REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua”

Campanie promoţională pