonusului fiscal urmat de textul “NOVA EURO”
 4. FLANA MARKET– numarul bonusului fiscal urmat de textul “FLANA”
 5. EXFLOR DISCOUNT– numarul bonusului fiscal urmat de textul “EXFLOR”
 6. CERES – numarul bonusului fiscal urmat de textul “ANA MARIA”
 7. DANEMAR – numarul bonusului fiscal urmat de textul “EURO MARKET”
 8. SUCCES NIC COM – numarul bonusului fiscal urmat de textul  “SUCCES”
 9. MATRA – numarul bonusului fiscal urmat de textul “MATRA”

*Magazinele participante sunt semnalizate cu materiale promotionale dedicate fiecarui magazin/retea de magazine participant/e.

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– Participantul trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 4 de mai sus;

– Să achiziționeze oricare dintre produsele mentionate la Sectiunea 3, participante la Campanie, in valoare de minimum 25 lei pe acelasi bon/factura fiscal/a, in perioada 15.10.2023-15.12.2023

– Să folosească pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, aparținând rețelelor de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobil

– Să înscrie numarul bonului/factura fiscal/a urmat de textul format din denumirea retelei de magazine din care au fost achizitionate produsele, folosind modalitatea descrisa mai sus (SMS)

– Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată în Sectiunea 2.

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei după numărul de telefon mobil cu care a participat prin SMS.

Acelasi bon/factura fiscal/a ce reprezinta una sau mai multe achizitii ale unui/unor produse participante la Campanie in valoare totala de minimum 25 lei, poate fi inscris o singura data, de pe acelasi numar de telefon, pe toata perioada Campaniei.

Eventuale alte participari ulterioare ale unui bon inscris deja in Campanie vor fi considerate repetate, respectiv invalidate.

Pe intreaga durata a Campaniei, un participant, identificat dupa numarul de telefon, se poate înscrie cu 1 singur bon fiscal per zi.

Pe intreaga durata a campaniei acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

Pe intreaga durata a campaniei, participantul identificat dupa numarul de telefon poate castiga cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Mesajele Campaniei[1]:

 1. Pentru inscrierile inainte de data inceperii Campaniei, respectiv 15.10.2023, ora 00:00-Participantii vor primi urmatorul mesaj:

Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” incepe pe 15.10.2023 Trimite mesajul tau incepand cu aceasta data!”

„Te-ai inscris in Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”. Pastreaza bonul fiscal pentru validare in caz de castig. Succes!”

„Felicitari, ai castigat un set de 2 cesti Doncafe! Introdu codul* accesand validare-doncafe.telcor.ropentru validare** si revendicarea premiului! Infoline: 021308.83.80”

* codul alfanumeric este format din 5 caractere. Codurile se genereaza inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

**Pentru a intra in posesia premiului castigatorul va accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro primita prin SMS si va completa formularul de revendicare.

„ Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal urmat de [denumirea magazinului de unde ai achizitionat produsele][1]. Infoline: 021308.83.80

„Acest bon fiscal a fost deja inscris in Campanie. Te asteptam cu noi inscrieri! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Aceasta este ultima zi de campanie, astfel ca nu te mai poti inscrie! Infoline: 021308.83.80”

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietensc cu ziua” s-a incheiat in data de 15.12.2023. Vezi castigatorii pe www.doncafe.ro/promo.”

Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul doncafe.ro/promo in termen de 7 zile de la validarea castigatorilor, urmand a fi mentinuta pe perioada de livrare a premiilor.

SECŢIUNEA 6.  DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1. În cadrul acestei Campanii se vor acorda în total 470 premii, denumite si împărţite astfel:

PremiiNr total premiiModalitate de acordareValoare totala comerciala
SET 2 CESTI DONCAFE*400Premii acordate prin „momente norocoase”8.000 lei
BOXA PORTABILA SONY**60Premii acordate prin tragere la sorti11.345 lei
ESPRESSOR MANUAL DE’LONGHI***10Premii acordate prin tragere la sorti5.068 lei

Valoarea comerciala totala a premiilor este 24.412 lei.

* Premiul Set 2 cesti Doncafe – denumit si „Premiu acordat prin „momente norocoase”,  va fi acordat prin  tragere la sorţi a unor momente norocoase zilnice, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

** Boxa portabila Sony, model SRS-XB13

*** Espressor manual De’Longhi, putere 1100 W, capacitate rezervor 1.4l,  presiune 15 bar.

Un participant la Campanie poate castiga in cadrul Campaniei cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, indiferent de numarul de inscrieri, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Imaginile premiilor folosite in materialele de comunicare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare (culorile pot diferi fata de cele de pe materialele de comunicare).

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR

7.1. Metodologia de acordare a premiilor

 1. Premiile acordate prin momente norocoase (numite in cele ce urmeaza « Momente norocoase »

Momentele norocoase pentru acordarea premiilor set 2 cesti Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei. Numarul momentelor norocoase este corelat cu numarul de magazine participante apartinand aceleiasi retea de magazine in conformitate cu art 5.1. din prezentul Regulament (400 momente norocoase : nr de magazine participante) x nr locatii/magazine/retea.

Momentele norocoase vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti inainte de data inceperii Campaniei, pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

In total se vor extrage 400 momente norocoase. Acestea vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

Va fi desemnat potential câștigător al unui premiu acordat prin momente norocoase primul Participant care va avea o participare valida (Conform SECTIUNEA 5) dupa un “moment norocos” (Exemplu : Pentru ziua X, unul dintre momentele norocoase pentru premiul set 2 cesti Doncafe este 10 :11:12, astfel va fi desemnat potential castigator Participantul care are prima inregistrare valida dupa acest moment).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a înregistrat nici o participare valida in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru acest interval, prima inscriere valida dupa al 2-lea moment castigator va fi desemnat castigator aferent primului moment luat in ordine temporala, iar urmatoarea participare se va lua in considerare pentru desemnarea premiului momentului curent.

Ulterior desemnării potențialilor castigatori ai Campaniei si potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea finală, conform 7.2 Validarea Câștigătorilor, și se va verifica respectarea conditiilor de participare.

Castigatorii premiilor Boxa portabila Sony sau Espressor manual DE’LONGHI se desemneaza prin tragere la sorti in 2 (doua) etape, dupa cum urmeaza:

In cazul existentei unei suspiciuni de fraudare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor informatii suplimentare despre produsele achizitionate (se pot cere bonurile/facturile fiscale ca dovada a achizitiei, respectiv a participarilor in Campanie) si isi rezerva dreptul de anulare a participarilor sau, dupa caz, a premiilor.

In cazul in care se constata ulterior (ex: Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare in procedura de validare, ca acelasi numar de bon fiscal s-a receptionat de catre Organizator, de pe doua sau mai multe nr de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora inscrierii bonului/facturii in baza de date si nu la momentul trimiterii bonului/facturii fiscal/e prin formularul de revendicare.)

Premiile pot fi revendicate in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei.

Premiile nerevendicate sau invalidate raman in posesia Organizatorului.

7.2. Validarea Câștigatorilor

Potențialii caștigători ai premiilor acordate prin momente norocoase vor fi informați prin mesaj prin SMS cu privire la câștigul lor, pe numărul de telefon folosit la participarea in Campanie, în scopul informarii procedurii de validare si revendicare.

Potentialii castigatori vor accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro si vor introduce codul primit prin SMS la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, copie (scan) a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie si adresa de livrare a premiului. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neprimirea sau primirea intarziata a SMS-urilor din cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitandu-se la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila.

In scopul validării finale, potențialii câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorti, vor fi contactați telefonic în cursul a 10 zile lucrătoare (minim 2 apeluri pe zi, în momente diferite), incepand cu prima zi lucratoare celei la care a avut loc tragerea la sorti.  Câștigătorilor li se vor solicita ca in termen de 2 zile lucratoare sa trimita copie (scan) la adresa de e-mail validareDoncafe@telcor.ro, a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie, care face obiectul participarii desemnate castigatoare si adresa de livrare a premiului.

Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de validare finala, mentionate mai sus, participantii desemnati castigatori vor fi contactati la adresa de email folosita pentru transmiterea dovezii de detinere a bonului fiscal, in care li se va confirma validarea si faptul ca premiile urmeaza a fi livrate in termen de 60 de zile lucratoare la adresa de livrare comunicata de catre castigatorul validat.

Pentru oricare din premii și pentru oricare din documentele doveditoare solicitate in vederea validării, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita repetarea transmiterii, în cazul documentelor nelizibile sau neconcludente. 

Conditii de invalidare a potențialilor câștigători:

7.3 Livrarea Premiilor. Intrarea in posesie a premiilor

Livrarea premiilor se va face în termen de 60 zile de la data validării finale. Premiile vor fi livrate prin intermediul serviciilor de curierat, cu confirmare de primire la adresa specificata de castigator in cursul procesului de validare, conform instructiunilor oferite telefonic.

AWB-ul care insoteste livrarea premiilor confirmat de catre castigator reprezinta dovada de predare primire a premiilor Campaniei.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi Agentia implicata în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă, intreruperi de conexiune internet.

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Dovada de expediere a mesajelor SMS / mesajelor e-mail de către participanţi, nu reprezintă şi dovada primirii acestora sau primirii lor într-un anumit interval de timp de către Organizator. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:

Revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscale nu vor fi luate in considerare de Organizator, iar participantii nu vor intra in posesia premiilor.

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant la Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări in ceea ce privește corecta participare la Campanie. În cazul în care, în urma verificarilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme.

Eventualele reclamații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare și soluționate dacă au fost primite de Agentie si/sau Organizator, până cel mai tarziu la data de 15.01.2024, (respectiv 30 zile de la data finală a Campaniei).

Reclamațiile pot fi trimise prin poștă, la adresa Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau prin email la adresa promo@strauss-group.ro 

SECŢIUNEA 9.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Strauss Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal. Incepând cu 25 mai 2018, se aplica Regulamentului general privind protecția datelor 95/46/CE („GDPR”), iar Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor in acord cu cerintele GDPR.

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator si/sau de Agentie in scopul selecționării câștigătorilor si alocării premiilor.

Organizatorul, in calitate de operator independent si Agentia, in calitate de imputernicit se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Campaniei. 

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, număr de telefon, email, adresa de livrare premiu, semnatura (dovada receptie premiu conform AWB curierat).

In contextul Promotiei, participantii castigatori pot fi contactati prin call center pentru a fi informati cu privire la acordarea premiilor, context in care se prelucreaza si vocea.

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata Campaniei, până la îndeplinirea obligațiilor, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Pentru informații suplimentare despre păstrărea datelor cu caracter personal, solicitarile pot fi adresate la protectiadatelor@strauss-group.ro.

Temeiurile prelucrarii

In vederea organizarii si realizarii Campaniei prin diverse medii de comunicare, prelucrarea se intemeiaza pe executarea unui contract la care participantul este parte.

Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către protectiadatelor@strauss-group.ro si/sau la adresa postala Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de acces la date – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

 c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

 f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legaturi cu / către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor de comunicare electronice, conform Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

b) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

– este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

Dreptul la o cale de atac judiciară:

a) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

b) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

c) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale spentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi sterse.

SECŢIUNEA 10.   TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

SECŢIUNEA 11.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 4 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 12.   ALTE PREVEDEREI – CONTACT

Prin participarea la Campaniae, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament. Pentru informatii suplimentare se poate apela numarul de telefon  021.308.83.80  (tarif normal, orele 9:00-17:00, de luni până vineri).

SECŢIUNEA 13.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Strada Nicolae Teclu nr 51, Sector 3 de către Organizator pâna la data de 15.01.2024 (inclusiv).

Anexa 1

Magazine participante in campania “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua”, desfasurata in perioada 15.10-15.12.2023 si atribuirea momentelor norocoase conform sectiunii” METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILORdin prezentul Regulament.

Nr.crt.Denumire societateDenumire reteaAdresa magazinLocalitateJudet
1PARABOMIRPARABOstr Carpati nr 27BocsaCaras Severin
  PARABOstrTimisorii nr 4ResitaCaras Severin
  PARABOstr Tesatorilor nr 16LugojTimis
  PARABODN59, km8+550sat Chisoda, com GirocTimis
  PARABOstr Principala nr 264CarasovaCaras Severin
  PARABOTriajResitaCaras Severin
  PARABOBulevardul Republicii 1ResitaCaras Severin
  PARABOLunca BarzaveiResitaCaras Severin
  PARABODN CaransebesCaransebesCaras Severin
2SENIC GROSS&MARKETSENICstr Spicului 1BrasovBrasov
  SENICStr Vornicul Ureche 1CaracalOlt
  SENICstr Cernetului2Drobeta Turnu SeverinMehedinti
  SENICstr Calea Moldovei 18AFocsaniVrancea
  SENICsos de centuraDrobeta Turnu SeverinMehedinti
  SENICsos Sibiului nr 38MediasSibiu
  SENICstr Depozitelor27PitestiArges
  SENICstr Varianta Oituz 21SlatinaOlt
  SENICBariera Valcii 247CraiovaDolj
3RONNA PRO MARKETNOVA EUROStrada Gheorghe Costaforu 21OradeaBihor
  NOVA EUROSTR. ONEŞTILOR, NR.80OradeaBihor
  NOVA EUROstr Transilvaniei nr 16 bl u1OradeaBihor
  NOVA EUROstr VelentaOradeaBihor
  NOVA EUROCazaban nr 75OradeaBihor
  NOVA EUROstr Costaforu 16OradeaBihor
  NOVA EUROSânmartin 417495SanmartinBihor
  NOVA EURObulevardul Stefan cel MareOradeaBihor
  NOVA EUROstr Razboieni 82OradeaBihor
  NOVA EUROcalea Alexandru Cazaban nr 46OradeaBihor
4FLANA MARKETFLANA MARKETstr Dunarii nr 84AradArad
  FLANA MARKETstr Poetului bl 42aAradArad
  FLANA MARKETstr Poetului nr 93AradArad
  FLANA MARKETcalea Aurel Vlaicu 185aAradArad
  FLANA MARKETstr Independentei nr 5BAradArad
  FLANA MARKETstrada 1 nr 15PecicaArad
  FLANA MARKETstr Independentei nr 24/8AradArad
  FLANA MARKETstr TimisoriiAradArad
  FLANA MARKETbacanie Chișineu-CrișChișineu-CrișArad
5CERESANA-MARIACalea BucurestiCaracalOlt
  ANA-MARIAStrada Bicaz, nr. 1CaracalOlt
  ANA-MARIACalea Bucuresti bl. E15CaracalOlt
  ANA-MARIACaracal bl. 33CaracalOlt
  ANA-MARIAStrada Andrei Muresan, nr. 4CaracalOlt
6SUCCES NIC COMSUCCESAleea Digului nr. 1Targu JiuGorj
 SUCCESStrada Victoriei, bl. 223Targu JiuGorj
 SUCCESstrada 23 August, bl. 18Targu JiuGorj
 SUCCESStrada Victoriei, bl. 196Targu JiuGorj
 SUCCESstrada 9 Mai bl 56Targu JiuGorj
 SUCCESstrada Plopilor, nr. 45Targu JiuGorj
 SUCCESstrada 22 Decembrie nr. 35Targu JiuGorj
 SUCCESPiata 9 MaiTargu JiuGorj
 SUCCESStrada Olari, complex Diana Tg JiuTargu JiuGorj
 SUCCESBulevardul Ecaterina Teodoroiu nr. 126Targu JiuGorj
 SUCCESStrada Lt. Col. Dumitru Popescu nr. 19Targu JiuGorj
 SUCCESStrada Ecaterina Teodoroiu nr.99Targu JiuGorj
 SUCCESStrada Unirii nr.120Targu JiuGorj
 SUCCESsat Balanesticomuna BALANESTIGorj
 SUCCESStrada Barajelor, nr. 3Targu JiuGorj
 SUCCESStrada Severinului nr. 12Targu JiuGorj
 SUCCESStrada Unirii nr. 1Targu JiuGorj
 SUCCESStrada Tudor Vladimirescu nr. 39Targu JiuGorj
 SUCCESStrada Unirii nr. 1 ATargu JiuGorj
 SUCCESStrada Victoriei bl2 parterTargu JiuGorj
 SUCCESStrada Victoriei bl ATargu JiuGorj
 SUCCESStrada Victoriei bl 4Targu JiuGorj
 SUCCESPiata mica VULCANVulcanHunedoara
 SUCCESStrada CoscovarVulcanHunedoara
 SUCCESStrada ZorilorLupeniHunedoara
 SUCCESBulevardul PaciiLupeniHunedoara
 SUCCESStrada ViitoruluiLupeniHunedoara
 SUCCESStrada Gladiolelor 1MotruGorj
 SUCCESDN NegrulestiNegrulestiValcea
7MATRAMATRABulevardul Muncii nr. 23ScornicestiOlt
  MATRAStrada PrincipalaScornicestiOlt
  MATRAZona centralaScornicestiOlt
  MATRAstrada ProgresulScornicestiOlt
  MATRAScornicesti, nr. 26ScornicestiOlt
8EXFLOR DISCOUNTEXFLORcalea Severinului nr 129CraiovaDolj
  EXFLORCalea București 129ACraiovaDolj
  EXFLORBrazda lui NovacCraiovaDolj
  EXFLORAleea Digului 1Targu JiuGorj
  EXFLORStrada Republicii nr 2ARosioriTeleorman
9DANEMAREURO MARKETPrincipalaDANICEIValcea
  EURO MARKETPrincipalaDANICEIValcea
  EURO MARKETDragoș Vrânceanu 131, Băbeni, RomâniaBABENI VLValcea
  EURO MARKETStr. Unirii, bl. M6, sc. A, parter, Brezoi 245500,BREZOIValcea
  EURO MARKETPrincipalaBUNESTI VLValcea
 EURO MARKETBistriței 1, Băbeni, RomâniaBABENI VLValcea
  EURO MARKETAleea Nuci 8, Stupărei, RomâniaSTUPAREIValcea
  EURO MARKETIntrarea Grigore Râmniceanu 194, Râmnicu Vâlcea, RRAMNICU VALCEAValcea
  EURO MARKETPrincipalaCOSTESTI VLValcea
  EURO MARKETPrincipalaCRETENIValcea
  EURO MARKETTudor Vladimirescu 421, Drăgășani 245700, RomâniaDRAGASANIValcea
  EURO MARKETDJ678, Drăgoeşti, RomâniaDRAGOESTI VLValcea
  EURO MARKETDN64 204, Băbeni 245100, RomâniaBABENI VLValcea
  EURO MARKETPrincipalaFRANCESTIValcea
  EURO MARKETDJ678 106, Teiu, RomâniaTEIU GALICEAValcea
 EURO MARKETPrincipalaFRANCESTIValcea
  EURO MARKETPrincipalaGLAVILEValcea
  EURO MARKETTudor VladimirescuBAILE GOVORAValcea
  EURO MARKETBulevardul Tineretului 1, Râmnicu Vâlcea, RomâniaRAMNICU VALCEAValcea
  EURO MARKETTudor VladimirescuHOREZUValcea
  EURO MARKETMircea Cel BatranHOREZUValcea
  EURO MARKETTudor VladimirescuHOREZUValcea
  EURO MARKETPrincipalaIONESTI VLValcea
  EURO MARKETPrincipalaLADESTIValcea
  EURO MARKETLadestiLADESTIValcea
  EURO MARKETLungestiLUNGESTIValcea
  EURO MARKETUnirii 3, Băbeni, RomâniaBABENI VLValcea
  EURO MARKETDN67B, Oveselu 247352, RomâniaMACIUCAValcea
  EURO MARKETDJ677 58, Mădulari, RomâniaMADULARIValcea
  EURO MARKETDJ677 60, Mădulari, RomâniaMADULARIValcea
  EURO MARKETPrincipalaMALDARESTIValcea
  EURO MARKETPrincipalaMARCEAValcea
  EURO MARKETDJ645, Orlești, RomâniaORLESTIValcea
  EURO MARKETOteşani, RomâniaOTESANIValcea
  EURO MARKETOteşani, RomâniaOTESANIValcea
  EURO MARKETDJ651, Păușești-Măglași 247470, RomâniaPAUSESTI-MAGLASIValcea
  EURO MARKETDN67 258, Pietrari 247510, RomâniaPIETRARIValcea
  EURO MARKETDăeşti, RomâniaPOPESTI VLValcea
  EURO MARKETDN64 2B, Bărbuceni 247526, RomâniaPRUNDENIValcea
  EURO MARKETDN64 204, Băbeni, RomâniaBABENI VLValcea
  EURO MARKETPrincipalaROSIILEValcea
  EURO MARKETAleea Gladiolelor 1, Râmnicu Vâlcea 240528, RomâniRAMNICU VALCEAValcea
  EURO MARKETCiorăștiSIRINEASAValcea
  EURO MARKETPrincipalaSLATIOARA VLValcea
  EURO MARKETDN64 204, Băbeni 245100, RomâniaBABENI VLValcea
  EURO MARKETDN67B 315, Suteşti 245700, RomâniaSUTESTI VLValcea
  EURO MARKETDN64, Munteni 247209, RomâniaMUNTENI MIHAESTIValcea
  EURO MARKETDN64, Munteni 247209, RomâniaMUNTENI MIHAESTIValcea
  EURO MARKETDN64 204, Băbeni 245100, RomâniaBABENI VLValcea
  EURO MARKETPrincipalaTETOIUValcea
  EURO MARKETBulevardul Nicolae Bălcescu, Râmnicu Vâlcea, RomânRAMNICU VALCEAValcea
  EURO MARKETPrincipalaVAIDEENIValcea
  EURO MARKETCheia, Cheia, RomâniaCHEIA BAILE OLANESTIValcea
  EURO MARKETDJ648B, Voicești 247745, RomâniaVOICESTIValcea
  EURO MARKETStrada PrincipalaBERISLAVESTIValcea
Nr. CrtDenumire retea magazineAtribuire momente norocoase
1PARABO26
2SENIC26
3NOVA EURO30
4FLANA26
5EXFLOR15
6ANA MARIA15
7EURO MARKET162
8SUCCES85
9MATRA15
Total400

Anexa 2

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

Identitatea operatorului de date

Strauss Romania S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14081/1994, cod unic de inmatriculare RO5990561, in calitate de Organizator al campaniei “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” („Campania”)

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt prelucrate de Telcor Communications SRL (Agentia) in calitate de imputernicit al Operatorului precum si de Organizator, in calitate de Operator independent, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie,
 2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor
 3. In scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale

Datele prelucrate

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, categoria de date prelucrate: numarul de telefon,
 2. Doar in cazul castigatorilor premiilor campaniei, se prelucreaza in plus numele/ prenumele si adresa de email pentru transmiterea de catre castigatori a informatiilor necesare pentru validarea premiilor, adresa de livrare premii, semnatura (pentru predarea premiilor).
 3. Doar in cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus CNP-ul (castigatorul va trimite pe email copie CI in vederea validarii CNP-ului) si vocea (in cazul participantilor care apeleaza numarul de Infoline al Campniei, convorbirea telefonica este inregistrata doar dupa acceptul participantului).

Perioada prelucrarii

 1. Datele participantilor castigatori sunt stocate pentru o perioada de 10 ani fiscali, conform reglementarilor fiscale in vigoare.
 2. Datele participantilor necastigatori sunt stocate pentru o perioada de cel mult 90 zile de la data finalizarii Campaniei.

Modul de prelucrare

Persoanele vizate trimit numarul bonului fiscal prin SMS (ocazie cu care Operatorul si Imputernicitul acestuia intra in posesia nr de telefon).

Persoanele vizate (potentialii castigatori) introduc in formularul online gazduit la adresa URL validare-doncafe.telcor.ro, datele personale mai sus mentionate.

Datele castigatorilor vor fi procesate de Telcor Communications SRL („Agentia”) pentru validarea premiilor si de catre Organizator (Strauss Romania SRL) pentru livrarea premiilor.

Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Organizator, Agentia si de furnizorul de servicii de curierat. Numele si prenumele tuturor castigatorilor vor fi afisate pe site-ul Campaniei. Datele nu vor fi dezvaluite catre alti terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale

In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, opozitia sau restrictionarea prelucrarii. Deasemenea, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa; Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale,  poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

In cazul in care doresti sa iti exerciti oricare dintre drepturile tale sau daca ai alte întrebări cu privire la politicile noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, la protectiadatelor@strauss-group.ro, sau pe adresa poștală StraussRomania S.R.L cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368


[1] Organizatorul isi rezerva dreptul de a ajusta continutul mesajelor raportat la situatiile neclare privind mecanismul Campaniei, inclusiv dar fara a se limita la probleme tehnice ale aplicatiilor utilizate in cadrul acestei Campanii. Participantii la aceasta Campanie pot primi din partea Organizatorului si/sau a Agentiei, mesaje de clarificare a mecanismului Campaniei, daca va fi cazul.

[1] A se vedea art 5.1. lit a – k; Ex: 198EUROMARKET

[2] Vor intra la tragerea la sorti inscrierile inregistrate pana la data de 15 noiembrie 2023, orele 23:59

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “POTI CASTIGA PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA”

SECŢIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Campania promoţională “PotiCastiga PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de STRAUSS ROMANIA S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul social în București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare 5990561
  1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin Telcor Communications S.R.L cu sediul in Bucuresti,  Bd. Barbu Vacarescu, nr. 102, sc. D, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8010/2002, cod unic de inregistrare RO14835419, denumita in continuare „Agentie de implementare
 1. Agentia de implementare este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional si a oricaror alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve.

Agentia de implementare va fi denumita in continuare, impreuna, „Agentia”.

 1. Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).  

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România prin publicare pe site-ul doncafe.ro/promo, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit si prin solicitare scrisa trimisă la adresa sediului social din Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau apelând linia telefonică a Campaniei 021.308.83.80 (tarif normal), de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00, in perioada 15.10.2023-15.12.2023.

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare după anunțul prealabil si publicarea acestora pe site-ul doncafe.ro/promo
 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECŢIUNEA 2.   ZONA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Romaniei in reteaua de magazine Unicarm (lista magazinelor Unicarm participante poate fi consultata la Anexa 1 la prezentul Regulament in perioada 15.10.2023 ora 00:00-15.12.2023, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei) in conformitate cu programul de lucru al retelei de magazine si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce pot determina participanții la Campanie să considere continuarea acesteia după data de 15.12.2023 ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștiința publicului prin modalitățile prevăzute la Secțiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3.   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

3.1. Produsele din portofoliul Societatii ce poarta marca Doncafe din categoriile CAFEA PRAJITA SI MACINATA, CAFEA BOABE PRAJITA, CAFEA INSTANT si MIXURI (SPECIALTITATI DE CAFEA)

MIXURI (Specialitati de cafea).       

3.2. Produsele descrise mai sus, participante la Campanie sunt disponibile în limita stocului existent în magazinele partenere.

3.3. Produsele participante la Campanie își pierd această calitate după data încheierii Campaniei, Organizatorul fiind exonerat de orice obligație in legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

4.1. La această Campanie pot participa toți cetățenii români (persoane fizice, clienți ai magazinelor în care se desfășoară Campania), cu varsta de peste 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), denumiți în continuare ,,Participanți„, cu domiciliul/reședință în România pe toată perioada de desfașurare a Campaniei si pe perioada de revendicare/ validare/livrare a premiilor.

Campania  se adresează doar persoanelor fizice, utilizatori finali și, nu este valabilă pentru persoanele juridice, sau care au ca scop revânzarea produselor participante la Campanie.

4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.3. La acestă  Campanie nu au dreptul să participe angajații Agentiei, ai Organizatorului și nici ai celorlalte societăți comerciale implicate în această acțiune (distribuitori, retaileri ai Organizatorului sau partenerii acestora participanți la Campanie), precum și niciunul dintre membrii familiilor acestora, rude de gradul I  (copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

4.5. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil valabil, aparținând oricăreia dintre rețelele de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile si Digi mobil pe care să-l utilizeze pentru înscrierea in Campanie şi la care să poată fi contactaţi pe toată durata acesteia.

4.6. Participanţii la prezenta Campanie trebuie să păstreze documentele justificative care atestă cumpărarea respectivelor produse participante (bonuri fiscale în urma cărora au fost inregistrate participari in Campanie). Această regulă se aplică de la începutul Campaniei şi este valabilă pe toată perioada acesteia precum si pe perioada de validare a castigatorilor conform prezentului Regulament.

4.7. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau participantul nu doreşte şi / sau nu are documentele justificative necesare de cumpărare a produselor participante în Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida inscrierile participanţilor, premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

5.1. Înscrierea în Campanie se face în perioada 15.10.2023-15.12.2023 (inclusiv), prin trimiterea unui SMS la numarul scurt 1747 (tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobile) continand numarul bonului fiscal care atesta achizitia de produse participante la Campanie in valoare minima de 25 lei pe acelasi bon fiscal, urmat de textul „UNICARM”.

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– Participantul trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 4 de mai sus;

– Să achiziționeze oricare dintre produsele mentionate la Sectiunea 3, participante la Campanie, in valoare de minimum 25 lei pe acelasi bon fiscal, in perioada 15.10.2023-15.12.2023

– Să folosească pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, aparținând rețelelor de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobil

– Să înscrie numarul bonului fiscal urmat de textul UNICARM, folosind modalitatea descrisa mai sus (SMS)

– Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată în Sectiunea 2.

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei după numărul de telefon mobil cu care a participat prin SMS.

Acelasi bon/factura fiscal/a ce reprezinta una sau mai multe achizitii ale unui/unor produse participante la Campanie in valoare totala de minimum 25 lei, poate fi inscris o singura data, de pe acelasi numar de telefon, pe toata perioada Campaniei.

Eventuale alte participari ulterioare ale unui bon inscris deja in Campanie vor fi considerate repetate, respectiv invalidate.

Pe intreaga durata a Campaniei, un participant, identificat dupa numarul de telefon, se poate înscrie cu 1 singur bon fiscal per zi.

Pe intreaga durata a campaniei acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

Pe intreaga durata a campaniei, participantul identificat dupa numarul de telefon poate castiga cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Mesajele Campaniei[1]:

 1. Pentru inscrierile inainte de data inceperii Campaniei, respectiv 15.10.2023, ora 00:00-Participantii vor primi urmatorul mesaj:

Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” incepe pe 15.10.2023 Trimite mesajul tau incepand cu aceasta data!”

„Te-ai inscris in Campania „ Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”. Pastreaza bonul fiscal pentru validare in caz de castig. Succes!”

„Felicitari, ai castigat un set de 2 cani TO GO Doncafe! Introdu codul* accesand validare-doncafe.telcor.ro pentru validarea si revendicarea** premiului! Infoline: 021308.83.80”

* codul alfanumeric este format din 5 caractere. Codurile se genereaza inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

**Pentru a intra in posesia premiului castigatorul va accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro primita prin SMS si va completa formularul de revendicare.

„ Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal urmat de [numele magazinului de unde ai achizitionat produsele][2]. Infoline: 021308.83.80

„Acest bon fiscal a fost deja inscris in Campanie. Te asteptam cu noi inscrieri! Infoline: 021308.83.80”

„ Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare! Infoline: 021308.83.80”

„ Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Aceasta este ultima zi de campanie, astfel ca nu te mai poti inscrie! Infoline: 021308.83.80”

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietensc cu ziua” s-a incheiat in data de 15.12.2023. Vezi castigatorii pe www.doncafe.ro/promo

Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul doncafe.ro/promo in termen de 7 zile de la validarea castigatorilor, urmand a fi mentinuta pe perioada de livrare a premiilor.

SECŢIUNEA 6.  DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1. În cadrul acestei Campanii se vor acorda în total 221 premii, denumite si împărţite astfel:

PremiiNr total premiiModalitate de acordareValoare totala comerciala
SET 2 CANI TO GO DONCAFE*200Premii acordate prin „momente norocoase”5458 lei
BOXA PORTABILA SONY**15Premii acordate prin tragere la sorti2836 lei
ESPRESSOR AUTOMAT DE’LONGHI***6Premii acordate prin tragere la sorti6831 lei

Valoarea comerciala totala a premiilor este 15125 lei.

* Premiul Set 2 cani TO GO Doncafe va fi acordat, automat, prin tragerea la sorţi a unor momente norocoase zilnice, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

**Boxa portabila Sony, model SRS-XB13

***Espressor automat DE’LONGHI, ECAM 22.115.B, 1450 WATI, capacitate rezervor 1.8 l, spumare lapte manual

Un participant la Campanie poate castiga in cadrul Campaniei cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, indiferent de numarul de inscrieri, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Imaginile premiilor folosite in materialele de comunicare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare (culorile pot diferi fata de cele de pe materiale de comunicare).

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR

7.1. Metodologia de acordare a premiilor

 1. Premiile acordate prin momente norocoase zilnice (numite in continuare « momente norocoase »)

Momentele norocoase pentru acordarea premiilor set 2 cani TO GO Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei. Momentele norocoase vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti inainte de data inceperii Campaniei, pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

In total se vor extrage 200 momente norocoase. Acestea vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

Va fi desemnat potential câștigător al unui premiu acordat prin momente norocoase primul Participant care va avea o participare valida (Conform SECTIUNEA 5) dupa un “moment norocos” (Exemplu : Pentru ziua X, unul dintre momentele norocoase pentru premiul set 2 cani TO GO Doncafe este 10 :11:12, astfel va fi desemnat potential castigator Participantul care are prima inregistrare valida dupa acest moment).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a înregistrat nici o participare valida in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru acest interval, prima inscriere valida dupa al 2-lea moment castigator va fi desemnat castigator aferent primului moment luat in ordine temporala, iar urmatoarea participare se va lua in considerare pentru desemnarea premiului momentului curent.

Ulterior desemnării potențialilor castigatori ai Campaniei si potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea finală, conform 7.2 Validarea Câștigătorilor, și se va verifica respectarea conditiilor de participare.

Castigatorii premiilor Boxa portabila Sony sau Espressor automat DE’LONGHI se desemneaza prin tragere la sorti in 2 (doua) etape, dupa cum urmeaza:

In cazul existentei unei suspiciuni de fraudare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor informatii suplimentare despre produsele achizitionate (se pot cere bonurile/facturile fiscale ca dovada a achizitiei, respectiv a participarilor in Campanie) si isi rezerva dreptul de anulare a participarilor sau, dupa caz, a premiilor.

In cazul in care se constata ulterior (ex: Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare in procedura de validare, ca acelasi numar de bon fiscal s-a receptionat de catre Organizator, de pe doua sau mai multe nr de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora inscrierii bonului/facturii in baza de date si nu la momentul trimiterii bonului/facturii fiscal/e prin formularul de revendicare.)

Premiile pot fi revendicate in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei.

Premiile nerevendicate sau invalidate raman in posesia Organizatorului.

7.2. Validarea Câștigatorilor

Potențialii caștigători ai premiilor acordate prin momente norocoase vor fi informați prin mesaj prin SMS cu privire la câștigul lor, pe numărul de telefon folosit la participarea in Campanie, în scopul informarii procedurii de validare si revendicare.

Potentialii castigatori vor accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro si vor introduce codul primit prin SMS la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, copie (scan) a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie si adresa de livrare a premiului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neprimirea sau primirea intarziata a SMS-urilor din cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitandu-se la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila.

In scopul validării finale, potențialii câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorti, vor fi contactați telefonic în cursul a 10 zile lucrătoare (minim 2 apeluri pe zi, în momente diferite), incepand cu prima zi lucratoare celei la care a avut loc tragerea la sorti.  Câștigătorilor li se vor solicita ca in termen de 2 zile lucratoare sa trimita copie (scan) la adresa de e-mail validareDoncafe@telcor.ro, a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie, care face obiectul participarii desemnate castigatoare si a copiei cartii de identitate (doar pentru premiile constand in Espressor automat DE’LONGHI).

Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de validare finala, mentionate mai sus, participantii desemnati castigatori vor fi contactati printr-un mesaj de reply la adresa de email folosita pentru transmiterea dovezii de detinere a bonului fiscal, in care li se va confirma validarea si faptul ca premiile urmeaza a fi livrate in termen de 60 de zile lucratoare la adresa de livrare pe care castigatorul validat o va transmite printr-un mesaj de reply la adresa de email de la care a fost confirmarea validarea.

Pentru oricare din premii și pentru oricare din documentele doveditoare solicitate in vederea validării, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita repetarea transmiterii, în cazul documentelor nelizibile sau neconcludente. 

Conditii de invalidare a potențialilor câștigători:

7.3 Livrarea Premiilor. Intrarea in posesie a premiilor

Livrarea premiilor se va face în termen de 60 zile de la data validării finale. Premiile vor fi livrate prin intermediul serviciilor de curierat, cu confirmare de primire la adresa specificata de castigator in cursul procesului de validare, conform instructiunilor oferite telefonic.

AWB-ul care insoteste livrarea premiilor confirmat de catre castigator reprezinta dovada de predare primire a premiilor Campaniei.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi Agentia implicata în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă, intreruperi de conexiune internet.

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Dovada de expediere a mesajelor SMS / mesajelor e-mail de către participanţi, nu reprezintă şi dovada primirii acestora sau primirii lor într-un anumit interval de timp de către Organizator. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:

Revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscale nu vor fi luate in considerare de Organizator, iar participantii nu vor intra in posesia premiilor.

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant la Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări in ceea ce privește corecta participare la Campanie. În cazul în care, în urma verificarilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme.

Eventualele reclamații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare și soluționate dacă au fost primite de Agentie si/sau Organizator, până cel mai tarziu la data de 15.01.2024, (respectiv 30 zile de la data finală a Campaniei).

Reclamațiile pot fi trimise prin poștă, la adresa Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau prin email la adresa promo@strauss-group.ro  

SECŢIUNEA 9.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Strauss Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal. Incepând cu 25 mai 2018, se aplica Regulamentului general privind protecția datelor 95/46/CE („GDPR”), iar Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor in acord cu cerintele GDPR.

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator si/sau de Agentie in scopul selecționării câștigătorilor si alocării premiilor.

Organizatorul, in calitate de operator independent si Agentia, in calitate de imputernicit se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Campaniei.  

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, Codul numeric personal, număr de telefon, email, adresa de livrare premiu, semnatura. Copiile de pe cartile de identitate prelucrate in scopul verificarii datelor cu caracter personal in temeiul indeplinirii obligatiilor fiscale de catre Organizator vor fi sterse/distruse in termen de 15 de zile lucratoare de la momentul validarii castigatorilor.

In contextul Promotiei, participantii castigatori pot fi contactati prin call center pentru a fi informati cu privire la acordarea premiilor, context in care se prelucreaza si vocea.

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata Campaniei, până la îndeplinirea obligațiilor, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Pentru informații suplimentare despre păstrărea datelor cu caracter personal, solicitarile pot fi adresate la protectiadatelor@strauss-group.ro.

Temeiurile prelucrarii

In vederea organizarii si realizarii Campaniei prin diverse medii de comunicare, prelucrarea se intemeiaza pe executarea unui contract la care participantul este parte.

Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către protectiadatelor@strauss-group.ro si/sau la adresa postala Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de acces la date – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

 c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

 f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legaturi cu / către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor de comunicare electronice, conform Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

b) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

– este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

Dreptul la o cale de atac judiciară:

a) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

b) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

c) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale spentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi sterse.

SECŢIUNEA 10.   TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

SECŢIUNEA 11.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 4 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 12.   ALTE PREVEDEREI – CONTACT

Prin participarea la Campaniae, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament. Pentru informatii suplimentare se poate apela numarul de telefon  021.308.83.80  (tarif normal, orele 9:00-17:00, de luni până vineri).

SECŢIUNEA 13.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Strada Nicolae Teclu nr 51, Sector 3 de către Organizator pâna la data de 15.01.2024 (inclusiv).

Anexa 1

Magazine UNICARM SUPERMARKET participante in campania “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” desfasurata in perioada 15.10-15.12.2023.

Nr. Crt.Denumire magazinAdresaJudet
1UNICARM SUPERMARKET1 PIATA MARESATU MARE
2UNICARM SUPERMARKET2 INCINTA VETISSATU MARE
3UNICARM SUPERMARKET3 PIATA SOMESSATU MARE
4UNICARM SUPERMARKET5 CAREISATU MARE
5UNICARM SUPERMARKET6 MICRO 16SATU MARE
6UNICARM SUPERMARKET7 MICRO15SATU MARE
7UNICARM SUPERMARKET8 MICRO17SATU MARE
8UNICARM SUPERMARKET9 PIATA MICASATU MARE
9UNICARM SUPERMARKET10 CASA CARNIISATU MARE
10UNICARM SUPERMARKET11 CARPATI IISATU MARE
11UNICARM SUPERMARKET12 NEGRESTISATU MARE
12UNICARM SUPERMARKET13 TASNADSATU MARE
13UNICARM SUPERMARKET15 SUPERMARKET CAREISATU MARE
14UNICARM SUPERMARKET16 SIGHETU MARMATIEIMARAMURES
15UNICARM SUPERMARKET17 BORSAMARAMURES
16UNICARM SUPERMARKET18 VISEUMARAMURES
17UNICARM SUPERMARKET20 BISTRITABISTRITA
18UNICARM SUPERMARKET21 VATRA DORNEISUCEAVA
19UNICARM SUPERMARKET22 ZALAU1SALAJ
20UNICARM SUPERMARKET23 ZALAU2SALAJ
21UNICARM SUPERMARKET24 SIMLEU SILVANIEISALAJ
22UNICARM SUPERMARKET25 CEHU SILVANIEISALAJ
23UNICARM SUPERMARKET26 JIBOUSALAJ
24UNICARM SUPERMARKET27 MARGHITABIHOR
25UNICARM SUPERMARKET28 GHERLACLUJ
26UNICARM SUPERMARKET30 DEJCLUJ
27UNICARM SUPERMARKET31 CLUJ1 MANASTIUR PRIMAVERICLUJ
28UNICARM SUPERMARKET32 CLUJ2 MANASTIUR CALEA FLORESTICLUJ
29UNICARM SUPERMARKET33 CLUJ3 P-TA MIHAI VITEAZUCLUJ
30UNICARM SUPERMARKET34 CLUJ4 GRIGORESCUCLUJ
31UNICARM SUPERMARKET35 ORADEA2 ALUMINEIBIHOR
32UNICARM SUPERMARKET37 ORADEA1 TRANSILVANIEIBIHOR
33UNICARM SUPERMARKET38 ORADEA4 EROFTE GRIGOREBIHOR
34UNICARM SUPERMARKET39 ORADEA5 NUFARULBIHOR
35UNICARM SUPERMARKET40 TURT3-6 CENTRUSATU MARE
36UNICARM SUPERMARKET42 TURT2 JOSANISATU MARE
37UNICARM SUPERMARKET43 VALEA LUI MIHAIBIHOR
38UNICARM SUPERMARKET44 CAMPULUNG MOLDOVENESCSUCEAVA
39UNICARM SUPERMARKET46 GURA HUMORULUISUCEAVA
40UNICARM SUPERMARKET47 ARAD1ARAD
41UNICARM SUPERMARKET48 ARAD2ARAD
42UNICARM SUPERMARKET49 ARADARAD
43UNICARM SUPERMARKET51 STEIBIHOR
44UNICARM SUPERMARKET52 BEIUSBIHOR
45UNICARM SUPERMARKET53 DEVA1 DACIAHUNEDOARA
46UNICARM SUPERMARKET54 DEVA2 BEJANHUNEDOARA
47UNICARM SUPERMARKET55 DEVA3 PROGRESULUIHUNEDOARA
48UNICARM SUPERMARKET56 DEVA4 KOGALNICEANUHUNEDOARA
49UNICARM SUPERMARKET57 CLUJ 6 AUREL VLAICUCLUJ
50UNICARM SUPERMARKET58 ARAD 4 CONFECTIIARAD
51UNICARM SUPERMARKET60 ARAD 6 MICALACAARAD
52UNICARM SUPERMARKET61 SANNICOLAU MARETIMIS
53UNICARM SUPERMARKET62 JIMBOLIATIMIS
54UNICARM SUPERMARKET63 RESITA 1 INTIMCARAS SEVERIN
55UNICARM SUPERMARKET64 RESITA 2 TRIUMFCARAS SEVERIN
56UNICARM SUPERMARKET65 LUGOJ 1 TIMISORIITIMIS
57UNICARM SUPERMARKET66 LUGOJ 2 BUCEGITIMIS
58UNICARM SUPERMARKET67 TIMISOARA 1 CIUPERCUTATIMIS
59UNICARM SUPERMARKET68 TIMISOARA 2 SAGULUITIMIS
60UNICARM SUPERMARKET69 TIMISOARA 3 VACARESCUTIMIS
61UNICARM SUPERMARKET70 TIMISOARA 4 GENERALTIMIS
62UNICARM SUPERMARKET72 TIMISOARA 6 CUGIRTIMIS
63UNICARM SUPERMARKET73 TIMISOARA 7 HOLDELORTIMIS
64UNICARM SUPERMARKET74 TIMISOARA 8 LUCACIUTIMIS
65UNICARM SUPERMARKET75 ORTISOARA PRINCIPALATIMIS
66UNICARM SUPERMARKET76 TIMISOARA 9 SIMION BARNUTIUTIMIS
67UNICARM SUPERMARKET80 INEUARAD
68UNICARM SUPERMARKET81 LIPOVAARAD
69UNICARM SUPERMARKET82 SACUENIBIHOR
70UNICARM SUPERMARKET83 BRADHUNEDOARA
71UNICARM SUPERMARKET84 SEBISARAD
72UNICARM SUPERMARKET85 FALTICENISUCEAVA
73UNICARM SUPERMARKET86 SUCEAVA1SUCEAVA
74UNICARM SUPERMARKET87 SUCEAVA2SUCEAVA
75UNICARM SUPERMARKET88 RADAUTISUCEAVA
76UNICARM SUPERMARKET89 SUCEAVA3SUCEAVA
77UNICARM SUPERMARKET91 ALESDBIHOR
78UNICARM SUPERMARKET92 FAGETTIMIS
79UNICARM SUPERMARKET93 PERIAMTIMIS
80UNICARM SUPERMARKET94 CURTICIARAD
81UNICARM SUPERMARKET95 CLUJCLUJ
82UNICARM SUPERMARKET96 PETROVAMARAMURES
83UNICARM SUPERMARKET97 HALMEUSATU MARE
84UNICARM SUPERMARKET98 ORADEABIHOR
85UNICARM SUPERMARKET99 BRAD 2HUNEDOARA
86UNICARM SUPERMARKET104 VICOV DE JOSSUCEAVA
87UNICARM SUPERMARKET105 VICOV DE SUSSUCEAVA
88UNICARM SUPERMARKET106 RONAMARAMURES
89UNICARM SUPERMARKET107 BIXADSATU MARE
90UNICARM SUPERMARKET108 MEDIESU AURITSATU MARE
91UNICARM SUPERMARKET109 ULMENIMARAMURES
92UNICARM SUPERMARKET110 SEINIMARAMURES
93UNICARM SUPERMARKET111 DRAGOMIRESTI MARAMURES
94UNICARM SUPERMARKET112 PANCOTAARAD
95UNICARM SUPERMARKET114 CALINESTISATU MARE
96UNICARM SUPERMARKET115 BARSANAMARAMURES
97UNICARM SUPERMARKET116 POIENILE DE SUB MUNTEMARAMURES
98UNICARM SUPERMARKET117 ODOREUSATU MARE
99UNICARM SUPERMARKET118 MOISEIMARAMURES
100UNICARM SUPERMARKET119 CAMPENIALBA
101UNICARM SUPERMARKET120 ABRUDALBA
102UNICARM SUPERMARKET121 BAIA DE ARIESALBA
103UNICARM SUPERMARKET122 SATU MARESATU MARE
104UNICARM SUPERMARKET123 OCNA SUGATAGMARAMURES
105UNICARM SUPERMARKET124 SUPLACU DE BARCAUBIHOR
106UNICARM SUPERMARKET125 BAIA MAREMARAMURES
107UNICARM SUPERMARKET127 BAIA MARE VASILE ALECSANDRIMARAMURES
108UNICARM SUPERMARKET128 BAIA MARE P-TA IZVOARELORMARAMURES
109UNICARM SUPERMARKET129 SALACEABIHOR

Anexa 2

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

Identitatea operatorului de date

Strauss Romania S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14081/1994, cod unic de inmatriculare RO5990561, in calitate de Organizator al campaniei “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” („Campania”)

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt prelucrate de Telcor Communications SRL (Agentia) in calitate de imputernicit al Operatorului precum si de Organizator, in calitate de Operator independent, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie,
 2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor
 3. In scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale

Datele prelucrate

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, categoria de date prelucrate: numarul de telefon,
 2. Doar in cazul castigatorilor premiilor campaniei, se prelucreaza in plus numele/ prenumele si adresa de email pentru transmiterea de catre castigatori a informatiilor necesare pentru validarea premiilor, adresa de livrare premii, semnatura (pentru predarea premiilor).
 3. Doar in cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus CNP-ul (castigatorul va trimite pe email copie CI in vederea validarii CNP-ului) si vocea (in cazul participantilor care apeleaza numarul de Infoline al Campniei, convorbirea telefonica este inregistrata doar dupa acceptul participantului).

Perioada prelucrarii

 1. Datele participantilor castigatori sunt stocate pentru o perioada de 10 ani fiscali, conform reglementarilor fiscale in vigoare.
 2. Datele participantilor necastigatori sunt stocate pentru o perioada de cel mult 90 zile de la data finalizarii Campaniei.

Modul de prelucrare

Persoanele vizate trimit numarul bonului fiscal prin SMS (ocazie cu care Operatorul si Imputernicitul acestuia intra in posesia nr de telefon).

Persoanele vizate (potentialii castigatori) introduc in formularul online gazduit la adresa URL validare-doncafe.telcor.ro, datele personale mai sus mentionate.

Datele castigatorilor vor fi procesate de Telcor Communications SRL („Agentia”) pentru validarea premiilor si de catre Organizator (Strauss Romania SRL) pentru livrarea premiilor.

Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Organizator, Agentia si de furnizorul de servicii de curierat. Numele si prenumele tuturor castigatorilor vor fi afisate pe site-ul Campaniei. Datele nu vor fi dezvaluite catre alti terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale

In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, opozitia sau restrictionarea prelucrarii. Deasemenea, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa; Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale,  poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

In cazul in care doresti sa iti exerciti oricare dintre drepturile tale sau daca ai alte întrebări cu privire la politicile noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, la protectiadatelor@strauss-group.ro, sau pe adresa poștală StraussRomania S.R.L cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368


[1] Organizatorul isi rezerva dreptul de a ajusta continutul mesajelor raportat la situatiile neclare privind mecanismul Campaniei, inclusiv dar fara a se limita la probleme tehnice ale aplicatiilor utilizate in cadrul acestei Campanii. Participantii la aceasta Campanie pot primi din partea Organizatorului si/sau a Agentiei, mesaje de clarificare a mecanismului Campaniei, daca va fi cazul.

[2] Ex: nr bon fiscal urmat de textul UNICARM (196UNICARM)

[3] Vor intra la tragerea la sorti inscrierile inregistrate pana la data de 15 noiembrie 2023, orele 23:59

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “POTI CASTIGA PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA”

SECŢIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Campania promoţională “Poti Castiga PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de STRAUSS ROMANIA S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul social în București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare 5990561.
 1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin Telcor Communications S.R.L cu sediul in Bucuresti,  Bd. Barbu Vacarescu, nr. 102, sc. D, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8010/2002, cod unic de inregistrare RO14835419, denumita in continuare „Agentie de implementare
 1. Agentia de implementare este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional si a oricaror alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve.

Agentia de implementare va fi denumita in continuare – „Agentia”.

 1. Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).  

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România prin publicare pe site-ul doncafe.ro/promo, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit si prin solicitare scrisa trimisă la adresa sediului social din Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau apelând linia telefonică a Campaniei 021.308.83.80 (tarif normal), de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00, in perioada 15.10.2023-15.12.2023.

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare după anunțul prealabil si publicarea acestora pe site-ul doncafe.ro/promo.
 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECŢIUNEA 2.   ZONA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Romaniei, in magazinele participante mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament, in perioada 15.10.2023 ora 00:00-15.12.2023, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei) in conformitate cu programul de lucru al magazinelor participante si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce pot determina participanții la Campanie să considere continuarea acesteia după data de 15.12.2023 ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștiința publicului prin modalitățile prevăzute la Secțiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3.   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

3.1. Produsele din portofoliul Societatii ce poarta marca Doncafe din categoriile CAFEA PRAJITA SI MACINATA, CAFEA BOABE PRAJITA, CAFEA INSTANT si MIXURI (SPECIALTITATI DE CAFEA)

3.2. Produsele descrise mai sus, participante la Campanie sunt disponibile în limita stocului existent în magazinele participante.

3.3. Produsele participante la Campanie își pierd această calitate după data încheierii Campaniei, Organizatorul fiind exonerat de orice obligație in legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

4.1. La această Campanie pot participa toți cetățenii români (persoane fizice, clienți ai magazinelor în care se desfășoară Campania), cu varsta de peste 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), denumiți în continuare ,,Participanți„, cu domiciliul/reședință în România pe toată perioada de desfașurare a Campaniei si pe perioada de revendicare/ validare/livrare a premiilor.

Campania  se adresează doar persoanelor fizice, utilizatori finali și, nu este valabilă pentru persoanele juridice, sau care au ca scop revânzarea produselor participante la Campanie.

4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.3. La acestă  Campanie nu au dreptul să participe angajații Agentiei, ai Organizatorului și nici ai celorlalte societăți comerciale implicate în această acțiune (distribuitori, retaileri ai Organizatorului sau partenerii acestora participanți la Campanie), precum și niciunul dintre membrii familiilor acestora, rude de gradul I  (copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

4.5. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil valabil, aparținând oricăreia dintre rețelele de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile si Digi mobil pe care să-l utilizeze pentru înscrierea in Campanie şi la care să poată fi contactaţi pe toată durata acesteia.

4.6. Participanţii la prezenta Campanie trebuie să păstreze documentele justificative care atestă cumpărarea respectivelor produse participante (bonuri/facturi fiscale în urma cărora au fost inregistrate participari in Campanie). Această regulă se aplică de la începutul Campaniei şi este valabilă pe toată perioada acesteia precum si pe perioada de validare a castigatorilor conform prezentului Regulament.

4.7. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau participantul nu doreşte şi / sau nu are documentele justificative necesare de cumpărare a produselor participante în Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida inscrierile participanţilor, premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

5.1. Înscrierea în Campanie se face în perioada 15.10.2023-15.12.2023 (ora 23:59), prin trimiterea unui SMS la numarul scurt 1747 (tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobile) continand numarul bonului/facturii fiscal/e care atesta achizitia, in perioada Campaniei, de produse participante, in valoare minima de 25 lei pe acelasi bon/factura fiscal/a, urmat de unul dintre textele de mai jos in functie de magazinul* din care s-a efectuat achizitia produselor participante conform prevederilor prezentului articol:

 1. BIAN – numarul bonului fiscal urmat de textul “BIAN”
 2. UNIVERSAL LE BIG – numarul bonului fiscal urmat de textul “LE BIG”
 3. TRITON IMPEX – numarul bonului fiscal urmat de textul “TRITON”
 4. SUPERMARKET LA COCOS – numarul bonului fiscal urmat de textul “LA COCOS”
 5. MERCUR RETAIL– numarul bonului fiscal urmat de textul ‘MERCUR”
 6. ALFA BETA– numarul bonului fiscal urmat de textul “ALFA BETA”
 7. FOISOR COM – numarul bonului fiscal urmat de textul “FOISOR”
 8. FIRTEXTIM­– numarul bonului fiscal urmat de textul “FOISOR”
 9. COMIND – numarul bonului fiscal urmat de textul “COMIND”
 10. SYDONIA PROD – numarul bonului fiscal urmat de textul “SYDONIA”
 11. PRIMA MARKET – numarul bonului fiscal urmat de textul “PRIMA MARKET”

*Magazinele participante sunt semnalizate cu materiale promotionale dedicate fiecarui magazin/retea de magazine participant/e.

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– Participantul trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 4 de mai sus;

– Să achiziționeze oricare dintre produsele mentionate la Sectiunea 3, participante la Campanie, in valoare de minimum 25 lei pe acelasi bon/factura fiscal/a, in perioada 15.10.2023-15.12.2023

– Să folosească pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, aparținând rețelelor de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobil

– Să înscrie numarul bonului/factura fiscal/a urmat de textul format din denumirea retelei de magazine din care au fost achizitionate produsele, folosind modalitatea descrisa mai sus (SMS)

– Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată în Sectiunea 2.

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei după numărul de telefon mobil cu care a participat prin SMS.

Acelasi bon/factura fiscal/a ce reprezinta una sau mai multe achizitii ale unui/unor produse participante la Campanie in valoare totala de minimum 25 lei, poate fi inscris o singura data, de pe acelasi numar de telefon, pe toata perioada Campaniei.

Eventuale alte participari ulterioare ale unui bon inscris deja in Campanie vor fi considerate repetate, respectiv invalidate.

Pe intreaga durata a Campaniei, un participant, identificat dupa numarul de telefon, se poate înscrie cu 1 singur bon fiscal per zi.

Pe intreaga durata a campaniei acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

Pe intreaga durata a campaniei, participantul identificat dupa numarul de telefon poate castiga cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Mesajele Campaniei[1]:

 1. Pentru inscrierile inainte de data inceperii Campaniei, respectiv 15.10.2023, ora 00:00-Participantii vor primi urmatorul mesaj:

Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” incepe pe 15.10.2023 Trimite mesajul tau incepand cu aceasta data!”

„Te-ai inscris in Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”. Pastreaza bonul fiscal pentru validare in caz de castig. Succes!”

„Felicitari, ai castigat un set de 2 cani To Go Doncafe! Introdu codul* accesand validare-doncafe.telcor.ropentru validare** si revendicarea premiului! Infoline: 021308.83.80”

* codul alfanumeric este format din 5 caractere. Codurile se genereaza inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

**Pentru a intra in posesia premiului castigatorul va accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro primita prin SMS si va completa formularul de revendicare.

„ Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal urmat de [denumirea magazinului de unde ai achizitionat produsele][1]. Infoline: 021308.83.80

„Acest bon fiscal a fost deja inscris in Campanie. Te asteptam cu noi inscrieri! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Aceasta este ultima zi de campanie, astfel ca nu te mai poti inscrie! Infoline: 021308.83.80”

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietensc cu ziua” s-a incheiat in data de 15.12.2023. Vezi castigatorii pe www.doncafe.ro/promo.”

Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul doncafe.ro/promo in termen de 7 zile de la validarea castigatorilor, urmand a fi mentinuta pe perioada de livrare a premiilor.

SECŢIUNEA 6.  DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1. În cadrul acestei Campanii se vor acorda în total 460 premii, denumite si împărţite astfel:

PremiiNr total premiiModalitate de acordareValoare totala comerciala
SET 2 CANI TO GO DONCAFE *400Premii acordate prin „momente norocoase”10.916 lei
BOXA PORTABILA SONY**50Premii acordate prin tragere la sorti9.454 lei
ESPRESSOR AUTOMAT DE’LONGHI***10Premii acordate prin tragere la sorti11.384 lei

Valoarea comerciala totala a premiilor este 31.754 lei.

* Premiul Set 2 cani TO GO Doncafe – denumit si „Premiu acordat prin „momente norocoase”,  va fi acordat prin  tragere la sorţi a unor momente norocoase zilnice, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

**Boxa portabila Sony, model SRS-XB13

***Espressor DELONGHI automat ECAM 22.115.B, 1450W, capacitate rezervor 1.8l, spumare lapte manuala

Un participant la Campanie poate castiga in cadrul Campaniei cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, indiferent de numarul de inscrieri, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Imaginile premiilor folosite in materialele de comunicare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare (culorile pot diferi fata de cele de pe materialele de comunicare).

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR

7.1. Metodologia de acordare a premiilor

Momentele norocoase pentru acordarea premiilor set 2 cani TO GO Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei. Numarul momentelor norocoase este corelat cu numarul de magazine participante apartinand aceleiasi retea de magazine in conformitate cu art 5.1. din prezentul Regulament (400 momente norocoase : nr de magazine participante) x nr locatii/magazine/retea.

Momentele norocoase vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti inainte de data inceperii Campaniei, pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

In total se vor extrage 400 momente norocoase. Acestea vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

Va fi desemnat potential câștigător al unui premiu acordat prin momente norocoase primul Participant care va avea o participare valida (Conform SECTIUNEA 5) dupa un “moment norocos” (Exemplu : Pentru ziua X, unul dintre momentele norocoase pentru premiul set 2 cani TO GO Doncafe este 10 :11:12, astfel va fi desemnat potential castigator Participantul care are prima inregistrare valida dupa acest moment).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a înregistrat nici o participare valida in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru acest interval, prima inscriere valida dupa al 2-lea moment castigator va fi desemnat castigator aferent primului moment luat in ordine temporala, iar urmatoarea participare se va lua in considerare pentru desemnarea premiului momentului curent.

Ulterior desemnării potențialilor castigatori ai Campaniei si potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea finală, conform 7.2 Validarea Câștigătorilor, și se va verifica respectarea conditiilor de participare.

Castigatorii premiilor Boxa portabila Sony sau Espressor automat DE’LONGHI se desemneaza prin tragere la sorti in 2 (doua) etape, dupa cum urmeaza:

In cazul existentei unei suspiciuni de fraudare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor informatii suplimentare despre produsele achizitionate (se pot cere bonurile/facturile fiscale ca dovada a achizitiei, respectiv a participarilor in Campanie) si isi rezerva dreptul de anulare a participarilor sau, dupa caz, a premiilor.

In cazul in care se constata ulterior (ex: Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare in procedura de validare, ca acelasi numar de bon fiscal s-a receptionat de catre Organizator, de pe doua sau mai multe nr de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora inscrierii bonului/facturii in baza de date si nu la momentul trimiterii bonului/facturii fiscal/e prin formularul de revendicare.)

Premiile pot fi revendicate in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei.

Premiile nerevendicate sau invalidate raman in posesia Organizatorului.

7.2. Validarea Câștigatorilor

Potențialii caștigători ai premiilor acordate prin momente norocoase vor fi informați prin mesaj prin SMS cu privire la câștigul lor, pe numărul de telefon folosit la participarea in Campanie, în scopul informarii procedurii de validare si revendicare.

Potentialii castigatori vor accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro si vor introduce codul primit prin SMS la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, copie (scan) a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie si adresa de livrare a premiului. Potentialii castigatori vor accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro si vor introduce codul primit prin SMS la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, copie (scan) a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie si adresa de livrare a premiului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neprimirea sau primirea intarziata a SMS-urilor din cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitandu-se la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila.

In scopul validării finale, potențialii câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorti, vor fi contactați telefonic în cursul a 10 zile lucrătoare (minim 2 apeluri pe zi, în momente diferite), incepand cu prima zi lucratoare celei la care a avut loc tragerea la sorti.  Câștigătorilor li se vor solicita ca in termen de 2 zile lucratoare sa trimita copie (scan) la adresa de e-mail validareDoncafe@telcor.ro, a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie, care face obiectul participarii desemnate castigatoare si a copiei cartii de identitate (doar pentru premiile constand in Espressor automat DE’LONGHI).

Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de validare finala, mentionate mai sus, participantii desemnati castigatori vor fi contactati printr-un mesaj de reply la adresa de email folosita pentru transmiterea dovezii de detinere a bonului fiscal, in care li se va confirma validarea si faptul ca premiile urmeaza a fi livrate in termen de 60 de zile lucratoare la adresa de livrare pe care castigatorul validat o va transmite printr-un mesaj de reply la adresa de email de la care a fost confirmarea validarea.

Pentru oricare din premii și pentru oricare din documentele doveditoare solicitate in vederea validării, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita repetarea transmiterii, în cazul documentelor nelizibile sau neconcludente. 

Conditii de invalidare a potențialilor câștigători:

7.3 Livrarea Premiilor. Intrarea in posesie a premiilor

Livrarea premiilor se va face în termen de 60 zile de la data validării finale. Premiile vor fi livrate prin intermediul serviciilor de curierat, cu confirmare de primire la adresa specificata de castigator in cursul procesului de validare, conform instructiunilor oferite telefonic.

AWB-ul care insoteste livrarea premiilor confirmat de catre castigator reprezinta dovada de predare primire a premiilor Campaniei.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi Agentia implicata în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă, intreruperi de conexiune internet.

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Dovada de expediere a mesajelor SMS / mesajelor e-mail de către participanţi, nu reprezintă şi dovada primirii acestora sau primirii lor într-un anumit interval de timp de către Organizator. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:

Revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscale nu vor fi luate in considerare de Organizator, iar participantii nu vor intra in posesia premiilor.

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant la Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări in ceea ce privește corecta participare la Campanie. În cazul în care, în urma verificarilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme.

Eventualele reclamații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare și soluționate dacă au fost primite de Agentie si/sau Organizator, până cel mai tarziu la data de 15.01.2024, (respectiv 30 zile de la data finală a Campaniei).

Reclamațiile pot fi trimise prin poștă, la adresa Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau prin email la adresa promo@strauss-group.ro 

SECŢIUNEA 9.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Strauss Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal. Incepând cu 25 mai 2018, se aplica Regulamentului general privind protecția datelor 95/46/CE („GDPR”), iar Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor in acord cu cerintele GDPR.

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator si/sau de Agentie in scopul selecționării câștigătorilor si alocării premiilor.

Organizatorul, in calitate de operator independent si Agentia, in calitate de imputernicit se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Campaniei. 

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, număr de telefon, email, adresa de livrare premiu, semnatura (dovada receptie premiu conform AWB curierat).

Suplimentar, doar pentru premiile impozabil, cu o valoare egala sau mai mare de 600 lei, Organizatorul, prin Imputernicitul sau, va solicita si copie a cartii de identitate exclusiv pentru completarea si declararea impozitelor aferente premiilor impozabile la autoritatile competente.

Copiile cartilor de identitate vor fi sterse/distruse in termen de 15 de zile lucratoare de la momentul validarii castigatorilor.

In contextul Promotiei, participantii castigatori pot fi contactati prin call center pentru a fi informati cu privire la acordarea premiilor, context in care se prelucreaza si vocea.

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata Campaniei, până la îndeplinirea obligațiilor, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Pentru informații suplimentare despre păstrărea datelor cu caracter personal, solicitarile pot fi adresate la protectiadatelor@strauss-group.ro.

Temeiurile prelucrarii

In vederea organizarii si realizarii Campaniei prin diverse medii de comunicare, prelucrarea se intemeiaza pe executarea unui contract la care participantul este parte.

Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către protectiadatelor@strauss-group.ro si/sau la adresa postala Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de acces la date – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

 c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

 f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legaturi cu / către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor de comunicare electronice, conform Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

b) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

– este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

Dreptul la o cale de atac judiciară:

a) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

b) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

c) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale spentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi sterse.

SECŢIUNEA 10.   TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

SECŢIUNEA 11.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 4 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 12.   ALTE PREVEDEREI – CONTACT

Prin participarea la Campaniae, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament. Pentru informatii suplimentare se poate apela numarul de telefon  021.308.83.80  (tarif normal, orele 9:00-17:00, de luni până vineri).

SECŢIUNEA 13.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Strada Nicolae Teclu nr 51, Sector 3 de către Organizator pâna la data de 15.01.2024 (inclusiv).

Anexa 1

Magazine participante in campania “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua”, desfasurata in perioada 15.10-15.12.2023 si atribuirea momentelor norocoase conform sectiunii” METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILORdin prezentul Regulament.

Nr.crt.Denumire societateDenumire reteaAdresa magazinLocalitateJudet
1BIANBIANb-dul. Unirii, bl 01BuzauBuzau
  BIANb-dul. Unirii, bl 07BuzauBuzau
  BIANstr. Maresal Averescu, piata CrangBuzauBuzau
2Universal Le BigLE BIGstr. Principala, nr. 358localitatea ParscovBuzau
  LE BIGstr. Alexandru Marghiloman, nr.99localitatea FundeniBuzau
  LE BIGstr. Maresal Averescu, piata Crang, BuzauBuzauBuzau
  LE BIGstr. Stadionului, cartier Micro 14BuzauBuzau
  LE BIGstr. DorobantiBuzauBuzau
  LE BIGb-dul. UniriiBuzauBuzau
  LE BIGstr. Aleea RozelorRamnicu SaratBuzau
  LE BIGstr. Principala, nr. 83localitatea Vadul PasiiBuzau
3TRITON IMPEXTRITONstr. Aleea Centrala, cartier Micro 14, nr.6BuzauBuzau
  TRITONstr. Democratieilocalitatea BercaBuzau
  TRITONstr. Principalalocalitatea VernestiBuzau
  TRITONstr. Ion BaiesuBuzauBuzau
  TRITONb-dul. Unirii nr. 160BuzauBuzau
  TRITONstr. Aleea Industriilor,nr. 3BuzauBuzau
  TRITONb-dul Unirii, cartier OrizontBuzauBuzau
  TRITONstr. Dorobanti 1BuzauBuzau
  TRITONstr. Dorobanti 2BuzauBuzau
  TRITONsos. Buzau-Bucuresti,nr. 121localitatea LimpezisBuzau
4Supermarket LA COCOSLA COCOSSos. Vestului, nr. 21PloiestiPrahova
  LA COCOSstr. Poligonului nr. 5-7PloiestiPrahova
  LA COCOSSos. Vitan-Barzesti 7ABucurestiBucuresti
5Mercur RetailMERCURB-dul. Unirii nr.6-8TargovisteDambovita
6Auto Impex PrimaPRIMA MARKETstr. I.C.BRATIANUPitestiArges
  PRIMA MARKETstr .SF VINERIPitestiArges
  PRIMA MARKETstr.Calea Bucuresti, nr. 74TopoloveniArges
  PRIMA MARKETstr. Calea Bucuresti,bl.P31,PTopoloveniArges
  PRIMA MARKETstr. Calea Bucuresti,bl.CU3,PTopoloveniArges
  PRIMA MARKETCentru,nr.38PriboieniArges
  PRIMA MARKETCentru,Nr.538BogatiArges
  PRIMA MARKETstr. Calea Bucuresti, nr.45TopoloveniArges
  PRIMA MARKETstr. Vranesti, nr.111BVranestiArges
  PRIMA MARKETstr Victoriei, nr.1A, bl.1A,PPitestiArges
  PRIMA MARKETstr. Calea Bucuresti,bl CU3,PTopoloveniArges
7Alfa BetaALFA BETATomis3-Bd Tomis Nr 316ConstantaConstanta
  ALFA BETABrotacei-Str Adamclisi Nr 6ConstantaConstanta
  ALFA BETANavodar-Ghioceilor Nr 2NavodariConstanta
  ALFA BETACatanga-Steagului Nr 54ConstantaConstanta
  ALFA BETATrocadero-Bd Alexandru Lapusneanu Nr 84ConstantaConstanta
 ALFA BETAInel2-Eliberarii Nr 26ConstantaConstanta
  ALFA BETAPoarta 6-Brizei Nr 18ConstantaConstanta
  ALFA BETAAbator-Sos Mangaliei Nr 70ConstantaConstanta
8COMINDCOMINDSupermarket-Matei Basarab nr 53SloboziaIalomita
  COMINDHala-Ialomitei nr3SloboziaIalomita
9FOISOR COMFOISORLacto-Republicii nr 18 ,MedgidiaMedgidiaConstanta
  FOISORBalada-Independentei nr 65 ,MedgidiaMedgidiaConstanta
  FOISORHidrofor-Republicii  BL A1 Parter  ,MedgidiaMedgidiaConstanta
  FOISOROvidiu-Sos Nationala Nr 70 ,OvidiuOvidiuConstanta
  FOISORConstanta-Bd Mamaia nr 68, ConstantaConstantaConstanta
  FOISORColumbia-Avram Iancu BL H6 ,CernavodaCernavodaConstanta
  FOISORTrust-9 Mai Nr 20 , CernavodaCernavodaConstanta
 FIRTEXIMFOISORstr 1 Decrembrie nr64Ciocarlia-Com Ciocarlia, Sat CiocarliaConstanta
  FOISORstr Principala Nr40Satu Nou-Com Mircea Voda ,sat Satu NouConstanta
  FOISORstr Tudor vladimirescu Nr 1  jud Constantacomuna Mihail KogalniceanuConstanta
10SYDONIA PRODSYDONIASydonia Bloc-Calea Bucurestilor bloc 12Fierbinti TargIalomita
  SYDONIASydonia 5-Calea Bisericii nr 1Fierbinti TargIalomita
  SYDONIASydonia 4-Calea Urziceni nr 665Fierbinti TargIalomita
 SYDONIASydonia 6-Calea Urziceni nr 93Fierbinti TargIalomita
  SYDONIASydonia Stroiesti2-Calea Urziceni nr 110Fierbinti TargIalomita
  SYDONIASydonia Birou-Calea Urziceni nr 3Fierbinti TargIalomita
  SYDONIASydonia Stroiesti1-Calea Urziceni Nr 133Fierbinti TargIalomita
Nr. CrtDenumire retea magazineAtribuire momente norocoase
1BIAN19
2LE BIG51
3TRITON63
4LA COCOS19
5MERCUR7
6ALFA BETA51
7FOISOR63
8COMIND13
9SYDONIA44
10PRIMA MARKET70
Total400

Anexa 2

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

Identitatea operatorului de date

Strauss Romania S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14081/1994, cod unic de inmatriculare RO5990561, in calitate de Organizator al campaniei “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” („Campania”)

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt prelucrate de Telcor Communications SRL (Agentia) in calitate de imputernicit al Operatorului precum si de Organizator, in calitate de Operator independent, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie,
 2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor
 3. In scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale

Datele prelucrate

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, categoria de date prelucrate: numarul de telefon,
 2. Doar in cazul castigatorilor premiilor campaniei, se prelucreaza in plus numele/ prenumele si adresa de email pentru transmiterea de catre castigatori a informatiilor necesare pentru validarea premiilor, adresa de livrare premii, semnatura (pentru predarea premiilor).
 3. Doar in cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus CNP-ul (castigatorul va trimite pe email copie CI in vederea validarii CNP-ului) si vocea (in cazul participantilor care apeleaza numarul de Infoline al Campniei, convorbirea telefonica este inregistrata doar dupa acceptul participantului).

Perioada prelucrarii

 1. Datele participantilor castigatori sunt stocate pentru o perioada de 10 ani fiscali, conform reglementarilor fiscale in vigoare.
 2. Datele participantilor necastigatori sunt stocate pentru o perioada de cel mult 90 zile de la data finalizarii Campaniei.

Modul de prelucrare

Persoanele vizate trimit numarul bonului fiscal prin SMS (ocazie cu care Operatorul si Imputernicitul acestuia intra in posesia nr de telefon).

Persoanele vizate (potentialii castigatori) introduc in formularul online gazduit la adresa URL validare-doncafe.telcor.ro, datele personale mai sus mentionate.

Datele castigatorilor vor fi procesate de Telcor Communications SRL („Agentia”) pentru validarea premiilor si de catre Organizator (Strauss Romania SRL) pentru livrarea premiilor.

Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Organizator, Agentia si de furnizorul de servicii de curierat. Numele si prenumele tuturor castigatorilor vor fi afisate pe site-ul Campaniei. Datele nu vor fi dezvaluite catre alti terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale

In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, opozitia sau restrictionarea prelucrarii. Deasemenea, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa; Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale,  poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

In cazul in care doresti sa iti exerciti oricare dintre drepturile tale sau daca ai alte întrebări cu privire la politicile noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, la protectiadatelor@strauss-group.ro, sau pe adresa poștală StraussRomania S.R.L cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368


[1] Organizatorul isi rezerva dreptul de a ajusta continutul mesajelor raportat la situatiile neclare privind mecanismul Campaniei, inclusiv dar fara a se limita la probleme tehnice ale aplicatiilor utilizate in cadrul acestei Campanii. Participantii la aceasta Campanie pot primi din partea Organizatorului si/sau a Agentiei, mesaje de clarificare a mecanismului Campaniei, daca va fi cazul.

[1] A se vedea art 5.1. lit a – k; Ex: 198 ALFA BETA

[2] Vor intra la tragerea la sorti inscrierile inregistrate pana la data de 15 noiembrie 2023, orele 23:59

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “POTI CASTIGA PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA”

SECŢIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Campania promoţională “Poti Castiga PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de STRAUSS ROMANIA S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul social în București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare 5990561.
 1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin Telcor Communications S.R.L cu sediul in Bucuresti,  Bd. Barbu Vacarescu, nr. 102, sc. D, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8010/2002, cod unic de inregistrare RO14835419, denumita in continuare „Agentie de implementare
 1. Agentia de implementare este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional si a oricaror alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve.

Agentia de implementare va fi denumita in continuare – „Agentia”.

 1. Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).  

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România prin publicare pe site-ul doncafe.ro/promo, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit si prin solicitare scrisa trimisă la adresa sediului social din Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau apelând linia telefonică a Campaniei 021.308.83.80 (tarif normal), de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00, in perioada 15.10.2023-15.12.2023.

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare după anunțul prealabil si publicarea acestora pe site-ul doncafe.ro/promo.
 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECŢIUNEA 2.   ZONA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Romaniei, in magazinele participante mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament, in perioada 15.10.2023 ora 00:00-15.12.2023, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei) in conformitate cu programul de lucru al magazinelor participante si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce pot determina participanții la Campanie să considere continuarea acesteia după data de 15.12.2023 ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștiința publicului prin modalitățile prevăzute la Secțiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3.   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

3.1. Produsele din portofoliul Societatii ce poarta marca Doncafe din categoriile CAFEA PRAJITA SI MACINATA, CAFEA BOABE PRAJITA, CAFEA INSTANT si MIXURI (SPECIALTITATI DE CAFEA)

3.2. Produsele descrise mai sus, participante la Campanie sunt disponibile în limita stocului existent în magazinele participante.

3.3. Produsele participante la Campanie își pierd această calitate după data încheierii Campaniei, Organizatorul fiind exonerat de orice obligație in legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

4.1. La această Campanie pot participa toți cetățenii români (persoane fizice, clienți ai magazinelor în care se desfășoară Campania), cu varsta de peste 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), denumiți în continuare ,,Participanți„, cu domiciliul/reședință în România pe toată perioada de desfașurare a Campaniei si pe perioada de revendicare/ validare/livrare a premiilor.

Campania  se adresează doar persoanelor fizice, utilizatori finali și, nu este valabilă pentru persoanele juridice, sau care au ca scop revânzarea produselor participante la Campanie.

4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.3. La acestă  Campanie nu au dreptul să participe angajații Agentiei, ai Organizatorului și nici ai celorlalte societăți comerciale implicate în această acțiune (distribuitori, retaileri ai Organizatorului sau partenerii acestora participanți la Campanie), precum și niciunul dintre membrii familiilor acestora, rude de gradul I  (copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

4.5. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil valabil, aparținând oricăreia dintre rețelele de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile si Digi mobil pe care să-l utilizeze pentru înscrierea in Campanie şi la care să poată fi contactaţi pe toată durata acesteia.

4.6. Participanţii la prezenta Campanie trebuie să păstreze documentele justificative care atestă cumpărarea respectivelor produse participante (bonuri/facturi fiscale în urma cărora au fost inregistrate participari in Campanie). Această regulă se aplică de la începutul Campaniei şi este valabilă pe toată perioada acesteia precum si pe perioada de validare a castigatorilor conform prezentului Regulament.

4.7. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau participantul nu doreşte şi / sau nu are documentele justificative necesare de cumpărare a produselor participante în Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida inscrierile participanţilor, premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

5.1. Înscrierea în Campanie se face în perioada 15.10.2023-15.12.2023 (ora 23:59), prin trimiterea unui SMS la numarul scurt 1747 (tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobile) continand numarul bonului/facturii fiscal/e care atesta achizitia, in perioada Campaniei, de produse participante, in valoare minima de 25 lei pe acelasi bon/factura fiscal/a, urmat de unul dintre textele de mai jos in functie de magazinul* din care s-a efectuat achizitia produselor participante conform prevederilor prezentului articol:

 1. CROLUX – numarul bonului fiscal urmat de textul “CROLUX”
 2. EUROPAN– numarul bonului fiscal urmat de textul “EUROPAN”
 3. GAJ COMIMPEX – numarul bonului fiscal urmat de textul “GAJ”
 4. BARTA ATI– numarul bonului fiscal urmat de textul “BARTA ATI”
 5. ELAN TRIO – numarul bonului fiscal urmat de textul ‘MERKUR”
 6. GROS MARKET– numarul bonului fiscal urmat de textul “GROS MARKET”
 7. DARINA – numarul bonului fiscal urmat de textul “DARINA”
 8. NARIDA – numarul bonuului fiscal urmat de textul “DARINA”
 9. DACIA – numarul bonului fiscal urmat de textul “DACIA”
 10. PALAS COM – numarul bonului fiscal urmat de textul “PALAS”
 11. PANIIND MARKET – numarul bonului fiscal urmat de textul “PANIIND MARKET”
 12. FAREL IMPEX – numarul bonului fiscal urmat de textul “IZABELA”
 13. KONSTA SPLENDID- numarul bonului fiscal urmat de textul “KONSTA SPLENDID”

*Magazinele participante sunt semnalizate cu materiale promotionale dedicate fiecarui magazin/retea de magazine participant/e.

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– Participantul trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 4 de mai sus;

– Să achiziționeze oricare dintre produsele mentionate la Sectiunea 3, participante la Campanie, in valoare de minimum 25 lei pe acelasi bon/factura fiscal/a, in perioada 15.10.2023-15.12.2023

– Să folosească pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, aparținând rețelelor de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobil

– Să înscrie numarul bonului/factura fiscal/a urmat de textul format din denumirea retelei de magazine din care au fost achizitionate produsele, folosind modalitatea descrisa mai sus (SMS)

– Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată în Sectiunea 2.

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei după numărul de telefon mobil cu care a participat prin SMS.

Acelasi bon/factura fiscal/a ce reprezinta una sau mai multe achizitii ale unui/unor produse participante la Campanie in valoare totala de minimum 25 lei, poate fi inscris o singura data, de pe acelasi numar de telefon, pe toata perioada Campaniei.

Eventuale alte participari ulterioare ale unui bon inscris deja in Campanie vor fi considerate repetate, respectiv invalidate.

Pe intreaga durata a Campaniei, un participant, identificat dupa numarul de telefon, se poate înscrie cu 1 singur bon fiscal per zi.

Pe intreaga durata a campaniei acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

Pe intreaga durata a campaniei, participantul identificat dupa numarul de telefon poate castiga cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Mesajele Campaniei[1]:

 1. Pentru inscrierile inainte de data inceperii Campaniei, respectiv 15.10.2023, ora 00:00-Participantii vor primi urmatorul mesaj:

Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” incepe pe 15.10.2023 Trimite mesajul tau incepand cu aceasta data!”

„Te-ai inscris in Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”. Pastreaza bonul fiscal pentru validare in caz de castig. Succes!”

„Felicitari, ai castigat un set de 2 cani To Go Doncafe! Introdu codul* accesand validare-doncafe.telcor.ropentru validare** si revendicarea premiului! Infoline: 021308.83.80”

* codul alfanumeric este format din 5 caractere. Codurile se genereaza inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

**Pentru a intra in posesia premiului castigatorul va accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro primita prin SMS si va completa formularul de revendicare.

„ Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal urmat de [denumirea magazinului de unde ai achizitionat produsele][1]. Infoline: 021308.83.80

„Acest bon fiscal a fost deja inscris in Campanie. Te asteptam cu noi inscrieri! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Aceasta este ultima zi de campanie, astfel ca nu te mai poti inscrie! Infoline: 021308.83.80”

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietensc cu ziua” s-a incheiat in data de 15.12.2023. Vezi castigatorii pe www.doncafe.ro/promo.”

Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul doncafe.ro/promo in termen de 7 zile de la validarea castigatorilor, urmand a fi mentinuta pe perioada de livrare a premiilor.

SECŢIUNEA 6.  DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1. În cadrul acestei Campanii se vor acorda în total 450 premii, denumite si împărţite astfel:

PremiiNr total premiiModalitate de acordareValoare totala comerciala
SET 2 CANI TO GO DONCAFE *400Premii acordate prin „momente norocoase”10.916 lei
BOXA PORTABILA SONY**40Premii acordate prin tragere la sorti7.563 lei
ESPRESSOR MANUAL DE’LONGHI***10Premii acordate prin tragere la sorti5.068 lei

Valoarea comerciala totala a premiilor este 23.547 lei.

* Premiul Set 2 cani TO GO Doncafe – denumit si „Premiu acordat prin „momente norocoase”,  va fi acordat prin  tragere la sorţi a unor momente norocoase zilnice, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

**Boxa portabila Sony, model SRS-XB13

***Espressor manual DELONGHI, 1100W, capacitate rezervor 1.4l, presiune 15 bar.

Un participant la Campanie poate castiga in cadrul Campaniei cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, indiferent de numarul de inscrieri, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Imaginile premiilor folosite in materialele de comunicare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare (culorile pot diferi fata de cele de pe materialele de comunicare).

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR

7.1. Metodologia de acordare a premiilor

 1. Premiile acordate prin momente norocoase zilnice (numite in continuare « momente norocoase »)

Momentele norocoase pentru acordarea premiilor set 2 cani TO GO Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei. Numarul momentelor norocoase este corelat cu numarul de magazine participante apartinand aceleiasi retea de magazine in conformitate cu art 5.1. din prezentul Regulament (400 momente norocoase : nr de magazine participante) x nr locatii/magazine/retea.

Momentele norocoase vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti inainte de data inceperii Campaniei, pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

In total se vor extrage 400 momente norocoase. Acestea vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

Va fi desemnat potential câștigător al unui premiu acordat prin momente norocoase primul Participant care va avea o participare valida (Conform SECTIUNEA 5) dupa un “moment norocos” (Exemplu : Pentru ziua X, unul dintre momentele norocoase pentru premiul set 2 cani TO GO Doncafe este 10 :11:12, astfel va fi desemnat potential castigator Participantul care are prima inregistrare valida dupa acest moment).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a înregistrat nici o participare valida in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru acest interval, prima inscriere valida dupa al 2-lea moment castigator va fi desemnat castigator aferent primului moment luat in ordine temporala, iar urmatoarea participare se va lua in considerare pentru desemnarea premiului momentului curent.

Ulterior desemnării potențialilor castigatori ai Campaniei si potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea finală, conform 7.2 Validarea Câștigătorilor, și se va verifica respectarea conditiilor de participare.

Castigatorii premiilor Boxa portabila Sony sau Espressor manual DE’LONGHI se desemneaza prin tragere la sorti in 2 (doua) etape, dupa cum urmeaza:

In cazul existentei unei suspiciuni de fraudare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor informatii suplimentare despre produsele achizitionate (se pot cere bonurile/facturile fiscale ca dovada a achizitiei, respectiv a participarilor in Campanie) si isi rezerva dreptul de anulare a participarilor sau, dupa caz, a premiilor.

In cazul in care se constata ulterior (ex: Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare in procedura de validare, ca acelasi numar de bon fiscal s-a receptionat de catre Organizator, de pe doua sau mai multe nr de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora inscrierii bonului/facturii in baza de date si nu la momentul trimiterii bonului/facturii fiscal/e prin formularul de revendicare.)

Premiile pot fi revendicate in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei.

Premiile nerevendicate sau invalidate raman in posesia Organizatorului.

7.2. Validarea Câștigatorilor

Potențialii caștigători ai premiilor acordate prin momente norocoase vor fi informați prin mesaj prin SMS cu privire la câștigul lor, pe numărul de telefon folosit la participarea in Campanie, în scopul informarii procedurii de validare si revendicare.

Potentialii castigatori vor accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro si vor introduce codul primit prin SMS la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, copie (scan) a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie si adresa de livrare a premiului. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neprimirea sau primirea intarziata a SMS-urilor din cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitandu-se la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila.

In scopul validării finale, potențialii câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorti, vor fi contactați telefonic în cursul a 10 zile lucrătoare (minim 2 apeluri pe zi, în momente diferite), incepand cu prima zi lucratoare celei la care a avut loc tragerea la sorti.  Câștigătorilor li se vor solicita ca in termen de 2 zile lucratoare sa trimita copie (scan) la adresa de e-mail validareDoncafe@telcor.ro, a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie, care face obiectul participarii desemnate castigatoare si adresa de livrare a premiului.

Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de validare finala, mentionate mai sus, participantii desemnati castigatori vor fi contactati la adresa de email folosita pentru transmiterea dovezii de detinere a bonului fiscal, in care li se va confirma validarea si faptul ca premiile urmeaza a fi livrate in termen de 60 de zile lucratoare la adresa de livrare comunicata de catre castigatorul validat.

Pentru oricare din premii și pentru oricare din documentele doveditoare solicitate in vederea validării, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita repetarea transmiterii, în cazul documentelor nelizibile sau neconcludente. 

Conditii de invalidare a potențialilor câștigători:

7.3 Livrarea Premiilor. Intrarea in posesie a premiilor

Livrarea premiilor se va face în termen de 60 zile de la data validării finale. Premiile vor fi livrate prin intermediul serviciilor de curierat, cu confirmare de primire la adresa specificata de castigator in cursul procesului de validare, conform instructiunilor oferite telefonic.

AWB-ul care insoteste livrarea premiilor confirmat de catre castigator reprezinta dovada de predare primire a premiilor Campaniei.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi Agentia implicata în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă, intreruperi de conexiune internet.

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Dovada de expediere a mesajelor SMS / mesajelor e-mail de către participanţi, nu reprezintă şi dovada primirii acestora sau primirii lor într-un anumit interval de timp de către Organizator. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:

Revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscale nu vor fi luate in considerare de Organizator, iar participantii nu vor intra in posesia premiilor.

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant la Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări in ceea ce privește corecta participare la Campanie. În cazul în care, în urma verificarilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme.

Eventualele reclamații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare și soluționate dacă au fost primite de Agentie si/sau Organizator, până cel mai tarziu la data de 15.01.2024, (respectiv 30 zile de la data finală a Campaniei).

Reclamațiile pot fi trimise prin poștă, la adresa Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau prin email la adresa promo@strauss-group.ro 

SECŢIUNEA 9.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Strauss Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal. Incepând cu 25 mai 2018, se aplica Regulamentului general privind protecția datelor 95/46/CE („GDPR”), iar Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor in acord cu cerintele GDPR.

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator si/sau de Agentie in scopul selecționării câștigătorilor si alocării premiilor.

Organizatorul, in calitate de operator independent si Agentia, in calitate de imputernicit se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Campaniei. 

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, număr de telefon, email, adresa de livrare premiu, semnatura (dovada receptie premiu conform AWB curierat).

In contextul Promotiei, participantii castigatori pot fi contactati prin call center pentru a fi informati cu privire la acordarea premiilor, context in care se prelucreaza si vocea.

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata Campaniei, până la îndeplinirea obligațiilor, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Pentru informații suplimentare despre păstrărea datelor cu caracter personal, solicitarile pot fi adresate la protectiadatelor@strauss-group.ro.

Temeiurile prelucrarii

In vederea organizarii si realizarii Campaniei prin diverse medii de comunicare, prelucrarea se intemeiaza pe executarea unui contract la care participantul este parte.

Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către protectiadatelor@strauss-group.ro si/sau la adresa postala Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de acces la date – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

 c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

 f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legaturi cu / către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor de comunicare electronice, conform Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

b) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

– este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

Dreptul la o cale de atac judiciară:

a) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

b) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

c) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale spentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi sterse.

SECŢIUNEA 10.   TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

SECŢIUNEA 11.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 4 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 12.   ALTE PREVEDEREI – CONTACT

Prin participarea la Campaniae, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament. Pentru informatii suplimentare se poate apela numarul de telefon  021.308.83.80  (tarif normal, orele 9:00-17:00, de luni până vineri).

SECŢIUNEA 13.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Strada Nicolae Teclu nr 51, Sector 3 de către Organizator pâna la data de 15.01.2024 (inclusiv).

Anexa 1

Magazine participante in campania “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”, desfasurata in perioada 15.10-15.12.2023 si atribuirea momentelor norocoase conform sectiunii” METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILORdin prezentul Regulament.

Nr crtDenumire societateDenumire reteaAdresaLocalitatejudet
1KONSTA SPLENDIDKonsta SplendidSTR. 1 DECEMBRIE NR 32MediasMures
   STR. 1 DECEMBRIE NR 23MediasMures
   STR. GRAVORILOR NR 38MediasMures
   STR AVRAM IANCU NR 51MediasMures
   STR BLAJULUI NR 19MediasMures
   STR BLAJULUI NR 19MediasMures
   STR TOPARCEANU NR 10MediasMures
   STR.PRINCIPALA NR 447MediasMures
2CROLUXCroluxSalaj, Zalau, Str Fabricii Nr 8ZalauSalaj
3EUROPANEuropan MarketSalaj, Sarmasag, Str Morii, Nr 11SarmasagSalaj
   Salaj, Zalau, Gh Doja, 158ZalauSalaj
   Salaj, Zalau, Corneliu Coposu Nr 1ZalauSalaj
   Salaj, Zalau, Sarmas, nr 46ZalauSalaj
   Salaj, Maieriste, Str Principala 196MaieristeSalaj
4GAJ COMIMPEXGaj MarketMaramures, Farcasa,Str Principala 1BFarcasaMaramures
   Maramramures, Baia Mare, Str Vasile Alecsandri nr 93Baia MareMaramures
   Maramures, Baia Mare,B-dul Republicii, Nr 14Baia MareMaramures
5BARTA ATIBarta AtiSatu Mare, Satu Mare, Str Closca Nr 90Satu MareSatu Mare
   Satu Mare, Str Lucian Blaga , Nr 125 CSatu MareSatu Mare
   Satu mare, Carei , Str Miron Costin, Nr 1CareiSatu Mare
   Satu Mare, Str Botizului, Nr 49Satu MareSatu Mare
   Satu mare, Str Brandusa Nr G22Satu MareSatu Mare
   Satu mare, Str Careiului , Bl R27 / parterSatu MareSatu Mare
6ELAN TRIOMerkurMiercurea Ciuc,Lunca Mare nr.19Miercurea CiucHarghita
   Miercurea Ciuc, str. Principala nr.4-6 PiataMiercurea CiucHarghita
   Odorheiu Secuiesc,Merkur,str.1 Decembrie NR.7Odorheiul SecuiescHarghita
   Odoeheiu Secuiesc,Merkur Beclean, strRakoczi FerencOdorheiul SecuiescHarghita
   Elan trio ,Sf. Ghoerghe, str.Banki Donat nr. 29Sf GheorgheCovasna
   Odorheiu Secuiesc,Cash&Carry,str.Rakoczi Ferenc nr.90Odorheiul SecuiescHarghita
   Odorheiu Secuiesc,Elan Trio Csemege,str.Breslelor nr.14Odorheiul SecuiescHarghita
   Odorheiu Secuiesc,Elan Trio Discount,str.Pietroasa nr.25Odorheiul SecuiescHarghita
   Odorheiu Secuiesc,Elan Trio,Horizont,str.Independentei nr.2Odorheiul SecuiescHarghita
   Odorheiu Secuiesc,Elan Trio Kokereszt,str.P-TA Kokereszt nr.2Odorheiul SecuiescHarghita
   Odorheiu Secuiesc,Elan Trio Market Politie,str. Bethlen Gabor nr.49Odorheiul SecuiescHarghita
7GROS MARKETGros MarketBrasov, str.Poienelor nr.7BrasovBrasov
8DARINA COMDarinaSancraiu de Mures, str Muresului 1Sancraiul De MuresMures
   Tg. Mures str Aleea Carpati 29Tg MuresMures
   Tg. Mures, str Livezeni 3Tg MuresMures
    Tg. Mures str Cutezantei 4Tg MuresMures
   Tarnaveni, str Armatei 72-78;Tarnaveni  Mures
   Band, Str Viilor 1BandMures
   Tg. Mures str N. Grigorescu 35Tg MuresMures
   Tg. Mures, bd Pandurilor 108Tg MuresMures
   Tg. Mures, str Brasovului 2Tg MuresMures
   Tg. Mures, Bd 1848 nr 17Tg MuresMures
    Tg. Mures str T. Vladimirescu 18Tg MuresMures
9NARIDADarinaTarnaveni, str 1 Dec 1918 nr 46BTarnaveni  Mures
   Ungheni, Str Principala 103UngheniMures
   Tg. Mures str Voinicenilor 92Tg MuresMures
   Tg. Mures str 22 Dec 43Tg MuresMures
    Cristesti, Principala 676/ACristestiMures
    Tg. Mures str Onesti 12Tg MuresMures
   Tg Mures str Gh. Doja 153Tg MuresMures
    Tg. Mures, str Petru Dobra 40Tg MuresMures
   Tg. Mures, str Romulus Guga 5Tg MuresMures
10DACIADaciaAlba Iulia, Bd Transilvaniei 14Alba IuliaAlba
    A. Iulia Str Closca 40Alba IuliaAlba
   A. Iulia, str Iuliu Maniu 16Alba IuliaAlba
   A. Iulia str. Tudor Vladimirescu 32Alba IuliaAlba
   A. Iulia, str Ariesului 112Alba IuliaAlba
    A. Iulia Bd Motilor 98Alba IuliaAlba
    A. Iulia Str Republicii 112-114Alba IuliaAlba
    Sebes, str Mihail Kogalniceanu 45;SebesAlba
    Aiud, Str. Mihai Viteazul Bl 2 AHAiudAlba
11PALAS COMPalasTg. Mures – Bd 1849 nr 48Tg MuresMures
   Tg Mures str voiniceni nr 63Tg MuresMures
   Sangeorgiu de Mures str Petki David nr 188Sangeorgiu de MuresMures
    Tg. Mures str Infratirii  NR 24Tg MuresMures
   Tg. Mures str Calarasilor nr 105Tg MuresMures
   Tg. Mures str Trandafirilor nr 54Tg MuresMures
   Tg. Mures str Busuiocului 4Tg MuresMures
   Voiniceni str Voinicenilor 102VoiniceniMures
    Reghin, Str Iernuteni 41ReghinMures
   Corunca str Principala NR 114CoruncaMures
    Ernei, str Principala NR 102ErneiMures
   Tg. Mures bd 22 dec 1989 nr 36Tg MuresMures
   Tg. Mures Str Marasti 33-35Tg MuresMures
   Tg. Mures, str Secuilor Martiri 10/12Tg MuresMures
   Tg. Mures bd. Pandurilor Nr 62Tg MuresMures
   Reghin str Republicii 15ReghinMures
    Reghin, bd. Unirii nr 21ReghinMures
   Tg. Mures str V. Babes nr 2Tg MuresMures
   Tg. Mures str Cuza Voda nr 92Tg MuresMures
12FAREL IMPEXIzabelaRoteni, str Principala 83RoteniMures
13PANIIND MARKETPaniind MarketStr Unirii Nr 20DejCluj
   Dej, str Marasesti 5ADejCluj
   Dej, str Vaii nr 6DejCluj
   Dej, Str Somcutului nr 96DejCluj
   Dej, Str Teilor nr 1DejCluj
Nr. CrtDenumire retea magazineAtribuire momente norocoase
1CROLUX4
2EUORPAN22
3GAJ13
4BARTA ATI27
5MERKUR49
6GROS MARKET4
7DARINA90
8DACIA40
9PALAS84
10PANIIND MARKET27
11KONSTA SPLENDID36
12IZABELA4
Total400

Anexa 2

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

Identitatea operatorului de date

Strauss Romania S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14081/1994, cod unic de inmatriculare RO5990561, in calitate de Organizator al campaniei “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” („Campania”)

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt prelucrate de Telcor Communications SRL (Agentia) in calitate de imputernicit al Operatorului precum si de Organizator, in calitate de Operator independent, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie,
 2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor
 3. In scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale

Datele prelucrate

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, categoria de date prelucrate: numarul de telefon,
 2. Doar in cazul castigatorilor premiilor campaniei, se prelucreaza in plus numele/ prenumele si adresa de email pentru transmiterea de catre castigatori a informatiilor necesare pentru validarea premiilor, adresa de livrare premii, semnatura (pentru predarea premiilor).
 3. Doar in cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus CNP-ul (castigatorul va trimite pe email copie CI in vederea validarii CNP-ului) si vocea (in cazul participantilor care apeleaza numarul de Infoline al Campniei, convorbirea telefonica este inregistrata doar dupa acceptul participantului).

Perioada prelucrarii

 1. Datele participantilor castigatori sunt stocate pentru o perioada de 10 ani fiscali, conform reglementarilor fiscale in vigoare.
 2. Datele participantilor necastigatori sunt stocate pentru o perioada de cel mult 90 zile de la data finalizarii Campaniei.

Modul de prelucrare

Persoanele vizate trimit numarul bonului fiscal prin SMS (ocazie cu care Operatorul si Imputernicitul acestuia intra in posesia nr de telefon).

Persoanele vizate (potentialii castigatori) introduc in formularul online gazduit la adresa URL validare-doncafe.telcor.ro, datele personale mai sus mentionate.

Datele castigatorilor vor fi procesate de Telcor Communications SRL („Agentia”) pentru validarea premiilor si de catre Organizator (Strauss Romania SRL) pentru livrarea premiilor.

Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Organizator, Agentia si de furnizorul de servicii de curierat. Numele si prenumele tuturor castigatorilor vor fi afisate pe site-ul Campaniei. Datele nu vor fi dezvaluite catre alti terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale

In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, opozitia sau restrictionarea prelucrarii. Deasemenea, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa; Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale,  poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

In cazul in care doresti sa iti exerciti oricare dintre drepturile tale sau daca ai alte întrebări cu privire la politicile noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, la protectiadatelor@strauss-group.ro, sau pe adresa poștală StraussRomania S.R.L cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368


[1] Organizatorul isi rezerva dreptul de a ajusta continutul mesajelor raportat la situatiile neclare privind mecanismul Campaniei, inclusiv dar fara a se limita la probleme tehnice ale aplicatiilor utilizate in cadrul acestei Campanii. Participantii la aceasta Campanie pot primi din partea Organizatorului si/sau a Agentiei, mesaje de clarificare a mecanismului Campaniei, daca va fi cazul.

[1] A se vedea art 5.1. lit a – k; Ex: 198CROLUX

[2] Vor intra la tragerea la sorti inscrierile inregistrate pana la data de 15 noiembrie 2023, orele 23:59

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“POTI CASTIGA PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA”

SECŢIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Campania promoţională “PotiCastiga PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de STRAUSS ROMANIA S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul social în București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare 5990561.
  1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin Telcor Communications S.R.L cu sediul in Bucuresti,  Bd. Barbu Vacarescu, nr. 102, sc. D, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8010/2002, cod unic de inregistrare RO14835419, denumita in continuare „Agentie de implementare”.
  1. Agentia de implementare este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional si a oricaror alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve.

Agentia de implementare va fi denumita in continuare, impreuna, „Agentia”.

 1. Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).  

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România prin publicare pe site-ul doncafe.ro/promo, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit si prin solicitare scrisa trimisă la adresa sediului social din Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau apelând linia telefonică a Campaniei 021.308.83.80 (tarif normal), de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00, in perioada 15.10.2023-15.11.2023.

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare după anunțul prealabil si publicarea acestora pe site-ul doncafe.ro/promo.
  1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECŢIUNEA 2.   ZONA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Romaniei in reteaua de magazine MEGA IMAGE Image (lista magazinelor MEGA IMAGE Image participante poate fi consultata la adresa https://www.MEGA IMAGE-image.ro/magazine) in perioada 15.10.2023 ora 00:00-15.11.2023, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei) in conformitate cu programul de lucru al retelei de magazine si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce pot determina participanții la Campanie să considere continuarea acesteia după data de 15.11.2023 ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștiința publicului prin modalitățile prevăzute la Secțiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3.   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

3.1. Produsele din portofoliul Societatii ce poarta marca Doncafe din categoriile CAFEA PRAJITA SI MACINATA, CAFEA BOABE PRAJITA, CAFEA INSTANT si MIXURI (SPECIALTITATI DE CAFEA), MIXURI (Specialitati de cafea).

3.2. Produsele descrise mai sus, participante la Campanie sunt disponibile în limita stocului existent în magazinele partenere.

3.3. Produsele participante la Campanie își pierd această calitate după data încheierii Campaniei, Organizatorul fiind exonerat de orice obligație in legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

4.1. La această Campanie pot participa toți cetățenii români (persoane fizice, clienți ai magazinelor în care se desfășoară Campania), cu varsta de peste 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), denumiți în continuare ,,Participanți„, cu domiciliul/reședință în România pe toată perioada de desfașurare a Campaniei si pe perioada de revendicare/ validare/livrare a premiilor.

Campania  se adresează doar persoanelor fizice, utilizatori finali și nu este valabilă pentru persoanele juridice sau care au ca scop revânzarea produselor participante la Campanie.

4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.3. La acestă  Campanie nu au dreptul să participe angajații Agentiei, ai Organizatorului și nici ai celorlalte societăți comerciale implicate în această acțiune (distribuitori, retaileri ai Organizatorului sau partenerii acestora participanți la Campanie), precum și niciunul dintre membrii familiilor acestora, rude de gradul I  (copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

4.5. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil valabil, aparținând oricăreia dintre rețelele de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile si Digi mobil pe care să-l utilizeze pentru înscrierea in Campanie şi la care să poată fi contactaţi pe toată durata acesteia.

4.6. Participanţii la prezenta Campanie trebuie să păstreze documentele justificative care atestă cumpărarea respectivelor produse participante (bonuri fiscale în urma cărora au fost inregistrate participari in Campanie). Această regulă se aplică de la începutul Campaniei şi este valabilă pe toată perioada acesteia precum si pe perioada de validare a castigatorilor conform prezentului Regulament.

4.7. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau participantul nu doreşte şi / sau nu are documentele justificative necesare de cumpărare a produselor participante în Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida inscrierile participanţilor, premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

5.1. Înscrierea în Campanie se face în perioada 15.10.2023-15.11.2023 (inclusiv), prin trimiterea unui SMS la numarul scurt 1747 (tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobile) continand numarul bonului fiscal care atesta achizitia de produse participante la Campanie in valoare minima de 25 lei pe acelasi bon fiscal, urmat de textul „MEGA IMAGE”.

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei după numărul de telefon mobil cu care a participat prin SMS.

Acelasi bon fiscal ce reprezinta una sau mai multe achizitii ale unui/unor produse participante la Campanie in valoare totala de minimum 25 lei, poate fi inscris o singura data, de pe acelasi numar de telefon, pe toata perioada Campaniei.

Eventuale alte participari ulterioare ale unui bon inscris deja in Campanie vor fi considerate repetate, respectiv invalidate.

Pe intreaga durata a Campaniei, un participant, identificat dupa numarul de telefon, se poate înscrie cu 1 singur bon fiscal per zi.

Pe intreaga durata a campaniei acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

Pe intreaga durata a campaniei, participantul identificat dupa numarul de telefon poate castiga cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Mesajele Campaniei[1]:

 1. Pentru inscrierile inainte de data inceperii Campaniei, respectiv 15.10.2023, ora 00:00-Participantii vor primi urmatorul mesaj:

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” incepe pe 15.10.2023 Trimite mesajul tau incepand cu aceasta data!”

„Te-ai inscris in Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”. Pastreaza bonul fiscal pentru validare in caz de castig. Succes!”

* codul alfanumeric este format din 5 caractere. Codurile se genereaza inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

**Pentru a intra in posesia premiului castigatorul va accesa adresa validare-doncafe.telcor.ro primita prin SMS si va completa formularul de revendicare.

„ Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal/ urmat de [numele magazinului din care ai achizitionat produsele[2]. Infoline: 021308.83.80

„Acest bon fiscal a fost deja inscris in Campanie. Te asteptam cu noi inscrieri! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Aceasta este ultima zi de campanie, astfel ca nu te mai poti inscrie! Infoline: 021308.83.80”

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietensc cu ziua” s-a incheiat in data de 15.11.2023. Vezi castigatorii pe www.doncafe.ro/promo.”

Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul doncafe.ro/promo in termen de 7 zile de la validarea castigatorilor, urmand a fi mentinuta pe perioada de livrare a premiilor.

SECŢIUNEA 6.  DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1

PremiiNr total premiiModalitate de acordareValoare totala comerciala
eBOOK reader*4Premii acordate prin tragere la sorti7.203 lei
ESPRESSOR AUTOMAT EGO **5Premii acordate prin tragere la sorti7.599 lei
SET 2 CESTI DONCAFE***150Premii acordate prin „momente norocoase”3.000 lei

Valoarea comerciala totala a premiilor este 17.801 lei.

* ebook reader KOBO N604-KU-K-BU 10.3 inch 227 ppi 32GB Quad 1.8Ghz Midnight Blue

** Espressor automat EGO, presiune 19bar, putere consum 1470 KW, oprire automata, rezervor detasabil

*** Premiul Set 2 cesti Doncafe–va fi acordat automat, prin  tragere la sorţi a unor momente norocoase zilnice, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

Un participant la Campanie poate castiga in cadrul Campaniei cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, indiferent de numarul de inscrieri, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Imaginile premiilor folosite in materialele de comunicare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare (culorile pot diferi fata de cele de pe materiale de comunicare).

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR

7.1. Metodologia de acordare a premiilor

Castigatorii premiilor eBOOK reader si Espressor automat EGO se desemneaza prin tragere la sorti cel mai tarziu la data de 23.11.2023, iar pentru fiecare premiu se vor extrage 5 rezerve (urmand a se utiliza rezervele in ordinea extragerii acestora).

Momente norocoase zilnice numite in continuare « momente norocoase » pentru acordarea premiilor set 2 cesti Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei.

Momentele norocoase vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti inainte de data inceperii Campaniei, din intervalul corespunzator perioadei Campaniei si, respectiv, din intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59. Tragerea la sorti pentru determinarea momentelor câștigătoare se va face pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

In total se vor extrage 150 momente norocoase. Acestea vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

Codurile alfanumerice – Codurile alfanumerice sunt formate din 5 (cinci) caractere. Codurile se vor genera inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic

Va fi desemnat potential câștigător al unui premiu constand in set 2 cesti Doncafe, primul Participant care va avea o participare valida (Conform SECTIUNEA 5) dupa un “moment norocos” (Exemplu : Pentru ziua X, unul dintre momentele norocoase pentru premiul set 2 cesti Doncafe este 10:11:12, astfel va fi desemnat potential castigator Participantul care are prima inregistrare valida dupa acest moment).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a înregistrat nici o participare valida in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru acest interval, prima inscriere valida dupa al 2-lea moment castigator va fi desemnat castigator aferent primului moment luat in ordine temporala, iar urmatoarea participare se va lua in considerare pentru desemnarea premiului momentului curent.

Ulterior desemnării potențialilor castigatori ai Campaniei si potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea finală, conform 7.2 Validarea Câștigătorilor, și se va verifica respectarea conditiilor de participare.

In cazul existentei unei suspiciuni de fraudare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor informatii suplimentare despre produsele achizitionate (se pot cere bonurile/facturile fiscale ca dovada a achizitiei, respectiv a participarilor in Campanie) si isi rezerva dreptul de anulare a participarilor sau, dupa caz, a premiilor.

In cazul in care se constata ulterior (ex: Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare in procedura de validare, ca acelasi numar de bon fiscal s-a receptionat de catre Organizator, de pe doua sau mai multe nr de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora inscrierii bonului/facturii in baza de date si nu la momentul trimiterii bonului/facturii fiscal/e prin formularul de revendicare.)

Premiile pot fi revendicate in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei.

Premiile nerevendicate sau invalidate raman in posesia Organizatorului.

7.2. Validarea Câștigatorilor

Potențialii caștigători ai premiilor acordate prin momente norocoase vor fi informați prin mesaj prin SMS cu privire la câștigul lor, pe numărul de telefon folosit la participarea in Campanie, în scopul informarii procedurii de validare si revendicare.

Potentialii castigatori vor accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro si vor introduce codul primit prin SMS la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, copie (scan) a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie si adresa de livrare a premiului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neprimirea sau primirea intarziata a SMS-urilor din cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitandu-se la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila.

In scopul validării finale, potențialii câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorti, vor fi contactați telefonic în cursul a 10 zile lucrătoare (minim 2 apeluri pe zi, în momente diferite), incepand cu prima zi lucratoare celei la care a avut loc tragerea la sorti.  Câștigătorilor li se vor solicita ca in termen de 2 zile lucratoare sa trimita copie (scan) la adresa de e-mail validareDoncafe@telcor.ro, a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie, care face obiectul participarii desemnate castigatoare si a copiei cartii de identitate (doar pentru premiile constand in E book Reader si Espressor automat EGO).

Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de validare finala, mentionate mai sus, participantii desemnati castigatori vor fi contactati printr-un mesaj de reply la adresa de email folosita pentru transmiterea dovezii de detinere a bonului fiscal, in care li se va confirma validarea si faptul ca premiile urmeaza a fi livrate in termen de 60 de zile lucratoare la adresa de livrare pe care castigatorul validat o va transmite printr-un mesaj de reply la adresa de email de la care a fost confirmarea validarea.

Pentru oricare din premii și pentru oricare din documentele doveditoare solicitate in vederea validării, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita repetarea transmiterii, în cazul documentelor nelizibile sau neconcludente. 

Conditii de invalidare a potențialilor câștigători:

7.3 Livrarea Premiilor. Intrarea in posesie a premiilor

Livrarea premiilor se va face în termen de 60 zile de la data validării finale. Premiile vor fi livrate prin intermediul serviciilor de curierat, cu confirmare de primire la adresa specificata de castigator in cursul procesului de validare, conform instructiunilor oferite telefonic.

AWB-ul care insoteste livrarea premiilor confirmat de catre castigator reprezinta dovada de predare primire a premiilor Campaniei.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi Agentia implicata în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă, intreruperi de conexiune internet.

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Dovada de expediere a mesajelor SMS / mesajelor e-mail de către participanţi, nu reprezintă şi dovada primirii acestora sau primirii lor într-un anumit interval de timp de către Organizator. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:

Revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscale nu vor fi luate in considerare de Organizator, iar participantii nu vor intra in posesia premiilor.

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant la Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări in ceea ce privește corecta participare la Campanie. În cazul în care, în urma verificarilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme.

Eventualele reclamații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare și soluționate dacă au fost primite de Agentie si/sau Organizator, până cel mai tarziu la data de 15.12.2023, (respectiv 30 zile de la data finală a Campaniei).

Reclamațiile pot fi trimise prin poștă, la adresa Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau prin email la adresa promo@strauss-group.ro 

SECŢIUNEA 9.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Strauss Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal. Incepând cu 25 mai 2018, se aplica Regulamentului general privind protecția datelor 95/46/CE („GDPR”), iar Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor in acord cu cerintele GDPR.

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator si/sau de Agentie in scopul selecționării câștigătorilor si alocării premiilor.

Organizatorul, in calitate de operator independent si Agentia, in calitate de imputernicit se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Campaniei.

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, Codul numeric personal, număr de telefon, email, adresa de livrare premiu, semnatura. Copiile de pe cartile de identitate prelucrate in scopul verificarii datelor cu caracter personal in temeiul indeplinirii obligatiilor fiscale de catre Organizator vor fi sterse/distruse in termen de 15 de zile lucratoare de la momentul validarii castigatorilor.

In contextul Promotiei, participantii castigatori pot fi contactati prin call center pentru a fi informati cu privire la acordarea premiilor, context in care se prelucreaza si vocea.

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata Campaniei, până la îndeplinirea obligațiilor, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Pentru informații suplimentare despre păstrărea datelor cu caracter personal, solicitarile pot fi adresate la protectiadatelor@strauss-group.ro.

Temeiurile prelucrarii

In vederea organizarii si realizarii Campaniei prin diverse medii de comunicare, prelucrarea se intemeiaza pe executarea unui contract la care participantul este parte.

Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către protectiadatelor@strauss-group.ro si/sau la adresa postala Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de acces la date – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

 c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

 f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legaturi cu / către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor de comunicare electronice, conform Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

b) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

– este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

Dreptul la o cale de atac judiciară:

a) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

b) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

c) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale spentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi sterse.

SECŢIUNEA 10.   TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

SECŢIUNEA 11.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 4 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 12.   ALTE PREVEDEREI – CONTACT

Prin participarea la Campaniae, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament. Pentru informatii suplimentare se poate apela numarul de telefon  021.308.83.80  (tarif normal, orele 9:00-17:00, de luni până vineri).

SECŢIUNEA 13.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Strada Nicolae Teclu nr 51, Sector 3 de către Organizator pâna la data de 15.12.2023 (inclusiv).

Anexa 1

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

Identitatea operatorului de date

Strauss Romania S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14081/1994, cod unic de inmatriculare RO5990561, in calitate de Organizator al campaniei “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” („Campania”)

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt prelucrate de Telcor Communications SRL (Agentia) in calitate de imputernicit al Operatorului precum si de Organizator, in calitate de Operator independent, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie,
 2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor
 3. In scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale

Datele prelucrate

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, categoria de date prelucrate: numarul de telefon,
 2. Doar in cazul castigatorilor premiilor campaniei, se prelucreaza in plus numele/ prenumele si adresa de email pentru transmiterea de catre castigatori a informatiilor necesare pentru validarea premiilor, adresa de livrare premii, semnatura (pentru predarea premiilor).
 3. Doar in cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus CNP-ul (castigatorul va trimite pe email copie CI in vederea validarii CNP-ului) si vocea (in cazul participantilor care apeleaza numarul de Infoline al Campniei, convorbirea telefonica este inregistrata doar dupa acceptul participantului).

Perioada prelucrarii

 1. Datele participantilor castigatori sunt stocate pentru o perioada de 10 ani fiscali, conform reglementarilor fiscale in vigoare.
 2. Datele participantilor necastigatori sunt stocate pentru o perioada de cel mult 90 zile de la data finalizarii Campaniei.

Modul de prelucrare

Persoanele vizate trimit numarul bonului fiscal prin SMS (ocazie cu care Operatorul si Imputernicitul acestuia intra in posesia nr de telefon).

Persoanele vizate (potentialii castigatori) introduc in formularul online gazduit la adresa URL validare-doncafe.telcor.ro, datele personale mai sus mentionate.

Datele castigatorilor vor fi procesate de Telcor Communications SRL („Agentia”) pentru validarea premiilor si de catre Organizator (Strauss Romania SRL) pentru livrarea premiilor.

Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Organizator, Agentia si de furnizorul de servicii de curierat. Numele si prenumele tuturor castigatorilor vor fi afisate pe site-ul Campaniei. Datele nu vor fi dezvaluite catre alti terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale

In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, opozitia sau restrictionarea prelucrarii. Deasemenea, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa; Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale,  poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

In cazul in care doresti sa iti exerciti oricare dintre drepturile tale sau daca ai alte întrebări cu privire la politicile noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, la protectiadatelor@strauss-group.ro, sau pe adresa poștală StraussRomania S.R.L cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368


[1] Organizatorul isi rezerva dreptul de a ajusta continutul mesajelor raportat la situatiile neclare privind mecanismul Campaniei, inclusiv dar fara a se limita la probleme tehnice ale aplicatiilor utilizate in cadrul acestei Campanii. Participantii la aceasta Campanie pot primi din partea Organizatorului si/sau a Agentiei, mesaje de clarificare a mecanismului Campaniei, daca va fi cazul.

[2] Ex: 123MEGAIMAGE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“POTI CASTIGA PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA”

SECŢIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Campania promoţională “PotiCastiga PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de STRAUSS ROMANIA S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul social în București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare 5990561.
  1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin Telcor Communications S.R.L cu sediul in Bucuresti,  Bd. Barbu Vacarescu, nr. 102, sc. D, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8010/2002, cod unic de inregistrare RO14835419, denumita in continuare „Agentie de implementare”.
  1. Agentia de implementare este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional si a oricaror alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve.

Agentia de implementare va fi denumita in continuare, impreuna, „Agentia”.

 1. Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).  

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România prin publicare pe site-ul doncafe.ro/promo, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit si prin solicitare scrisa trimisă la adresa sediului social din Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau apelând linia telefonică a Campaniei 021.308.83.80 (tarif normal), de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00, in perioada 15.10.2023-30.11.2023.

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare după anunțul prealabil si publicarea acestora pe site-ul doncafe.ro/promo.
  1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECŢIUNEA 2.   ZONA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Romaniei in reteaua de magazine Kaufland (lista magazinelor Kaufland participante poate fi consultata la adresa https://www.kaufland.ro/utile/program-magazine.html  in perioada 15.10.2023 ora 00:00-30.11.2023, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei) in conformitate cu programul de lucru al retelei de magazine si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce pot determina participanții la Campanie să considere continuarea acesteia după data de 30.11.2023 ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștiința publicului prin modalitățile prevăzute la Secțiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3.   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

3.1. Produsele din portofoliul Societatii ce poarta marca Doncafe din categoriile CAFEA PRAJITA SI MACINATA, CAFEA BOABE PRAJITA, CAFEA INSTANT si MIXURI (SPECIALTITATI DE CAFEA), MIXURI (Specialitati de cafea)

3.2. Produsele descrise mai sus, participante la Campanie sunt disponibile în limita stocului existent în magazinele partenere.

3.3. Produsele participante la Campanie își pierd această calitate după data încheierii Campaniei, Organizatorul fiind exonerat de orice obligație in legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

4.1. La această Campanie pot participa toți cetățenii români (persoane fizice, clienți ai magazinelor în care se desfășoară Campania), cu varsta de peste 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), denumiți în continuare ,,Participanți„, cu domiciliul/reședință în România pe toată perioada de desfașurare a Campaniei si pe perioada de revendicare/ validare/livrare a premiilor.

Campania  se adresează doar persoanelor fizice, utilizatori finali și nu este valabilă pentru persoanele juridice sau care au ca scop revânzarea produselor participante la Campanie.

4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.3. La acestă  Campanie nu au dreptul să participe angajații Agentiei, ai Organizatorului și nici ai celorlalte societăți comerciale implicate în această acțiune (distribuitori, retaileri ai Organizatorului sau partenerii acestora participanți la Campanie), precum și niciunul dintre membrii familiilor acestora, rude de gradul I  (copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

4.5. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil valabil, aparținând oricăreia dintre rețelele de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile si Digi mobil pe care să-l utilizeze pentru înscrierea in Campanie şi la care să poată fi contactaţi pe toată durata acesteia.

4.6. Participanţii la prezenta Campanie trebuie să păstreze documentele justificative care atestă cumpărarea respectivelor produse participante (bonuri fiscale în urma cărora au fost inregistrate participari in Campanie). Această regulă se aplică de la începutul Campaniei şi este valabilă pe toată perioada acesteia precum si pe perioada de validare a castigatorilor conform prezentului Regulament.

4.7. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau participantul nu doreşte şi / sau nu are documentele justificative necesare de cumpărare a produselor participante în Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida inscrierile participanţilor, premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

5.1. Înscrierea în Campanie se face în perioada 15.10.2023-30.11.2023 (inclusiv), prin trimiterea unui SMS la numarul scurt 1747 (tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobile) continand numarul bonului fiscal care atesta achizitia de produse participante la Campanie in valoare minima de 25 lei pe acelasi bon fiscal, urmat de textul „Kaufland”.

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei după numărul de telefon mobil cu care a participat prin SMS.

Acelasi bon fiscal ce reprezinta una sau mai multe achizitii ale unui/unor produse participante la Campanie in valoare totala de minimum 25 lei, poate fi inscris o singura data, de pe acelasi numar de telefon, pe toata perioada Campaniei.

Eventuale alte participari ulterioare ale unui bon inscris deja in Campanie vor fi considerate repetate, respectiv invalidate.

Pe intreaga durata a Campaniei, un participant, identificat dupa numarul de telefon, se poate înscrie cu 1 singur bon fiscal per zi.

Pe intreaga durata a campaniei acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

Pe intreaga durata a campaniei, participantul identificat dupa numarul de telefon poate castiga cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Mesajele Campaniei[1]:

 1. Pentru inscrierile inainte de data inceperii Campaniei, respectiv 15.10.2023, ora 00:00-Participantii vor primi urmatorul mesaj:

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” incepe pe 15.10.2023 Trimite mesajul tau incepand cu aceasta data!”

„Te-ai inscris in Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”. Pastreaza bonul fiscal pentru validare in caz de castig. Succes!”

„Felicitari, ai castigat un set de 2 cesti Doncafe! Introdu codul* accesand validare-doncafe.telcor.ro pentru validarea si revendicarea** premiului! Infoline: 021308.83.80”

* codul alfanumeric este format din 5 caractere. Codurile se genereaza inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

**Pentru a intra in posesia premiului castigatorul va accesa adresa validare-doncafe.telcor.ro primita prin SMS si va completa formularul de revendicare.

„ Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal/ urmat de [numele magazinului din care ai achizitionat produsele][1]. Infoline: 021308.83.80

„Acest bon fiscal a fost deja inscris in Campanie. Te asteptam cu noi inscrieri! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Aceasta este ultima zi de campanie, astfel ca nu te mai poti inscrie! Infoline: 021308.83.80”

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietensc cu ziua” s-a incheiat in data de 30.11.2023. Vezi castigatorii pe www.doncafe.ro/promo.”

Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul doncafe.ro/promo in termen de 7 zile de la validarea castigatorilor, urmand a fi mentinuta pe perioada de livrare a premiilor.

SECŢIUNEA 6.  DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1. În cadrul acestei Campanii se vor acorda în total 270 premii, denumite si împărţite astfel:

PremiiNr total premiiModalitate de acordareValoare totala comerciala
Boxa portabila Sony*50Premii acordate prin tragere la sorti9.454 lei
ESPRESSOR AUTOMAT EGO+CAPPUCCINATOR ARIETE**20Premii acordate prin tragere la sorti34.409 lei
SET 2 CESTI DONCAFE***200Premii acordate prin „momente norocoase”4.000 lei

Valoarea comerciala totala a premiilor este 47.863 lei.

*Boxa portabila Sony, model SRS-XB13

** Espressor automat EGO, presiune 19bar, putere consum 1470 KW, oprire automata, rezervor detasabil

**Cappuccinator Ariete- putere de 500 W , capacitate de 140 ml pentru lapte spuma si 250 ml pentru lapte încalzit.

*** Premiul Set 2 cesti Doncafe – va fi acordat zilnic, automat, prin  tragere la sorţi a unor momente norocoase zilnice, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

Un participant la Campanie poate castiga in cadrul Campaniei cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, indiferent de numarul de inscrieri, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Imaginile premiilor folosite in materialele de comunicare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare (culorile pot diferi fata de cele de pe materiale de comunicare).

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR

7.1. Metodologia de acordare a premiilor

Castigatorii premiilor Boxa portabila Sony si Espressor automat EGO + CAPPUCCINATOR ARIETE se desemneaza prin tragere la sorti in data de 7 decembrie 2023 iar pentru fiecare premiu se vor extrage 5 rezerve (urmand a se utiliza rezervele in ordinea extragerii acestora).

Momente norocoase zilnice numite in continuare « momente norocoase » pentru acordarea premiilor set 2 cesti Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei.

Momentele norocoase vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti inainte de data inceperii Campaniei, din intervalul corespunzator perioadei Campaniei si, respectiv, din intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59. Tragerea la sorti pentru determinarea momentelor câștigătoare se va face pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

In total se vor extrage 200 momente norocoase. Acestea vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

Codurile alfanumerice – Codurile alfanumerice sunt formate din 5 (cinci) caractere. Codurile se vor genera inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic

Va fi desemnat potential câștigător al unui premiu constand in set 2 cesti Doncafe, primul Participant care va avea o participare valida (Conform SECTIUNEA 5) dupa un “moment norocos” (Exemplu : Pentru ziua X, unul dintre momentele norocoase pentru premiul set 2 cesti Doncafe este 10:11:12, astfel va fi desemnat potential castigator Participantul care are prima inregistrare valida dupa acest moment).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a înregistrat nici o participare valida in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru acest interval, prima inscriere valida dupa al 2-lea moment castigator va fi desemnat castigator aferent primului moment luat in ordine temporala, iar urmatoarea participare se va lua in considerare pentru desemnarea premiului momentului curent.

Ulterior desemnării potențialilor castigatori ai Campaniei si potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea finală, conform 7.2 Validarea Câștigătorilor, și se va verifica respectarea conditiilor de participare.

In cazul existentei unei suspiciuni de fraudare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor informatii suplimentare despre produsele achizitionate (se pot cere bonurile/facturile fiscale ca dovada a achizitiei, respectiv a participarilor in Campanie) si isi rezerva dreptul de anulare a participarilor sau, dupa caz, a premiilor.

In cazul in care se constata ulterior (ex: Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare in procedura de validare, ca acelasi numar de bon fiscal s-a receptionat de catre Organizator, de pe doua sau mai multe nr de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora inscrierii bonului/facturii in baza de date si nu la momentul trimiterii bonului/facturii fiscal/e prin formularul de revendicare.)

Premiile pot fi revendicate in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei.

Premiile nerevendicate sau invalidate raman in posesia Organizatorului.

7.2. Validarea Câștigatorilor

Potențialii caștigători ai premiilor acordate prin momente norocoase vor fi informați prin mesaj prin SMS cu privire la câștigul lor, pe numărul de telefon folosit la participarea in Campanie, în scopul informarii procedurii de validare si revendicare.

Potentialii castigatori vor accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro si vor introduce codul primit prin SMS la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, copie (scan) a bonului fiscal înregistrat în Campanie si adresa de livrare a premiului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neprimirea sau primirea intarziata a SMS-urilor din cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitandu-se la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila.

In scopul validării finale, potențialii câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorti, vor fi contactați telefonic în cursul a 10 zile lucrătoare (minim 2 apeluri pe zi, în momente diferite), incepand cu prima zi lucratoare celei la care a avut loc tragerea la sorti.  Câștigătorilor li se vor solicita ca in termen de 2 zile lucratoare sa trimita copie (scan) la adresa de e-mail validareDoncafe@telcor.ro, a bonului fiscal înregistrat în Campanie, care face obiectul participarii desemnate castigatoare si a copiei cartii de identitate (doar pentru premiile constand in Espressor automat EGO + Cappuccinator ARIETE).

Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de validare finala, mentionate mai sus, participantii desemnati castigatori vor fi contactati printr-un mesaj de reply la adresa de email folosita pentru transmiterea dovezii de detinere a bonului fiscal, in care li se va confirma validarea si faptul ca premiile urmeaza a fi livrate in termen de 60 de zile lucratoare la adresa de livrare pe care castigatorul validat o va transmite printr-un mesaj de reply la adresa de email de la care a fost confirmarea validarea.

Pentru oricare din premii și pentru oricare din documentele doveditoare solicitate in vederea validării, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita repetarea transmiterii, în cazul documentelor nelizibile sau neconcludente. 

Conditii de invalidare a potențialilor câștigători:

7.3 Livrarea Premiilor. Intrarea in posesie a premiilor

Livrarea premiilor se va face în termen de 60 zile de la data validării finale. Premiile vor fi livrate prin intermediul serviciilor de curierat, cu confirmare de primire la adresa specificata de castigator in cursul procesului de validare, conform instructiunilor oferite telefonic.

AWB-ul care insoteste livrarea premiilor confirmat de catre castigator reprezinta dovada de predare primire a premiilor Campaniei.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi Agentia implicata în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă, intreruperi de conexiune internet.

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Dovada de expediere a mesajelor SMS / mesajelor e-mail de către participanţi, nu reprezintă şi dovada primirii acestora sau primirii lor într-un anumit interval de timp de către Organizator. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:

Revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscale nu vor fi luate in considerare de Organizator, iar participantii nu vor intra in posesia premiilor.

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant la Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări in ceea ce privește corecta participare la Campanie. În cazul în care, în urma verificarilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme.

Eventualele reclamații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare și soluționate dacă au fost primite de Agentie si/sau Organizator, până cel mai tarziu la data de 30.12.2023, (respectiv 30 zile de la data finală a Campaniei).

Reclamațiile pot fi trimise prin poștă, la adresa Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau prin email la adresa promo@strauss-group.ro 

SECŢIUNEA 9.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Strauss Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal. Incepând cu 25 mai 2018, se aplica Regulamentului general privind protecția datelor 95/46/CE („GDPR”), iar Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor in acord cu cerintele GDPR.

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator si/sau de Agentie in scopul selecționării câștigătorilor si alocării premiilor.

Organizatorul, in calitate de operator independent si Agentia, in calitate de imputernicit se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Campaniei.

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, Codul numeric personal, număr de telefon, email, adresa de livrare premiu, semnatura. Copiile de pe cartile de identitate prelucrate in scopul verificarii datelor cu caracter personal in temeiul indeplinirii obligatiilor fiscale de catre Organizator vor fi sterse/distruse in termen de 15 de zile lucratoare de la momentul validarii castigatorilor.

In contextul Promotiei, participantii castigatori pot fi contactati prin call center pentru a fi informati cu privire la acordarea premiilor, context in care se prelucreaza si vocea.

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata Campaniei, până la îndeplinirea obligațiilor, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Pentru informații suplimentare despre păstrărea datelor cu caracter personal, solicitarile pot fi adresate la protectiadatelor@strauss-group.ro.

Temeiurile prelucrarii

In vederea organizarii si realizarii Campaniei prin diverse medii de comunicare, prelucrarea se intemeiaza pe executarea unui contract la care participantul este parte.

Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către protectiadatelor@strauss-group.ro si/sau la adresa postala Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de acces la date – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

 c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

 f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legaturi cu / către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor de comunicare electronice, conform Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

b) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

– este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

Dreptul la o cale de atac judiciară:

a) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

b) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

c) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale spentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi sterse.

SECŢIUNEA 10.   TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

SECŢIUNEA 11.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 4 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 12.   ALTE PREVEDEREI – CONTACT

Prin participarea la Campaniae, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament. Pentru informatii suplimentare se poate apela numarul de telefon  021.308.83.80  (tarif normal, orele 9:00-17:00, de luni până vineri).

SECŢIUNEA 13.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Strada Nicolae Teclu nr 51, Sector 3 de către Organizator pâna la data de 30.12.2023 (inclusiv).

Anexa 1

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

Identitatea operatorului de date

Strauss Romania S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14081/1994, cod unic de inmatriculare RO5990561, in calitate de Organizator al campaniei “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” („Campania”)

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt prelucrate de Telcor Communications SRL (Agentia) in calitate de imputernicit al Operatorului precum si de Organizator, in calitate de Operator independent, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie,
 2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor
 3. In scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale

Datele prelucrate

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, categoria de date prelucrate: numarul de telefon,
 2. Doar in cazul castigatorilor premiilor campaniei, se prelucreaza in plus numele/ prenumele si adresa de email pentru transmiterea de catre castigatori a informatiilor necesare pentru validarea premiilor, adresa de livrare premii, semnatura (pentru predarea premiilor).
 3. Doar in cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus CNP-ul (castigatorul va trimite pe email copie CI in vederea validarii CNP-ului) si vocea (in cazul participantilor care apeleaza numarul de Infoline al Campniei, convorbirea telefonica este inregistrata doar dupa acceptul participantului).

Perioada prelucrarii

 1. Datele participantilor castigatori sunt stocate pentru o perioada de 10 ani fiscali, conform reglementarilor fiscale in vigoare.
 2. Datele participantilor necastigatori sunt stocate pentru o perioada de cel mult 90 zile de la data finalizarii Campaniei.

Modul de prelucrare

Persoanele vizate trimit numarul bonului fiscal prin SMS (ocazie cu care Operatorul si Imputernicitul acestuia intra in posesia nr de telefon).

Persoanele vizate (potentialii castigatori) introduc in formularul online gazduit la adresa URL validare-doncafe.telcor.ro, datele personale mai sus mentionate.

Datele castigatorilor vor fi procesate de Telcor Communications SRL („Agentia”) pentru validarea premiilor si de catre Organizator (Strauss Romania SRL) pentru livrarea premiilor.

Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Organizator, Agentia si de furnizorul de servicii de curierat. Numele si prenumele tuturor castigatorilor vor fi afisate pe site-ul Campaniei. Datele nu vor fi dezvaluite catre alti terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale

In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, opozitia sau restrictionarea prelucrarii. Deasemenea, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa; Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale,  poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

In cazul in care doresti sa iti exerciti oricare dintre drepturile tale sau daca ai alte întrebări cu privire la politicile noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, la protectiadatelor@strauss-group.ro, sau pe adresa poștală StraussRomania S.R.L cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368


[1] Organizatorul isi rezerva dreptul de a ajusta continutul mesajelor raportat la situatiile neclare privind mecanismul Campaniei, inclusiv dar fara a se limita la probleme tehnice ale aplicatiilor utilizate in cadrul acestei Campanii. Participantii la aceasta Campanie pot primi din partea Organizatorului si/sau a Agentiei, mesaje de clarificare a mecanismului Campaniei, daca va fi cazul.

[1] A se vedea art 5.1. lit a – k; Ex: 198KAUFLAND

SECŢIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Campania promoţională “Poti Castiga PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de STRAUSS ROMANIA S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul social în București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare 5990561.
 1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin Telcor Communications S.R.L cu sediul in Bucuresti,  Bd. Barbu Vacarescu, nr. 102, sc. D, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8010/2002, cod unic de inregistrare RO14835419, denumita in continuare „Agentie de implementare
 1. Agentia de implementare este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional si a oricaror alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve.

Agentia de implementare va fi denumita in continuare – „Agentia”.

 1. Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).  

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România prin publicare pe site-ul doncafe.ro/promo, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit si prin solicitare scrisa trimisă la adresa sediului social din Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau apelând linia telefonică a Campaniei 021.308.83.80 (tarif normal), de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00, in perioada 15.10.2023-15.12.2023.

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare după anunțul prealabil si publicarea acestora pe site-ul doncafe.ro/promo.
 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECŢIUNEA 2.   ZONA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Romaniei, in magazinele participante mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament, in perioada 15.10.2023 ora 00:00-15.12.2023, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei) in conformitate cu programul de lucru al magazinelor participante si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce pot determina participanții la Campanie să considere continuarea acesteia după data de 15.12.2023 ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștiința publicului prin modalitățile prevăzute la Secțiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3.   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

3.1. Produsele din portofoliul Societatii ce poarta marca Doncafe din categoriile CAFEA PRAJITA SI MACINATA, CAFEA BOABE PRAJITA, CAFEA INSTANT si MIXURI (SPECIALTITATI DE CAFEA)

3.2. Produsele descrise mai sus, participante la Campanie sunt disponibile în limita stocului existent în magazinele participante.

3.3. Produsele participante la Campanie își pierd această calitate după data încheierii Campaniei, Organizatorul fiind exonerat de orice obligație in legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

4.1. La această Campanie pot participa toți cetățenii români (persoane fizice, clienți ai magazinelor în care se desfășoară Campania), cu varsta de peste 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), denumiți în continuare ,,Participanți„, cu domiciliul/reședință în România pe toată perioada de desfașurare a Campaniei si pe perioada de revendicare/ validare/livrare a premiilor.

Campania  se adresează doar persoanelor fizice, utilizatori finali și, nu este valabilă pentru persoanele juridice, sau care au ca scop revânzarea produselor participante la Campanie.

4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.3. La acestă  Campanie nu au dreptul să participe angajații Agentiei, ai Organizatorului și nici ai celorlalte societăți comerciale implicate în această acțiune (distribuitori, retaileri ai Organizatorului sau partenerii acestora participanți la Campanie), precum și niciunul dintre membrii familiilor acestora, rude de gradul I  (copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

4.5. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil valabil, aparținând oricăreia dintre rețelele de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile si Digi mobil pe care să-l utilizeze pentru înscrierea in Campanie şi la care să poată fi contactaţi pe toată durata acesteia.

4.6. Participanţii la prezenta Campanie trebuie să păstreze documentele justificative care atestă cumpărarea respectivelor produse participante (bonuri/facturi fiscale în urma cărora au fost inregistrate participari in Campanie). Această regulă se aplică de la începutul Campaniei şi este valabilă pe toată perioada acesteia precum si pe perioada de validare a castigatorilor conform prezentului Regulament.

4.7. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau participantul nu doreşte şi / sau nu are documentele justificative necesare de cumpărare a produselor participante în Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida inscrierile participanţilor, premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

5.1. Înscrierea în Campanie se face în perioada 15.10.2023-15.12.2023 (ora 23:59), prin trimiterea unui SMS la numarul scurt 1747 (tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobile) continand numarul bonului/facturii fiscal/e care atesta achizitia, in perioada Campaniei, de produse participante, in valoare minima de 25 lei pe acelasi bon/factura fiscal/a, urmat de unul dintre textele de mai jos in functie de magazinul* din care s-a efectuat achizitia produselor participante conform prevederilor prezentului articol:

 1. OVISIM IMPEX– textul “OVISIM”

*Magazinele participante sunt semnalizate cu materiale promotionale dedicate fiecarui magazin/retea de magazine participant/e.

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– Participantul trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 4 de mai sus;

– Să achiziționeze oricare dintre produsele mentionate la Sectiunea 3, participante la Campanie, in valoare de minimum 25 lei pe acelasi bon/factura fiscal/a, in perioada 15.10.2023-15.12.2023

– Să folosească pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, aparținând rețelelor de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobil

– Să înscrie numarul bonului/factura fiscal/a urmat de textul format din denumirea retelei de magazine din care au fost achizitionate produsele, folosind modalitatea descrisa mai sus (SMS)

– Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată în Sectiunea 2.

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei după numărul de telefon mobil cu care a participat prin SMS.

Acelasi bon/factura fiscal/a ce reprezinta una sau mai multe achizitii ale unui/unor produse participante la Campanie in valoare totala de minimum 25 lei, poate fi inscris o singura data, de pe acelasi numar de telefon, pe toata perioada Campaniei.

Eventuale alte participari ulterioare ale unui bon inscris deja in Campanie vor fi considerate repetate, respectiv invalidate.

Pe intreaga durata a Campaniei, un participant, identificat dupa numarul de telefon, se poate înscrie cu 1 singur bon fiscal per zi.

Pe intreaga durata a campaniei acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

Pe intreaga durata a campaniei, participantul identificat dupa numarul de telefon poate castiga cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Mesajele Campaniei[1]:

 1. Pentru inscrierile inainte de data inceperii Campaniei, respectiv 15.10.2023, ora 00:00-Participantii vor primi urmatorul mesaj:

Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” incepe pe 15.10.2023 Trimite mesajul tau incepand cu aceasta data!”

„Te-ai inscris in Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”. Pastreaza bonul fiscal pentru validare in caz de castig. Succes!”

„Felicitari, ai castigat un set de 2 cani To Go Doncafe! Introdu codul* accesand validare-doncafe.telcor.ropentru validare** si revendicarea premiului! Infoline: 021308.83.80”

* codul alfanumeric este format din 5 caractere. Codurile se genereaza inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

**Pentru a intra in posesia premiului castigatorul va accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro primita prin SMS si va completa formularul de revendicare.

 „ Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal urmat de [denumirea magazinului de unde ai achizitionat produsele][1]. Infoline: 021308.83.80

„Acest bon fiscal a fost deja inscris in Campanie. Te asteptam cu noi inscrieri! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Aceasta este ultima zi de campanie, astfel ca nu te mai poti inscrie! Infoline: 021308.83.80”

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietensc cu ziua” s-a incheiat in data de 15.12.2023. Vezi castigatorii pe www.doncafe.ro/promo.”

Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul doncafe.ro/promo in termen de 7 zile de la validarea castigatorilor, urmand a fi mentinuta pe perioada de livrare a premiilor.

SECŢIUNEA 6.  DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1. În cadrul acestei Campanii se vor acorda în total 470 premii, denumite si împărţite astfel:

PremiiNr total premiiModalitate de acordareValoare totala comerciala
SET 2 CANI TO GO DONCAFE *400Premii acordate prin „momente norocoase”10.916 lei
BOXA PORTABILA SONY**60Premii acordate prin tragere la sorti11.345 lei
ESPRESSOR AUTOMAT DE’LONGHI***10Premii acordate prin tragere la sorti11.384 lei

Valoarea comerciala totala a premiilor este 33.645 lei.

* Premiul Set 2 cani TO GO Doncafe – denumit si „Premiu acordat prin „momente norocoase”,  va fi acordat prin  tragere la sorţi a unor momente norocoase zilnice, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

**Boxa portabila Sony, model SRS-XB13

***Espressor DELONGHI automat ECAM 22.115.B, 1450W, capacitate rezervor 1.8l, spumare lapte manuala

Un participant la Campanie poate castiga in cadrul Campaniei cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, indiferent de numarul de inscrieri, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Imaginile premiilor folosite in materialele de comunicare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare (culorile pot diferi fata de cele de pe materialele de comunicare).

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR

7.1. Metodologia de acordare a premiilor

 1. Premiile acordate prin momente norocoase zilnice (numite in continuare « momente norocoase »)

Momentele norocoase pentru acordarea premiilor set 2 cani TO GO Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei. Numarul momentelor norocoase este corelat cu numarul de magazine participante apartinand aceleiasi retea de magazine in conformitate cu art 5.1. din prezentul Regulament (400 momente norocoase : nr de magazine participante) x nr locatii/magazine/retea.

Momentele norocoase vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti inainte de data inceperii Campaniei, pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

In total se vor extrage 400 momente norocoase. Acestea vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

Va fi desemnat potential câștigător al unui premiu acordat prin momente norocoase primul Participant care va avea o participare valida (Conform SECTIUNEA 5) dupa un “moment norocos” (Exemplu : Pentru ziua X, unul dintre momentele norocoase pentru premiul set 2 cani TO GO Doncafe este 10 :11:12, astfel va fi desemnat potential castigator Participantul care are prima inregistrare valida dupa acest moment).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a înregistrat nici o participare valida in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru acest interval, prima inscriere valida dupa al 2-lea moment castigator va fi desemnat castigator aferent primului moment luat in ordine temporala, iar urmatoarea participare se va lua in considerare pentru desemnarea premiului momentului curent.

Ulterior desemnării potențialilor castigatori ai Campaniei si potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea finală, conform 7.2 Validarea Câștigătorilor, și se va verifica respectarea conditiilor de participare.

Castigatorii premiilor Boxa portabila Sony sau Espressor automat DE’LONGHI se desemneaza prin tragere la sorti in 2 (doua) etape, dupa cum urmeaza:

In cazul existentei unei suspiciuni de fraudare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor informatii suplimentare despre produsele achizitionate (se pot cere bonurile/facturile fiscale ca dovada a achizitiei, respectiv a participarilor in Campanie) si isi rezerva dreptul de anulare a participarilor sau, dupa caz, a premiilor.

In cazul in care se constata ulterior (ex: Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare in procedura de validare, ca acelasi numar de bon fiscal s-a receptionat de catre Organizator, de pe doua sau mai multe nr de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora inscrierii bonului/facturii in baza de date si nu la momentul trimiterii bonului/facturii fiscal/e prin formularul de revendicare.)

Premiile pot fi revendicate in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei.

Premiile nerevendicate sau invalidate raman in posesia Organizatorului.

7.2. Validarea Câștigatorilor

Potențialii caștigători ai premiilor acordate prin momente norocoase vor fi informați prin mesaj prin SMS cu privire la câștigul lor, pe numărul de telefon folosit la participarea in Campanie, în scopul informarii procedurii de validare si revendicare.

Potentialii castigatori vor accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro si vor introduce codul primit prin SMS la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, copie (scan) a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie si adresa de livrare a premiului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neprimirea sau primirea intarziata a SMS-urilor din cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitandu-se la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila.

In scopul validării finale, potențialii câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorti, vor fi contactați telefonic în cursul a 10 zile lucrătoare (minim 2 apeluri pe zi, în momente diferite), incepand cu prima zi lucratoare celei la care a avut loc tragerea la sorti.  Câștigătorilor li se vor solicita ca in termen de 2 zile lucratoare sa trimita copie (scan) la adresa de e-mail validareDoncafe@telcor.ro, a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie, care face obiectul participarii desemnate castigatoare si a copiei cartii de identitate (doar pentru premiile constand in Espressor automat DE’LONGHI).

Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de validare finala, mentionate mai sus, participantii desemnati castigatori vor fi contactati printr-un mesaj de reply la adresa de email folosita pentru transmiterea dovezii de detinere a bonului fiscal, in care li se va confirma validarea si faptul ca premiile urmeaza a fi livrate in termen de 60 de zile lucratoare la adresa de livrare pe care castigatorul validat o va transmite printr-un mesaj de reply la adresa de email de la care a fost confirmarea validarea.

Pentru oricare din premii și pentru oricare din documentele doveditoare solicitate in vederea validării, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita repetarea transmiterii, în cazul documentelor nelizibile sau neconcludente. 

Conditii de invalidare a potențialilor câștigători:

7.3 Livrarea Premiilor. Intrarea in posesie a premiilor

Livrarea premiilor se va face în termen de 60 zile de la data validării finale. Premiile vor fi livrate prin intermediul serviciilor de curierat, cu confirmare de primire la adresa specificata de castigator in cursul procesului de validare, conform instructiunilor oferite telefonic.

AWB-ul care insoteste livrarea premiilor confirmat de catre castigator reprezinta dovada de predare primire a premiilor Campaniei.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi Agentia implicata în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă, intreruperi de conexiune internet.

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Dovada de expediere a mesajelor SMS / mesajelor e-mail de către participanţi, nu reprezintă şi dovada primirii acestora sau primirii lor într-un anumit interval de timp de către Organizator. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:

Revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscale nu vor fi luate in considerare de Organizator, iar participantii nu vor intra in posesia premiilor.

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant la Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări in ceea ce privește corecta participare la Campanie. În cazul în care, în urma verificarilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme.

Eventualele reclamații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare și soluționate dacă au fost primite de Agentie si/sau Organizator, până cel mai tarziu la data de 15.01.2024, (respectiv 30 zile de la data finală a Campaniei).

Reclamațiile pot fi trimise prin poștă, la adresa Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau prin email la adresa promo@strauss-group.ro 

SECŢIUNEA 9.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Strauss Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal. Incepând cu 25 mai 2018, se aplica Regulamentului general privind protecția datelor 95/46/CE („GDPR”), iar Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor in acord cu cerintele GDPR.

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator si/sau de Agentie in scopul selecționării câștigătorilor si alocării premiilor.

Organizatorul, in calitate de operator independent si Agentia, in calitate de imputernicit se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Campaniei. 

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, număr de telefon, email, adresa de livrare premiu, semnatura (dovada receptie premiu conform AWB curierat).

Suplimentar, doar pentru premiile impozabil, cu o valoare egala sau mai mare de 600 lei, Organizatorul, prin Imputernicitul sau, va solicita si copie a cartii de identitate exclusiv pentru completarea si declararea impozitelor aferente premiilor impozabile la autoritatile competente.

Copiile cartilor de identitate vor fi sterse/distruse in termen de 15 de zile lucratoare de la momentul validarii castigatorilor.

In contextul Promotiei, participantii castigatori pot fi contactati prin call center pentru a fi informati cu privire la acordarea premiilor, context in care se prelucreaza si vocea.

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata Campaniei, până la îndeplinirea obligațiilor, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Pentru informații suplimentare despre păstrărea datelor cu caracter personal, solicitarile pot fi adresate la protectiadatelor@strauss-group.ro.

Temeiurile prelucrarii

In vederea organizarii si realizarii Campaniei prin diverse medii de comunicare, prelucrarea se intemeiaza pe executarea unui contract la care participantul este parte.

Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către protectiadatelor@strauss-group.ro si/sau la adresa postala Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de acces la date – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

 c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

 f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legaturi cu / către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor de comunicare electronice, conform Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

b) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

– este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

Dreptul la o cale de atac judiciară:

a) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

b) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

c) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale spentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi sterse.

SECŢIUNEA 10.   TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

SECŢIUNEA 11.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 4 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 12.   ALTE PREVEDEREI – CONTACT

Prin participarea la Campaniae, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament. Pentru informatii suplimentare se poate apela numarul de telefon  021.308.83.80  (tarif normal, orele 9:00-17:00, de luni până vineri).

SECŢIUNEA 13.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Strada Nicolae Teclu nr 51, Sector 3 de către Organizator pâna la data de 15.01.2024 (inclusiv).

Anexa 1

Magazine participante in campania “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”, desfasurata in perioada 15.10-15.12.2023 si atribuirea momentelor norocoase conform sectiunii” METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILORdin prezentul Regulament.

Nr.crt.Denumire societateDenumire reteaAdresa magazinLocalitateJudet
1OVISIM IMPEXOvisimstr.I.C. BRATIANU nr 30BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr. POD DE PIATRA 111(Bazar)BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr. PRIMAVERII nr 35 (AXA)BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr.BUCOVINA nr 16BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr.CURCUBEULUI nr 7BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr. PRIMAVERII nr 24 (PARC)BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr.PRIMAVERII nr 11BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr. GEORGE ENESCU nr 2BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr. CALEA NATIONALA nr 147BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr.CALEA NATTIONALA nr.55 (STADION)BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr. GRIVITA nr 49BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr.DONICI nr.18BOTOSANIBotosani
  Ovisimstr. 1 DECEMBRIE nr 297DARABANIBotosani
  Ovisimstr.STEFAN CEL MARE nr.73STEFANESTIBotosani
  Ovisimstr.DUMITRU IOV nr.1FLAMANZIBotosani
2SIMOS COMSimosStrada Maior Ioan 9FalticeniSuceava
  SimosStrada Nicu Gane 6FalticeniSuceava
  SimosStrada 2 GraniceriFalticeniSuceava
  SimosStrada Nicolae Nanu nr 1BrosteniSuceava
  SimosStrada Maior Ioan 3FalticeniSuceava
  SimosStrada 2 Graniceri bloc 18 parterFalticeniSuceava
  SimosStrada Principala 139 AMaliniSuceava
  SimosStrada DN 17BorcaSuceava
  SimosStrada Principl fnBogdanestiSuceava
  SimosStrada PrincipalaVadul MoldoveiSuceava
3LORIMERLorimerStr. Cuza Voda 18 bl D9PascaniIasi
  LorimerStr. Mihai Eminescu 4a ParterPascaniIasi
  LorimerStr. Eugen Stamate 2 Hala CentralaPascaniIasi
  LorimerStr PrincipalaMotcaIasi
  LorimerCladirea Centrala Incaperile 1,2,3,4,5,6TodirestiIasi
  Lorimersat Cristesti com CristestiCristestiIasi
  Lorimersat Cotnari Str. PrincipalaCotnariIasi
  LorimerStr. Principala 12HechiIasi
4BERLINBerlinStr. EMIL GARLEANUBARLADVaslui
  BerlinStr.VASILE PARVANBARLADVaslui
  BerlinStr.PRIMAVERIIBARLADVaslui
  BerlinB-DUL. REPUBLICII, Nr. 306BARLADVaslui
  BerlinStr.Republicii Nr.85BARLADVaslui
  BerlinB-DUL. EPUREANUBARLADVaslui
5ADRIDANAdridanBulevardul Traian Nr. 82Piatra NeamțNeamt
  AdridanBulevardul Decebal 59, BL.B2 Piatra NeamțNeamt
  AdridanStrada Aleea Ulmilor, Nr.30Piatra NeamțNeamt
6GENEZA IMPEXGenezaStrada Serafim Lungu ,Nr. 5Târgu NeamțNeamt
  GenezaStrada Cuza Vodă, Nr.33Targu-NeamțNeamt
7PACO PROD SERVPACOCalea Moldovei nr.33 Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOB-dul Unirii nr. 10 bl. G1 sc. 1-2 Focsani jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOBulevardul Unirii nr. 63 Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOStr. Cuza-Voda Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOBulevardul Bucegi nr. 17, Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOstr. Bicaz nr. 17 bis Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOB-dul Bucuresti nr.13 Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOpoarta Vrancei , Vidra, jud. VranceaVIDRAVrancea
  PACOStr. inv. Ion Saragea Jaristea, jud. VranceaJARISTEAVrancea
  PACOStr. Stefan cel Mare nr. 32, Odobesti, jud. VranceaODOBESTIVrancea
  PACOStr. Stefan cel Mare nr 40, Odobești, jud. VranceaODOBESTIVrancea
  PACOStr.Constructorului nr. 13, Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOStr.Lupeni nr. 46, Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOStr.Bucegi nr. 9, Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOB-dul Garii nr. 18, Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOBulevardul Unirii nr. 49, Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
  PACOStrada Cuza-Voda nr. 17, Focsani, jud. VranceaFocsaniVrancea
8ABILITY TRADEAbilityStr. Depozitelor 43-55 bl D parter ap 1FaureiBraila
  AbilityStr. Depozitelor 43-55 bl D parter ap 6FaureiBraila
  AbilityStr. PrincipalaLa SurdilaBraila
  AbilityStr. Ramnicul Sarat 88 Cladirea C3BrailaBraila
  AbilityTeren Extravilant T43 parcela 145/2 loc TecuciTecuciGalati
9DANIOFAN IMPEXDaniofanStr Ramnicul Sarat 74 Centru Comercial TUGBrailaBraila
  DaniofanStr Octav Doicescu Bl P5 parterBrailaBraila
  DaniofanStr Calea Galati 335 bl 15BrailaBraila
  DaniofanStr Sebesului 8 Bl N parterBrailaBraila
  DaniofanComplex Libelula Str Grigore Poet Alexandru 26BrailaBraila
10FRAHER RETAILFRAHERStr Ile Caragiale FNTulceaTulcea
  FRAHERStr Podgoriilor 110TulceaTulcea
  FRAHERStr Babadag 1 Centrul comenrcial WinmarktTulceaTulcea
  FRAHERStr Pacii 60TulceaTulcea
  FRAHERStr Metarlugilor 16TulceaTulcea
  FRAHERStr. Mihai Eminescu 11,loc Babadag,jud TulceaBabadagTulcea
  FRAHERStr Salsoviei  2,loc Mahmudia,jud TulceaMahmudiaTulcea
  FRAHERStr A1A nr 173,loc Sulina jud TulceaSulinaTulcea
  FRAHERStr. Pacii nr 24 ,TulceaTulceaTulcea
  FRAHERStr Isaccei nr 115TulceaTulcea
11LIDASLIDASStr Viitorului 13TulceaTulcea
  LIDASStr Podgoriilor 34TulceaTulcea
  LIDASStr Constructurilor 50TulceaTulcea
  LIDASStr Isaccei 73TulceaTulcea
  LIDASStr. Nicolae Balcescu nr 25TulceaTulcea
  LIDASStr Mihai Eminescu 92,loc M Kogalniceanu,TulceaMihail KogalniceanuTulcea
  LIDASStr. Brailei nr 28 ,sat Mineri,comuna Somova,TulceaMineriTulcea
  LIDASStr. Pacii ,TulceaTulceaTulcea
  LIDASStr. Ing Ivanov Dumitru nr 22,TulceaTulceaTulcea
  LIDASSos Eternitatii nr 27TulceaTulcea
  LIDASStr. Elena Doamna nr 45 TulceaTulceaTulcea
Nr. CrtDenumire lanturi magazineATRIBUIRE MOMENTE NOROCOASE
1OVISIM65
2SIMOS43
3PACO74
4FRAHER43
5LIDAS48
6ABILITY22
7DANIOFAN22
8BERLIN26
9LORIMER35
10ADRIDAN13
11GENEZA9
 Total400

Anexa 2

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

Identitatea operatorului de date

Strauss Romania S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14081/1994, cod unic de inmatriculare RO5990561, in calitate de Organizator al campaniei “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” („Campania”)

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt prelucrate de Telcor Communications SRL (Agentia) in calitate de imputernicit al Operatorului precum si de Organizator, in calitate de Operator independent, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie,
 2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor
 3. In scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale

Datele prelucrate

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, categoria de date prelucrate: numarul de telefon,
 2. Doar in cazul castigatorilor premiilor campaniei, se prelucreaza in plus numele/ prenumele si adresa de email pentru transmiterea de catre castigatori a informatiilor necesare pentru validarea premiilor, adresa de livrare premii, semnatura (pentru predarea premiilor).
 3. Doar in cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus CNP-ul (castigatorul va trimite pe email copie CI in vederea validarii CNP-ului) si vocea (in cazul participantilor care apeleaza numarul de Infoline al Campniei, convorbirea telefonica este inregistrata doar dupa acceptul participantului).

Perioada prelucrarii

 1. Datele participantilor castigatori sunt stocate pentru o perioada de 10 ani fiscali, conform reglementarilor fiscale in vigoare.
 2. Datele participantilor necastigatori sunt stocate pentru o perioada de cel mult 90 zile de la data finalizarii Campaniei.

Modul de prelucrare

Persoanele vizate trimit numarul bonului fiscal prin SMS (ocazie cu care Operatorul si Imputernicitul acestuia intra in posesia nr de telefon).

Persoanele vizate (potentialii castigatori) introduc in formularul online gazduit la adresa URL validare-doncafe.telcor.ro, datele personale mai sus mentionate.

Datele castigatorilor vor fi procesate de Telcor Communications SRL („Agentia”) pentru validarea premiilor si de catre Organizator (Strauss Romania SRL) pentru livrarea premiilor.

Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Organizator, Agentia si de furnizorul de servicii de curierat. Numele si prenumele tuturor castigatorilor vor fi afisate pe site-ul Campaniei. Datele nu vor fi dezvaluite catre alti terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale

In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, opozitia sau restrictionarea prelucrarii. Deasemenea, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa; Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale,  poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

In cazul in care doresti sa iti exerciti oricare dintre drepturile tale sau daca ai alte întrebări cu privire la politicile noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, la protectiadatelor@strauss-group.ro, sau pe adresa poștală StraussRomania S.R.L cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368


[1] Organizatorul isi rezerva dreptul de a ajusta continutul mesajelor raportat la situatiile neclare privind mecanismul Campaniei, inclusiv dar fara a se limita la probleme tehnice ale aplicatiilor utilizate in cadrul acestei Campanii. Participantii la aceasta Campanie pot primi din partea Organizatorului si/sau a Agentiei, mesaje de clarificare a mecanismului Campaniei, daca va fi cazul.

[1] A se vedea art 5.1. lit a – k; Ex: 198ABILITY

[2] Vor intra la tragerea la sorti inscrierile inregistrate pana la data de 15 noiembrie 2023, orele 23:59

SECŢIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Campania promoţională “Poti Castiga PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de STRAUSS ROMANIA S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul social în București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare 5990561.
 1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin Telcor Communications S.R.L cu sediul in Bucuresti,  Bd. Barbu Vacarescu, nr. 102, sc. D, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8010/2002, cod unic de inregistrare RO14835419, denumita in continuare „Agentie de implementare
 1. Agentia de implementare este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional si a oricaror alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve.

Agentia de implementare va fi denumita in continuare – „Agentia”.

 1. Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).  

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România prin publicare pe site-ul doncafe.ro/promo, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit si prin solicitare scrisa trimisă la adresa sediului social din Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau apelând linia telefonică a Campaniei 021.308.83.80 (tarif normal), de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00, in perioada 15.10.2023-15.12.2023.

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare după anunțul prealabil si publicarea acestora pe site-ul doncafe.ro/promo.
 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECŢIUNEA 2.   ZONA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Romaniei, in magazinele participante din reteaua Diana Supermarket; lista magazineor participante poate fi consultata la adresa magazinediana.ro/magazine in perioada 15.10.2023 ora 00:00-15.12.2023, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei) in conformitate cu programul de lucru al magazinelor participante si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce pot determina participanții la Campanie să considere continuarea acesteia după data de 15.12.2023 ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștiința publicului prin modalitățile prevăzute la Secțiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3.   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

3.1. Produsele din portofoliul Societatii ce poarta marca Doncafe din categoriile CAFEA PRAJITA SI MACINATA, CAFEA BOABE PRAJITA, CAFEA INSTANT si MIXURI (SPECIALTITATI DE CAFEA)

3.2. Produsele descrise mai sus, participante la Campanie sunt disponibile în limita stocului existent în magazinele participante.

3.3. Produsele participante la Campanie își pierd această calitate după data încheierii Campaniei, Organizatorul fiind exonerat de orice obligație in legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

4.1. La această Campanie pot participa toți cetățenii români (persoane fizice, clienți ai magazinelor în care se desfășoară Campania), cu varsta de peste 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), denumiți în continuare ,,Participanți„, cu domiciliul/reședință în România pe toată perioada de desfașurare a Campaniei si pe perioada de revendicare/ validare/livrare a premiilor.

Campania  se adresează doar persoanelor fizice, utilizatori finali și, nu este valabilă pentru persoanele juridice, sau care au ca scop revânzarea produselor participante la Campanie.

4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.3. La acestă  Campanie nu au dreptul să participe angajații Agentiei, ai Organizatorului și nici ai celorlalte societăți comerciale implicate în această acțiune (distribuitori, retaileri ai Organizatorului sau partenerii acestora participanți la Campanie), precum și niciunul dintre membrii familiilor acestora, rude de gradul I  (copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

4.5. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil valabil, aparținând oricăreia dintre rețelele de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile si Digi mobil pe care să-l utilizeze pentru înscrierea in Campanie şi la care să poată fi contactaţi pe toată durata acesteia.

4.6. Participanţii la prezenta Campanie trebuie să păstreze documentele justificative care atestă cumpărarea respectivelor produse participante (bonuri/facturi fiscale în urma cărora au fost inregistrate participari in Campanie). Această regulă se aplică de la începutul Campaniei şi este valabilă pe toată perioada acesteia precum si pe perioada de validare a castigatorilor conform prezentului Regulament.

4.7. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau participantul nu doreşte şi / sau nu are documentele justificative necesare de cumpărare a produselor participante în Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida inscrierile participanţilor, premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

5.1. Înscrierea în Campanie se face în perioada 15.10.2023-15.12.2023 (ora 23:59), prin trimiterea unui SMS la numarul scurt 1747 (tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobile) continand numarul bonului/facturii fiscal/e care atesta achizitia, in perioada Campaniei, de produse participante, in valoare minima de 25 lei pe acelasi bon/factura fiscal/a, urmat de textul „DIANA”.

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– Participantul trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 4 de mai sus;

– Să achiziționeze oricare dintre produsele mentionate la Sectiunea 3, participante la Campanie, in valoare de minimum 25 lei pe acelasi bon/factura fiscal/a, in perioada 15.10.2023-15.12.2023

– Să folosească pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, aparținând rețelelor de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobil

– Să înscrie numarul bonului/factura fiscal/a urmat de textul format din denumirea retelei de magazine din care au fost achizitionate produsele, folosind modalitatea descrisa mai sus (SMS)

– Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată în Sectiunea 2.

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei după numărul de telefon mobil cu care a participat prin SMS.

Acelasi bon/factura fiscal/a ce reprezinta una sau mai multe achizitii ale unui/unor produse participante la Campanie in valoare totala de minimum 25 lei, poate fi inscris o singura data, de pe acelasi numar de telefon, pe toata perioada Campaniei.

Eventuale alte participari ulterioare ale unui bon inscris deja in Campanie vor fi considerate repetate, respectiv invalidate.

Pe intreaga durata a Campaniei, un participant, identificat dupa numarul de telefon, se poate înscrie cu 1 singur bon fiscal per zi.

Pe intreaga durata a campaniei acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

Pe intreaga durata a campaniei, participantul identificat dupa numarul de telefon poate castiga cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Mesajele Campaniei[1]:

 1. Pentru inscrierile inainte de data inceperii Campaniei, respectiv 15.10.2023, ora 00:00-Participantii vor primi urmatorul mesaj:

Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” incepe pe 15.10.2023 Trimite mesajul tau incepand cu aceasta data!”

„Te-ai inscris in Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”. Pastreaza bonul fiscal pentru validare in caz de castig. Succes!”

„Felicitari, ai castigat un set de 2 cani To Go Doncafe! Introdu codul* accesand validare-doncafe.telcor.ropentru validare** si revendicarea premiului! Infoline: 021308.83.80”

* codul alfanumeric este format din 5 caractere. Codurile se genereaza inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

**Pentru a intra in posesia premiului castigatorul va accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro primita prin SMS si va completa formularul de revendicare.

„ Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal urmat de [numele magazinului de unde ai achizitionat produsele][2]. Infoline: 021308.83.80

„Acest bon fiscal a fost deja inscris in Campanie. Te asteptam cu noi inscrieri! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare! Infoline: 021308.83.80”

„Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Aceasta este ultima zi de campanie, astfel ca nu te mai poti inscrie! Infoline: 021308.83.80”

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietensc cu ziua” s-a incheiat in data de 15.12.2023. Vezi castigatorii pe www.doncafe.ro/promo.”

Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul doncafe.ro/promo in termen de 7 zile de la validarea castigatorilor, urmand a fi mentinuta pe perioada de livrare a premiilor.

SECŢIUNEA 6.  DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1. În cadrul acestei Campanii se vor acorda în total 221 premii, denumite si împărţite astfel:

PremiiNr total premiiModalitate de acordareValoare totala comerciala
SET 2 CANI TO GO DONCAFE*200Premii acordate prin „momente norocoase”5.458 lei
BOXA PORTABILA SONY**15Premii acordate prin tragere la sorti2.836 lei
ESPRESSOR MANUAL DE’LONGHI6Premii acordate prin tragere la sorti3.041 lei

Valoarea comerciala totala a premiilor este 11.335 lei.

* Premiul Set 2 cani TO GO Doncafe– va fi acordat automat, prin tragere la sorţi a unor momente norocoase zilnice, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

**Boxa portabila Sony, model SRS-XB13

*** Espressor manual DE’LONGHI, putere 1100 W, capacitate rezervor 1.4l,  presiune 15 bar.

Un participant la Campanie poate castiga in cadrul Campaniei cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, indiferent de numarul de inscrieri, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Imaginile premiilor folosite in materialele de comunicare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare (culorile pot diferi fata de cele de pe materialele de comunicare).

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR

7.1. Metodologia de acordare a premiilor

 1. Premiile acordate prin momente norocoase zilnice (numite in continuare « momente norocoase »)

Momentele norocoase pentru acordarea premiilor set 2 cani TO GO Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei. Momentele norocoase vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti inainte de data inceperii Campaniei, pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

In total se vor extrage 200 momente norocoase. Acestea vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

Va fi desemnat potential câștigător al unui premiu acordat prin momente norocoase primul Participant care va avea o participare valida (Conform SECTIUNEA 5) dupa un “moment norocos” (Exemplu : Pentru ziua X, unul dintre momentele norocoase pentru premiul set 2 cani TO GO Doncafe este 10 :11:12, astfel va fi desemnat potential castigator Participantul care are prima inregistrare valida dupa acest moment).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a înregistrat nici o participare valida in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru acest interval, prima inscriere valida dupa al 2-lea moment castigator va fi desemnat castigator aferent primului moment luat in ordine temporala, iar urmatoarea participare se va lua in considerare pentru desemnarea premiului momentului curent.

Ulterior desemnării potențialilor castigatori ai Campaniei si potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea finală, conform 7.2 Validarea Câștigătorilor, și se va verifica respectarea conditiilor de participare.

Castigatorii premiilor Boxa portabila Sony sau Espressor manual DE’LONGHI se desemneaza prin tragere la sorti in 2 (doua) etape, dupa cum urmeaza:

In cazul existentei unei suspiciuni de fraudare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor informatii suplimentare despre produsele achizitionate (se pot cere bonurile/facturile fiscale ca dovada a achizitiei, respectiv a participarilor in Campanie) si isi rezerva dreptul de anulare a participarilor sau, dupa caz, a premiilor.

In cazul in care se constata ulterior (ex: Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare in procedura de validare, ca acelasi numar de bon fiscal s-a receptionat de catre Organizator, de pe doua sau mai multe nr de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora inscrierii bonului/facturii in baza de date si nu la momentul trimiterii bonului/facturii fiscal/e prin formularul de revendicare.)

Premiile pot fi revendicate in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei.

Premiile nerevendicate sau invalidate raman in posesia Organizatorului.

7.2. Validarea Câștigatorilor

Potențialii caștigători ai premiilor acordate prin momente norocoase vor fi informați prin mesaj prin SMS cu privire la câștigul lor, pe numărul de telefon folosit la participarea in Campanie, în scopul informarii procedurii de validare si revendicare.

Potentialii castigatori vor accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro si vor introduce codul primit prin SMS la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, copie (scan) a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie si adresa de livrare a premiului. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neprimirea sau primirea intarziata a SMS-urilor din cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitandu-se la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila.

In scopul validării finale, potențialii câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorti, vor fi contactați telefonic în cursul a 10 zile lucrătoare (minim 2 apeluri pe zi, în momente diferite), incepand cu prima zi lucratoare celei la care a avut loc tragerea la sorti.  Câștigătorilor li se vor solicita ca in termen de 2 zile lucratoare sa trimita copie (scan) la adresa de e-mail validareDoncafe@telcor.ro, a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie, care face obiectul participarii desemnate castigatoare si adresa de livrare a premiului.

Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de validare finala, mentionate mai sus, participantii desemnati castigatori vor fi contactati la adresa de email folosita pentru transmiterea dovezii de detinere a bonului fiscal, in care li se va confirma validarea si faptul ca premiile urmeaza a fi livrate in termen de 60 de zile lucratoare la adresa de livrare comunicata de catre castigatorul validat.

Pentru oricare din premii și pentru oricare din documentele doveditoare solicitate in vederea validării, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita repetarea transmiterii, în cazul documentelor nelizibile sau neconcludente. 

Conditii de invalidare a potențialilor câștigători:

7.3 Livrarea Premiilor. Intrarea in posesie a premiilor

Livrarea premiilor se va face în termen de 60 zile de la data validării finale. Premiile vor fi livrate prin intermediul serviciilor de curierat, cu confirmare de primire la adresa specificata de castigator in cursul procesului de validare, conform instructiunilor oferite telefonic.

AWB-ul care insoteste livrarea premiilor confirmat de catre castigator reprezinta dovada de predare primire a premiilor Campaniei.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi Agentia implicata în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă, intreruperi de conexiune internet.

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Dovada de expediere a mesajelor SMS / mesajelor e-mail de către participanţi, nu reprezintă şi dovada primirii acestora sau primirii lor într-un anumit interval de timp de către Organizator. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:

Revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscale nu vor fi luate in considerare de Organizator, iar participantii nu vor intra in posesia premiilor.

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant la Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări in ceea ce privește corecta participare la Campanie. În cazul în care, în urma verificarilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme.

Eventualele reclamații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare și soluționate dacă au fost primite de Agentie si/sau Organizator, până cel mai tarziu la data de 15.01.2024, (respectiv 30 zile de la data finală a Campaniei).

Reclamațiile pot fi trimise prin poștă, la adresa Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau prin email la adresa promo@strauss-group.ro 

SECŢIUNEA 9.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Strauss Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal. Incepând cu 25 mai 2018, se aplica Regulamentului general privind protecția datelor 95/46/CE („GDPR”), iar Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor in acord cu cerintele GDPR.

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator si/sau de Agentie in scopul selecționării câștigătorilor si alocării premiilor.

Organizatorul, in calitate de operator independent si Agentia, in calitate de imputernicit se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Campaniei. 

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, număr de telefon, email, adresa de livrare premiu, semnatura (dovada receptie premiu conform AWB curierat).

In contextul Promotiei, participantii castigatori pot fi contactati prin call center pentru a fi informati cu privire la acordarea premiilor, context in care se prelucreaza si vocea.

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata Campaniei, până la îndeplinirea obligațiilor, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Pentru informații suplimentare despre păstrărea datelor cu caracter personal, solicitarile pot fi adresate la protectiadatelor@strauss-group.ro.

Temeiurile prelucrarii

In vederea organizarii si realizarii Campaniei prin diverse medii de comunicare, prelucrarea se intemeiaza pe executarea unui contract la care participantul este parte.

Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către protectiadatelor@strauss-group.ro si/sau la adresa postala Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de acces la date – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

 c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

 f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legaturi cu / către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor de comunicare electronice, conform Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

b) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

– este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

Dreptul la o cale de atac judiciară:

a) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

b) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

c) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale spentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi sterse.

SECŢIUNEA 10.   TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

SECŢIUNEA 11.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 4 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 12.   ALTE PREVEDEREI – CONTACT

Prin participarea la Campaniae, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament. Pentru informatii suplimentare se poate apela numarul de telefon  021.308.83.80  (tarif normal, orele 9:00-17:00, de luni până vineri).

SECŢIUNEA 13.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Strada Nicolae Teclu nr 51, Sector 3 de către Organizator pâna la data de 15.01.2024 (inclusiv).

Anexa 1

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

Identitatea operatorului de date

Strauss Romania S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14081/1994, cod unic de inmatriculare RO5990561, in calitate de Organizator al campaniei “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” („Campania”)

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt prelucrate de Telcor Communications SRL (Agentia) in calitate de imputernicit al Operatorului precum si de Organizator, in calitate de Operator independent, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie,
 2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor
 3. In scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale

Datele prelucrate

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, categoria de date prelucrate: numarul de telefon,
 2. Doar in cazul castigatorilor premiilor campaniei, se prelucreaza in plus numele/ prenumele si adresa de email pentru transmiterea de catre castigatori a informatiilor necesare pentru validarea premiilor, adresa de livrare premii, semnatura (pentru predarea premiilor).
 3. Doar in cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus CNP-ul (castigatorul va trimite pe email copie CI in vederea validarii CNP-ului) si vocea (in cazul participantilor care apeleaza numarul de Infoline al Campniei, convorbirea telefonica este inregistrata doar dupa acceptul participantului).

Perioada prelucrarii

 1. Datele participantilor castigatori sunt stocate pentru o perioada de 10 ani fiscali, conform reglementarilor fiscale in vigoare.
 2. Datele participantilor necastigatori sunt stocate pentru o perioada de cel mult 90 zile de la data finalizarii Campaniei.

Modul de prelucrare

Persoanele vizate trimit numarul bonului fiscal prin SMS (ocazie cu care Operatorul si Imputernicitul acestuia intra in posesia nr de telefon).

Persoanele vizate (potentialii castigatori) introduc in formularul online gazduit la adresa URL validare-doncafe.telcor.ro, datele personale mai sus mentionate.

Datele castigatorilor vor fi procesate de Telcor Communications SRL („Agentia”) pentru validarea premiilor si de catre Organizator (Strauss Romania SRL) pentru livrarea premiilor.

Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Organizator, Agentia si de furnizorul de servicii de curierat. Numele si prenumele tuturor castigatorilor vor fi afisate pe site-ul Campaniei. Datele nu vor fi dezvaluite catre alti terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale

In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, opozitia sau restrictionarea prelucrarii. Deasemenea, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa; Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale,  poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

In cazul in care doresti sa iti exerciti oricare dintre drepturile tale sau daca ai alte întrebări cu privire la politicile noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, la protectiadatelor@strauss-group.ro, sau pe adresa poștală StraussRomania S.R.L cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368


[1] Organizatorul isi rezerva dreptul de a ajusta continutul mesajelor raportat la situatiile neclare privind mecanismul Campaniei, inclusiv dar fara a se limita la probleme tehnice ale aplicatiilor utilizate in cadrul acestei Campanii. Participantii la aceasta Campanie pot primi din partea Organizatorului si/sau a Agentiei, mesaje de clarificare a mecanismului Campaniei, daca va fi cazul.

[2] Ex: nr bon fiscal urmat de textul DIANA (196DIANA)

[3] Vor intra la tragerea la sorti inscrierile inregistrate pana la data de 15 noiembrie 2023, orele 23:59

SECŢIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Campania promoţională “PotiCastiga PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de STRAUSS ROMANIA S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul social în București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare 5990561
  1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin Telcor Communications S.R.L cu sediul in Bucuresti,  Bd. Barbu Vacarescu, nr. 102, sc. D, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8010/2002, cod unic de inregistrare RO14835419, denumita in continuare „Agentie de implementare
 1. Agentia de implementare este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional si a oricaror alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve.

Agentia de implementare va fi denumita in continuare, impreuna, „Agentia”.

 1. Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).  

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România prin publicare pe site-ul doncafe.ro/promo, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit si prin solicitare scrisa trimisă la adresa sediului social din Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau apelând linia telefonică a Campaniei 021.308.83.80 (tarif normal), de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00, in perioada 15.10.2023-15.12.2023.

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare după anunțul prealabil si publicarea acestora pe site-ul doncafe.ro/promo
 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECŢIUNEA 2.   ZONA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Romaniei in reteaua de magazine Annabella (lista magazinelor Annabella participante poate fi consultata la adresa annabella.ro/magazine) in perioada 15.10.2023 ora 00:00-15.12.2023, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei) in conformitate cu programul de lucru al retelei de magazine si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce pot determina participanții la Campanie să considere continuarea acesteia după data de 15.12.2023 ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștiința publicului prin modalitățile prevăzute la Secțiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3.   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

3.1. Produsele din portofoliul Societatii ce poarta marca Doncafe din categoriile CAFEA PRAJITA SI MACINATA, CAFEA BOABE PRAJITA, CAFEA INSTANT si MIXURI (SPECIALTITATI DE CAFEA)

MIXURI (Specialitati de cafea).       

3.2. Produsele descrise mai sus, participante la Campanie sunt disponibile în limita stocului existent în magazinele partenere.

3.3. Produsele participante la Campanie își pierd această calitate după data încheierii Campaniei, Organizatorul fiind exonerat de orice obligație in legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

4.1. La această Campanie pot participa toți cetățenii români (persoane fizice, clienți ai magazinelor în care se desfășoară Campania), cu varsta de peste 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), denumiți în continuare ,,Participanți„, cu domiciliul/reședință în România pe toată perioada de desfașurare a Campaniei si pe perioada de revendicare/ validare/livrare a premiilor.

Campania  se adresează doar persoanelor fizice, utilizatori finali și, nu este valabilă pentru persoanele juridice, sau care au ca scop revânzarea produselor participante la Campanie.

4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.3. La acestă  Campanie nu au dreptul să participe angajații Agentiei, ai Organizatorului și nici ai celorlalte societăți comerciale implicate în această acțiune (distribuitori, retaileri ai Organizatorului sau partenerii acestora participanți la Campanie), precum și niciunul dintre membrii familiilor acestora, rude de gradul I  (copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

4.5. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil valabil, aparținând oricăreia dintre rețelele de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile si Digi mobil pe care să-l utilizeze pentru înscrierea in Campanie şi la care să poată fi contactaţi pe toată durata acesteia.

4.6. Participanţii la prezenta Campanie trebuie să păstreze documentele justificative care atestă cumpărarea respectivelor produse participante (bonuri fiscale în urma cărora au fost inregistrate participari in Campanie). Această regulă se aplică de la începutul Campaniei şi este valabilă pe toată perioada acesteia precum si pe perioada de validare a castigatorilor conform prezentului Regulament.

4.7. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau participantul nu doreşte şi / sau nu are documentele justificative necesare de cumpărare a produselor participante în Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida inscrierile participanţilor, premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

5.1. Înscrierea în Campanie se face în perioada 15.10.2023-15.12.2023 (inclusiv), prin trimiterea unui SMS la numarul scurt 1747 (tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobile) continand numarul bonului fiscal care atesta achizitia de produse participante la Campanie in valoare minima de 25 lei pe acelasi bon fiscal, urmat de textul „ANNABELLA”.

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– Participantul trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 4 de mai sus;

– Să achiziționeze oricare dintre produsele mentionate la Sectiunea 3, participante la Campanie, in valoare de minimum 25 lei pe acelasi bon fiscal, in perioada 15.10.2023-15.12.2023

– Să folosească pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, aparținând rețelelor de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobil

– Să înscrie numarul bonului fiscal urmat de textul ANNABELLA, folosind modalitatea descrisa mai sus (SMS)

– Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată în Sectiunea 2.

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei după numărul de telefon mobil cu care a participat prin SMS.

Acelasi bon/factura fiscal/a ce reprezinta una sau mai multe achizitii ale unui/unor produse participante la Campanie in valoare totala de minimum 25 lei, poate fi inscris o singura data, de pe acelasi numar de telefon, pe toata perioada Campaniei.

Eventuale alte participari ulterioare ale unui bon inscris deja in Campanie vor fi considerate repetate, respectiv invalidate.

Pe intreaga durata a Campaniei, un participant, identificat dupa numarul de telefon, se poate înscrie cu 1 singur bon fiscal per zi.

Pe intreaga durata a campaniei acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

Pe intreaga durata a campaniei, participantul identificat dupa numarul de telefon poate castiga cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Mesajele Campaniei[1]:

 1. Pentru inscrierile inainte de data inceperii Campaniei, respectiv 15.10.2023, ora 00:00-Participantii vor primi urmatorul mesaj:

Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” incepe pe 15.10.2023 Trimite mesajul tau incepand cu aceasta data!”

„Te-ai inscris in Campania „ Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”. Pastreaza bonul fiscal pentru validare in caz de castig. Succes!”

„Felicitari, ai castigat un set de 2 cani TO GO Doncafe! Introdu codul* accesand validare-doncafe.telcor.ro pentru validarea si revendicarea** premiului! Infoline: 021308.83.80”

* codul alfanumeric este format din 5 caractere. Codurile se genereaza inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

**Pentru a intra in posesia premiului castigatorul va accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro primita prin SMS si va completa formularul de revendicare.

„ Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal urmat de [numele magazinului de unde ai achizitionat produsele][2]. Infoline: 021308.83.80

„Acest bon fiscal a fost deja inscris in Campanie. Te asteptam cu noi inscrieri! Infoline: 021308.83.80”

„ Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare! Infoline: 021308.83.80”

„ Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Aceasta este ultima zi de campanie, astfel ca nu te mai poti inscrie! Infoline: 021308.83.80”

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietensc cu ziua” s-a incheiat in data de 15.12.2023. Vezi castigatorii pe www.doncafe.ro/promo

Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul doncafe.ro/promo in termen de 7 zile de la validarea castigatorilor, urmand a fi mentinuta pe perioada de livrare a premiilor.

SECŢIUNEA 6.  DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1. În cadrul acestei Campanii se vor acorda în total 226 premii, denumite si împărţite astfel:

PremiiNr total premiiModalitate de acordareValoare totala comerciala
SET 2 CANI TO GO DONCAFE*200Premii acordate prin „momente norocoase”5458 lei
BOXA PORTABILA SONY**20Premii acordate prin tragere la sorti3782 lei
ESPRESSOR AUTOMAT DE’LONGHI***6Premii acordate prin tragere la sorti6831 lei

Valoarea comerciala totala a premiilor este 16070 lei.

* Premiul Set 2 cani TO GO Doncafe –va fi acordat automat, prin  tragere la sorţi a unor momente norocoase zilnice, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

**Boxa portabila Sony, model SRS-XB13

***Espressor automat DE’LONGHI, ECAM 22.115.B, 1450 WATI, capacitate rezervor 1.8 l, spumare lapte manual

Un participant la Campanie poate castiga in cadrul Campaniei cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, indiferent de numarul de inscrieri, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Imaginile premiilor folosite in materialele de comunicare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare (culorile pot diferi fata de cele de pe materiale de comunicare).

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR

7.1. Metodologia de acordare a premiilor

 1. Premiile acordate prin momente norocoase zilnice numite in cele ce urmeaza « momente norocoase »

Momentele norocoase pentru acordarea premiilor set 2 cani TO GO Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei. Momentele norocoase vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti inainte de data inceperii Campaniei, pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

In total se vor extrage 200 momente norocoase. Acestea vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

Va fi desemnat potential câștigător al unui premiu acordat prin momente norocoase primul Participant care va avea o participare valida (Conform SECTIUNEA 5) dupa un “moment norocos” (Exemplu : Pentru ziua X, unul dintre momentele norocoase pentru premiul set 2 cani TO GO Doncafe este 10 :11:12, astfel va fi desemnat potential castigator Participantul care are prima inregistrare valida dupa acest moment).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a înregistrat nici o participare valida in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru acest interval, prima inscriere valida dupa al 2-lea moment castigator va fi desemnat castigator aferent primului moment luat in ordine temporala, iar urmatoarea participare se va lua in considerare pentru desemnarea premiului momentului curent.

Ulterior desemnării potențialilor castigatori ai Campaniei si potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea finală, conform 7.2 Validarea Câștigătorilor, și se va verifica respectarea conditiilor de participare.

Castigatorii premiilor Boxa portabila Sony sau Espressor automat DE’LONGHI se desemneaza prin tragere la sorti in 2 (doua) etape, dupa cum urmeaza:

In cazul existentei unei suspiciuni de fraudare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor informatii suplimentare despre produsele achizitionate (se pot cere bonurile/facturile fiscale ca dovada a achizitiei, respectiv a participarilor in Campanie) si isi rezerva dreptul de anulare a participarilor sau, dupa caz, a premiilor.

In cazul in care se constata ulterior (ex: Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare in procedura de validare, ca acelasi numar de bon fiscal s-a receptionat de catre Organizator, de pe doua sau mai multe nr de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora inscrierii bonului/facturii in baza de date si nu la momentul trimiterii bonului/facturii fiscal/e prin formularul de revendicare.)

Premiile pot fi revendicate in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei.

Premiile nerevendicate sau invalidate raman in posesia Organizatorului.

7.2. Validarea Câștigatorilor

Potențialii caștigători ai premiilor acordate prin momente norocoase vor fi informați prin mesaj prin SMS cu privire la câștigul lor, pe numărul de telefon folosit la participarea in Campanie, în scopul informarii procedurii de validare si revendicare.

Potentialii castigatori vor accesa linkul validare-doncafe.telcor.ro si vor introduce codul primit prin SMS la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, copie (scan) a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie si adresa de livrare a premiului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neprimirea sau primirea intarziata a SMS-urilor din cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitandu-se la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila.

In scopul validării finale, potențialii câștigători ai premiilor acordate prin tragere la sorti, vor fi contactați telefonic în cursul a 10 zile lucrătoare (minim 2 apeluri pe zi, în momente diferite), incepand cu prima zi lucratoare celei la care a avut loc tragerea la sorti.  Câștigătorilor li se vor solicita ca in termen de 2 zile lucratoare sa trimita copie (scan) la adresa de e-mail validareDoncafe@telcor.ro, a bonului/facturii fiscal/e înregistrat/a în Campanie, care face obiectul participarii desemnate castigatoare si a copiei cartii de identitate (doar pentru premiile constand in Espressor automat DE’LONGHI).

Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de validare finala, mentionate mai sus, participantii desemnati castigatori vor fi contactati printr-un mesaj de reply la adresa de email folosita pentru transmiterea dovezii de detinere a bonului fiscal, in care li se va confirma validarea si faptul ca premiile urmeaza a fi livrate in termen de 60 de zile lucratoare la adresa de livrare pe care castigatorul validat o va transmite printr-un mesaj de reply la adresa de email de la care a fost confirmarea validarea.

Pentru oricare din premii și pentru oricare din documentele doveditoare solicitate in vederea validării, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita repetarea transmiterii, în cazul documentelor nelizibile sau neconcludente. 

Conditii de invalidare a potențialilor câștigători:

7.3 Livrarea Premiilor. Intrarea in posesie a premiilor

Livrarea premiilor se va face în termen de 60 zile de la data validării finale. Premiile vor fi livrate prin intermediul serviciilor de curierat, cu confirmare de primire la adresa specificata de castigator in cursul procesului de validare, conform instructiunilor oferite telefonic.

AWB-ul care insoteste livrarea premiilor confirmat de catre castigator reprezinta dovada de predare primire a premiilor Campaniei.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi Agentia implicata în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă, intreruperi de conexiune internet.

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Dovada de expediere a mesajelor SMS / mesajelor e-mail de către participanţi, nu reprezintă şi dovada primirii acestora sau primirii lor într-un anumit interval de timp de către Organizator. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:

Revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscale nu vor fi luate in considerare de Organizator, iar participantii nu vor intra in posesia premiilor.

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant la Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări in ceea ce privește corecta participare la Campanie. În cazul în care, în urma verificarilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme.

Eventualele reclamații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare și soluționate dacă au fost primite de Agentie si/sau Organizator, până cel mai tarziu la data de 15.01.2024, (respectiv 30 zile de la data finală a Campaniei).

Reclamațiile pot fi trimise prin poștă, la adresa Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau prin email la adresa promo@strauss-group.ro  

SECŢIUNEA 9.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Strauss Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal. Incepând cu 25 mai 2018, se aplica Regulamentului general privind protecția datelor 95/46/CE („GDPR”), iar Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor in acord cu cerintele GDPR.

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator si/sau de Agentie in scopul selecționării câștigătorilor si alocării premiilor.

Organizatorul, in calitate de operator independent si Agentia, in calitate de imputernicit se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Campaniei.  

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, Codul numeric personal, număr de telefon, email, adresa de livrare premiu, semnatura. Copiile de pe cartile de identitate prelucrate in scopul verificarii datelor cu caracter personal in temeiul indeplinirii obligatiilor fiscale de catre Organizator vor fi sterse/distruse in termen de 15 de zile lucratoare de la momentul validarii castigatorilor.

In contextul Promotiei, participantii castigatori pot fi contactati prin call center pentru a fi informati cu privire la acordarea premiilor, context in care se prelucreaza si vocea.

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata Campaniei, până la îndeplinirea obligațiilor, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Pentru informații suplimentare despre păstrărea datelor cu caracter personal, solicitarile pot fi adresate la protectiadatelor@strauss-group.ro.

Temeiurile prelucrarii

In vederea organizarii si realizarii Campaniei prin diverse medii de comunicare, prelucrarea se intemeiaza pe executarea unui contract la care participantul este parte.

Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către protectiadatelor@strauss-group.ro si/sau la adresa postala Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de acces la date – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

 c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

 f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legaturi cu / către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor de comunicare electronice, conform Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

b) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

– este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

Dreptul la o cale de atac judiciară:

a) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

b) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

c) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale spentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi sterse.

SECŢIUNEA 10.   TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

SECŢIUNEA 11.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 4 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 12.   ALTE PREVEDEREI – CONTACT

Prin participarea la Campaniae, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament. Pentru informatii suplimentare se poate apela numarul de telefon  021.308.83.80  (tarif normal, orele 9:00-17:00, de luni până vineri).

SECŢIUNEA 13.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Strada Nicolae Teclu nr 51, Sector 3 de către Organizator pâna la data de 15.01.2024 (inclusiv).

Anexa 1

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

Identitatea operatorului de date

Strauss Romania S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14081/1994, cod unic de inmatriculare RO5990561, in calitate de Organizator al campaniei “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” („Campania”)

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt prelucrate de Telcor Communications SRL (Agentia) in calitate de imputernicit al Operatorului precum si de Organizator, in calitate de Operator independent, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie,
 2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor
 3. In scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale

Datele prelucrate

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, categoria de date prelucrate: numarul de telefon,
 2. Doar in cazul castigatorilor premiilor campaniei, se prelucreaza in plus numele/ prenumele si adresa de email pentru transmiterea de catre castigatori a informatiilor necesare pentru validarea premiilor, adresa de livrare premii, semnatura (pentru predarea premiilor).
 3. Doar in cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus CNP-ul (castigatorul va trimite pe email copie CI in vederea validarii CNP-ului) si vocea (in cazul participantilor care apeleaza numarul de Infoline al Campniei, convorbirea telefonica este inregistrata doar dupa acceptul participantului).

Perioada prelucrarii

 1. Datele participantilor castigatori sunt stocate pentru o perioada de 10 ani fiscali, conform reglementarilor fiscale in vigoare.
 2. Datele participantilor necastigatori sunt stocate pentru o perioada de cel mult 90 zile de la data finalizarii Campaniei.

Modul de prelucrare

Persoanele vizate trimit numarul bonului fiscal prin SMS (ocazie cu care Operatorul si Imputernicitul acestuia intra in posesia nr de telefon).

Persoanele vizate (potentialii castigatori) introduc in formularul online gazduit la adresa URL validare-doncafe.telcor.ro, datele personale mai sus mentionate.

Datele castigatorilor vor fi procesate de Telcor Communications SRL („Agentia”) pentru validarea premiilor si de catre Organizator (Strauss Romania SRL) pentru livrarea premiilor.

Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Organizator, Agentia si de furnizorul de servicii de curierat. Numele si prenumele tuturor castigatorilor vor fi afisate pe site-ul Campaniei. Datele nu vor fi dezvaluite catre alti terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale

In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, opozitia sau restrictionarea prelucrarii. Deasemenea, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa; Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale,  poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

In cazul in care doresti sa iti exerciti oricare dintre drepturile tale sau daca ai alte întrebări cu privire la politicile noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, la protectiadatelor@strauss-group.ro, sau pe adresa poștală StraussRomania S.R.L cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368


[1] Organizatorul isi rezerva dreptul de a ajusta continutul mesajelor raportat la situatiile neclare privind mecanismul Campaniei, inclusiv dar fara a se limita la probleme tehnice ale aplicatiilor utilizate in cadrul acestei Campanii. Participantii la aceasta Campanie pot primi din partea Organizatorului si/sau a Agentiei, mesaje de clarificare a mecanismului Campaniei, daca va fi cazul.

[2] Ex: nr bon fiscal urmat de textul ANNABELLA (196ANNABELLA)

[3] Vor intra la tragerea la sorti inscrierile inregistrate pana la data de 15 noiembrie 2023, orele 23:59

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “POTI CASTIGA PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA”

SECŢIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. Campania promoţională “PotiCastiga PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” (numită în cele ce urmează „Campania”), este organizată de STRAUSS ROMANIA S.R.L (numită în prezentul Regulament “Organizatorul”), cu sediul social în București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare 5990561
  1. Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin Telcor Communications S.R.L cu sediul in Bucuresti,  Bd. Barbu Vacarescu, nr. 102, sc. D, sector 2, , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8010/2002, cod unic de inregistrare RO14835419, denumita in continuare „Agentie de implementare
 1. Agentia de implementare este responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional si a oricaror alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve.

Agentia de implementare va fi denumita in continuare, impreuna, „Agentia”.

 1. Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).  

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România prin publicare pe site-ul doncafe.ro/promo, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit si prin solicitare scrisa trimisă la adresa sediului social din Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau apelând linia telefonică a Campaniei 021.308.83.80 (tarif normal), de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00, in perioada 02.10.2023-31.10.2023.

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare după anunțul prealabil si publicarea acestora pe site-ul doncafe.ro/promo
 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

SECŢIUNEA 2.   ZONA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Romaniei in reteaua de magazine Auchan (lista magazinelor Auchan participante poate fi consultata la adresa auchan.ro/magazine) in perioada 02.10.2023 ora 00:00-31.10.2023, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei) in conformitate cu programul de lucru al retelei de magazine si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice ce pot determina participanții la Campanie să considere continuarea acesteia după data de 31.10.2023 ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștiința publicului prin modalitățile prevăzute la Secțiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3.   PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

3.1. Produsele din portofoliul Societatii ce poarta marca Doncafe din categoriile CAFEA PRAJITA SI MACINATA, CAFEA BOABE PRAJITA, CAFEA INSTANT si MIXURI (SPECIALTITATI DE CAFEA)

MIXURI (Specialitati de cafea).       

3.2. Produsele descrise mai sus, participante la Campanie sunt disponibile în limita stocului existent în magazinele partenere.

3.3. Produsele participante la Campanie își pierd această calitate după data încheierii Campaniei, Organizatorul fiind exonerat de orice obligație in legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

4.1. La această Campanie pot participa toți cetățenii români (persoane fizice, clienți ai magazinelor în care se desfășoară Campania), cu varsta de peste 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), denumiți în continuare ,,Participanți„, cu domiciliul/reședință în România pe toată perioada de desfașurare a Campaniei si pe perioada de revendicare/ validare/livrare a premiilor.

Campania  se adresează doar persoanelor fizice, utilizatori finali și, nu este valabilă pentru persoanele juridice, sau care au ca scop revânzarea produselor participante la Campanie.

4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.3. La acestă  Campanie nu au dreptul să participe angajații Agentiei, ai Organizatorului și nici ai celorlalte societăți comerciale implicate în această acțiune (distribuitori, retaileri ai Organizatorului sau partenerii acestora participanți la Campanie), precum și niciunul dintre membrii familiilor acestora, rude de gradul I  (copii, părinți, soț/soție, frate/soră).

4.5. Participanţii trebuie să deţină un număr de telefon mobil valabil, aparținând oricăreia dintre rețelele de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile si Digi mobil pe care să-l utilizeze pentru înscrierea in Campanie şi la care să poată fi contactaţi pe toată durata acesteia.

4.6. Participanţii la prezenta Campanie trebuie să păstreze documentele justificative care atestă cumpărarea respectivelor produse participante (bonuri fiscale în urma cărora au fost inregistrate participari in Campanie). Această regulă se aplică de la începutul Campaniei şi este valabilă pe toată perioada acesteia precum si pe perioada de validare a castigatorilor conform prezentului Regulament.

4.7. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau participantul nu doreşte şi / sau nu are documentele justificative necesare de cumpărare a produselor participante în Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida inscrierile participanţilor, premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 5.  MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ

5.1. Înscrierea în Campanie se face în perioada 02.10.2023-31.10.2023 (inclusiv), prin trimiterea unui SMS la numarul scurt 1747 (tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobile) continand numarul bonului fiscal care atesta achizitia de produse participante la Campanie in valoare minima de 25 lei pe acelasi bon fiscal, urmat de textul „AUCHAN”.

Pentru a participa la prezenta Campanie, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– Participantul trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 4 de mai sus;

– Să achiziționeze oricare dintre produsele mentionate la Sectiunea 3, participante la Campanie, in valoare de minimum 25 lei pe acelasi bon fiscal, in perioada 02.10.2023-31.10.2023

– Să folosească pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, aparținând rețelelor de telefonie mobilă Vodafone Romania, Orange Romania, Orange Communications, Telekom Mobile, Digi Mobil

– Să înscrie numarul bonului fiscal urmat de textul AUCHAN, folosind modalitatea descrisa mai sus (SMS)

– Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată în Sectiunea 2.

Un participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei după numărul de telefon mobil cu care a participat prin SMS.

Acelasi bon fiscal ce reprezinta una sau mai multe achizitii ale unui/unor produse participante la Campanie in valoare totala de minimum 25 lei, poate fi inscris o singura data, de pe acelasi numar de telefon, pe toata perioada Campaniei.

Eventuale alte participari ulterioare ale unui bon inscris deja in Campanie vor fi considerate repetate, respectiv invalidate.

Pe intreaga durata a Campaniei, un participant, identificat dupa numarul de telefon, se poate înscrie cu 1 singur bon fiscal per zi.

Pe intreaga durata a campaniei acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.

Mesajele Campaniei:

 1. Pentru inscrierile inainte de data inceperii Campaniei, respectiv 02.10.2023, ora 00:00-Participantii vor primi urmatorul mesaj:

Campania „Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” incepe pe 02.10.2023 Trimite mesajul tau incepand cu aceasta data!”

„Te-ai inscris in Campania „ Poti Castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!”. Pastreaza bonul fiscal pentru validare in caz de castig. Succes!”

„Felicitari, ai castigat un set de 2 cesti Doncafe! Introdu codul* accesand validare-doncafe.telcor.ro pentru validarea si revendicarea** premiului! Infoline: 021308.83.80”

* codul alfanumeric este format din 5 caractere

**Pentru a intra in posesia premiului castigatorul va accesa adresa validare-doncafe.telcor.ro primita prin SMS si va completa formularul de revendicare.

„ Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal/ urmat de textul AUCHAN. Infoline: 021308.83.80

„Acest bon fiscal a fost deja inscris in Campanie. Te asteptam cu noi inscrieri! Infoline: 021308.83.80”

„ Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare! Infoline: 021308.83.80”

„ Ai depasit limita de 1 inscriere pe zi. Aceasta este ultima zi de campanie, astfel ca nu te mai poti inscrie! Infoline: 021308.83.80”

„Campania „Poti Castiga premiile care te imprietensc cu ziua” s-a incheiat in data de 31.10.2023. Vezi castigatorii pe www.doncafe.ro/promo

Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul doncafe.ro/promo in termen de 7 zile de la validarea castigatorilor, urmand a fi mentinuta pe perioada de livrare a premiilor.

SECŢIUNEA 6.  DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1. În cadrul acestei Campanii se vor acorda în total 115 premii, denumite si împărţite astfel:

PremiiNr total premiiModalitate de acordareValoare totala comerciala
Boxa portabila Sony*10Premii acordate prin tragere la sorti1.891 lei
Espresor automat EGO**5Premii acordate prin tragere la sorti7.139 lei
Set 2 cesti Doncafe***100Premii acordate prin „momente norocoase”2.000 lei

Valoarea comerciala totala a premiilor este 11.489 lei

*Boxa portabila Sony, model SRS-XB13

**Espressor automat EGO, presiune 19bar, putere consum 1470 KW, oprire automata, rezervor detasabil

*** Premiul Set cesti Doncafe ( 2 bucati) – denumit si „Premiu instant”,  va fi acordat zilnic, automat, prin  tragere la sorţi a unor momente norocoase, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

Un participant la Campanie poate castiga in cadrul Campaniei cel mult 3 premii acordate prin momente norocoase, indiferent de numarul de inscrieri, respectiv 1 premiu acordat prin tragere la sorti.

Imaginile premiilor folosite in materialele de comunicare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare (culorile pot diferi fata de cele de pe materiale de comunicare).

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR

7.1. Metodologia de acordare a premiilor

Castigatorii premiilor Boxa portabila Sony si Espressor automat EGO se desemneaza prin tragere la sorti in data de 09 noiembrie 2023 iar pentru fiecare premiu se vor extrage 5 rezerve (urmand a se utiliza rezervele in ordinea extragerii acestora).

Momente norocoase pentru acordarea premiilor set 2 cesti Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei.

Momentele norocoase vor fi extrase in cadrul unei trageri la sorti inainte de data inceperii Campaniei, din intervalul corespunzator perioadei Campaniei si, respectiv, din intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59. Tragerea la sorti pentru determinarea momentelor câștigătoare se va face pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic.

In total se vor extrage 100 momente norocoase. Acestea vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.

Codurile alfanumerice – Codurile alfanumerice sunt formate din 5 (cinci) caractere. Codurile se vor genera inainte de data inceperii Campaniei pe baza unui algoritm, cu ajutorul unui program informatic

Va fi desemnat potential câștigător al unui premiu instant primul Participant care va avea o participare valida (Conform SECTIUNEA 5) dupa un “moment norocos” (Exemplu : Pentru ziua X, unul dintre momentele norocoase pentru premiul set 2 cesti Doncafe este 10 :11:12, astfel va fi desemnat potential castigator Participantul care are prima inregistrare valida dupa acest moment).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a înregistrat nici o participare valida in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru acest interval, prima inscriere valida dupa al 2-lea moment castigator va fi desemnat castigator aferent primului moment luat in ordine temporala, iar urmatoarea participare se va lua in considerare pentru desemnarea premiului momentului curent.

Ulterior desemnării potențialilor castigatori ai Campaniei si potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea finală, conform 7.2 Validarea Câștigătorilor, și se va verifica respectarea conditiilor de participare.

In cazul existentei unei suspiciuni de fraudare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor informatii suplimentare despre produsele achizitionate (se pot cere bonurile fiscale ca dovada a achizitiei, respectiv a participarilor in Campanie) si isi rezerva dreptul de anulare a participarilor sau, dupa caz, a premiilor.

In cazul in care se constata ulterior (ex: Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare in procedura de validare, ca acelasi numar de bon fiscal s-a receptionat d ecatre Organizator, de pe doua sau mai multe nr de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora inscrierii bonului in baza de date si nu la momentul trimiterii numarului bonului fiscal, prin formularul de revendicare)

Premiile instant pot fi revendicate in termen de cel mult 10 zile de la data finalizarii Campaniei.

Premiile nerevendicate sau invalidate raman in posesia Organizatorului.

7.2. Validarea Câștigatorilor

Potențialii caștigători ai premiilor instant (“set 2 cesti Doncafe”) vor fi informați prin mesaj prin SMS cu privire la câștigul lor, pe numărul de telefon folosit la participarea in Campanie, în scopul informarii procedurii de validare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neprimirea sau primirea intarziata a SMS-urilor din cauze care nu depind direct de el, cum ar fi, dar nelimitandu-se la defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila.

Potențialii câștigători desemnați pentru premiile instant vor primi prin SMS detalii referitoare la modalitatea de revendicare a premiului.

Potențialii câștigători desemnați pentru premiile acordate prin tragere la sorti vor fi contactați telefonic în cursul a 5 zile lucrătoare (minim 2 apeluri pe zi, în momente diferite), incepand cu data de 13 noiembrie 2023.

In scopul validării finale, câștigătorilor li se vor solicita următoarele:

Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de validare finala, mentionate mai sus, participantii desemnati castigatori vor fi contactati printr-un mesaj de reply la adresa de email folosita pentru transmiterea dovezii de detinere a bonului fiscal, in care li se va confirma validarea si faptul ca premiile urmeaza a fi livrate in termen de 60 de zile lucratoare.

Pentru oricare din premii și pentru oricare din documentele doveditoare solicitate in vederea validării, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita repetarea transmiterii, în cazul documentelor nelizibile sau neconcludente. 

Conditii de invalidare a potențialilor câștigători:

7.3 Livrarea Premiilor. Intrarea in posesie a premiilor

Livrarea premiilor se va face în termen de 60 zile de la data validării finale. Premiile vor fi livrate prin intermediul serviciilor de curierat, cu confirmare de primire la adresa specificata de castigator in cursul procesului de validare, conform instructiunilor oferite telefonic.

AWB-ul care insoteste livrarea premiilor confirmat de catre castigator reprezinta dovada de predare primire a premiilor Campaniei.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi Agentia implicata în organizarea prezentei Campanii nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă, intreruperi de conexiune internet.

Prin înscrierea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi. Dovada de expediere a mesajelor SMS / mesajelor e-mail de către participanţi, nu reprezintă şi dovada primirii acestora sau primirii lor într-un anumit interval de timp de către Organizator. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă răspunderea pentru:

Revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor fiscale nu vor fi luate in considerare de Organizator, iar participantii nu vor intra in posesia premiilor.

Din dorința de a nu prejudicia nici un participant la Campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări in ceea ce privește corecta participare la Campanie. În cazul în care, în urma verificarilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme.

Eventualele reclamații referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate în considerare și soluționate dacă au fost primite de Agentie si/sau Organizator, până cel mai tarziu la data de 30.11.2023, (respectiv 30 zile de la data finală a Campaniei).

Reclamațiile pot fi trimise prin poștă, la adresa Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti sau prin email la adresa promo@strauss-group.ro  

SECŢIUNEA 9.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Strauss Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal. Incepând cu 25 mai 2018, se aplica Regulamentului general privind protecția datelor 95/46/CE („GDPR”), iar Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor in acord cu cerintele GDPR.

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator si/sau de Agentie in scopul selecționării câștigătorilor si alocării premiilor.

Organizatorul, in calitate de operator independent si Agentia, in calitate de imputernicit se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Campaniei.  

Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, Codul numeric personal, număr de telefon, email, adresa de livrare premiu, semnatura. Copiile de pe cartile de identitate prelucrate in scopul verificarii datelor cu caracter personal in temeiul indeplinirii obligatiilor fiscale de catre Organizator vor fi sterse/distruse in termen de 15 de zile lucratoare de la momentul validarii castigatorilor.

In contextul Promotiei, participantii castigatori pot fi contactati prin call center pentru a fi informati cu privire la acordarea premiilor, context in care se prelucreaza si vocea.

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata Campaniei, până la îndeplinirea obligațiilor, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Pentru informații suplimentare despre păstrărea datelor cu caracter personal, solicitarile pot fi adresate la protectiadatelor@strauss-group.ro.

Temeiurile prelucrarii

In vederea organizarii si realizarii Campaniei prin diverse medii de comunicare, prelucrarea se intemeiaza pe executarea unui contract la care participantul este parte.

Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către protectiadatelor@strauss-group.ro si/sau la adresa postala Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

Dreptul de acces la date – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul la rectificarea datelor – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

 c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

 d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

 f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror legaturi cu / către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor de comunicare electronice, conform Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

a) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

b) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

– este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

Dreptul la o cale de atac judiciară:

a) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

b) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

c) Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale spentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi sterse.

SECŢIUNEA 10.   TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

SECŢIUNEA 11.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 4 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECŢIUNEA 12.   ALTE PREVEDEREI – CONTACT

Prin participarea la Campaniae, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament. Pentru informatii suplimentare se poate apela numarul de telefon  021.308.83.80  (tarif normal, orele 9:00-17:00, de luni până vineri).

SECŢIUNEA 13.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Strada Nicolae Teclu nr 51, Sector 3 de către Organizator pâna la data de 30.11.2023 (inclusiv).

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

Identitatea operatorului de date

Strauss Romania S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14081/1994, cod unic de inmatriculare RO5990561, in calitate de Organizator al campaniei “Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua!” („Campania”)

Scopul prelucrarii si temeiul juridic

Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt prelucrate de Telcor Communications SRL (Agentia) in calitate de imputernicit al Operatorului precum si de Organizator in urmatoarele scopuri:

1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie,

2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor

3. In scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscal.

Datele prelucrate

1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, categoria de date prelucrate este numarul de telefon, adresa de email (optional pentru persoana vizata) si/sau nume si prenume (optional pentru persoana vizata).

2. Doar in cazul castigatorilor premiilor campaniei, se prelucreaza in plus numele, prenumele si adresa de email pentru transmiterea de catre castigatori a informatiilor necesare pentru validarea premiilor, semnatura (pentru predarea premiilor).

3. Doar in cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus CNP-ul (castigatorul va trimite pe email copie CI in vederea validarii CNP-ului).

Perioada prelucrarii

1. Datele participantilor castigatori sunt stocate pentru o perioada de 10 ani fiscali, conform reglementarilor fiscale in vigoare.

2. Datele participantilor necastigatori sunt stocate pentru o perioada de cel mult 90 zile de la data finalizarii Campaniei.

Modul de prelucrare

Persoanele vizate introduc in formularul online gazduit la adresa URL validare-doncafe.telcor.ro, datele personale mai sus mentionate.

Datele castigatorilor vor fi procesate de Telcor Communications SRL („Agentia”) pentru validarea premiilor si de catre Organizator (Strauss Romania SRL) pentru livrarea premiilor.

Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de Organizator, Agentia si de furnizorul de servicii de curierat. Numele si prenumele tuturor castigatorilor vor fi afisate pe site-ul Campaniei. Datele nu vor fi dezvaluite catre alti terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, opozitia sau restrictionarea prelucrarii. Deasemenea, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa; Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, poti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor In cazul in care doresti sa iti exerciti oricare dintre drepturile tale sau daca ai alte întrebări cu privire la politicile noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, la protectiadatelor@strauss-group.ro, sau pe adresa poștală StraussRomania S.R.L cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti – 032368

ACTUL ADIȚIONAL NR. 1

laRegulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

“POTI CASTIGA PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA”

autentificat sub nr. 1221 din 28.09.2023 de SPN Mentor cu sediul în București

            Subscrisa,

            STRAUSS ROMANIA S.R.L, cu sediul social în București, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare 5990561, în calitate de organizator în Campania Promoţională “POTI CASTIGA PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA”

Campania se derulează conform prevederilor Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale  “POTI CASTIGA PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” autentificat sub nr. 1221 din 28.09.2023 de SPN Mentor cu sediul în București (in cele ce urmeaza „Regulamentul„), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Participanţii la Campanie sunt obligaţi sa respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Ținând cont că în conformitate cu punctul 1.5. din Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare după anunțul prealabil si publicarea acestora pe site-ul doncafe.ro/promo. Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile in România prin publicare pe site-ul doncafe.ro/promo.

                                    încheiem prezentul act adițional după cum urmează:

            DIN

            „Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal/ urmat de textul AUCHAN. Infoline: 021308.83.80

            IN

            „Mesajul tau este invalid. Inscrie numarul bonului fiscal/ urmat de [numele magazinului din care ai achizitionat produsele][1]. Infoline: 021308.83.80.

            Organizatorul completeaza Capitolul cu urmatoarele:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a ajusta continutul mesajelor raportat la situatiile neclare privind mecanismul Campaniei, inclusiv dar fara a se limita la probleme tehnice ale aplicatiilor utilizate in cadrul acestei Campanii. Participantii la aceasta Campanie pot primi din partea Organizatorului si/sau a Agentiei, mesaje de clarificare a mecanismului Campaniei, daca va fi cazul.

            DIN

            *** Premiul Set cesti Doncafe ( 2 bucati) – denumit si „Premiu instant”,  va fi acordat zilnic, automat, prin  tragere la sorţi a unor momente norocoase, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

            IN

            *** Premiul Set cesti Doncafe ( 2 bucati) – va fi acordat automat, prin  tragere la sorţi a unor momente norocoase zilnice, conform Secțiunii 7 „Metodologia de acordare şi livrare a premiilor” pe intreaga perioada a Campaniei.

            DIN

            Momente norocoase pentru acordarea premiilor set 2 cesti Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei.

            IN

            Momente norocoase zilnice numite in cele ce urmeaza « momente norocoase » pentru acordarea premiilor set 2 cesti Doncafe, se vor desemna anterior inceperii Campaniei.

            Restul mențiunilor din Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale  “POTI CASTIGA PREMIILE CARE TE IMPRIETENESC CU ZIUA” autentificat sub nr. 1221 din 28.09.2023 de SPN Mentor cu sediul în București, rămân nemodificate, prezentul act adițional făcând parte integrantă din acesta și modificând regulamentul în consecință.

            Subscrisa, STRAUSS ROMANIA S.R.L. mă oblig să aduc la cunoștința participanților la Promoție prezentul act adițional.

            Tehnoredactat la sediul Societății Profesionale Notariale MENTOR din municipiul Bucureşti, strada Polonă nr. 28-30, sectorul 1 şi autentificat azi, data autentificării, într-un singur exemplar semnat de parte care se păstrează în arhiva biroului notarial.

            Pentru prezentul act se emit 4 (patru) duplicate azi, data autentificării actului autentic notarial, din care 3(trei) duplicate se înmânează părții, iar 1(un) duplicat se păstrează în arhiva biroului notarial, alături de actul autentic.

ORGANIZATOR,

STRAUSS ROMANIA


[1] EX: 123AUCHAN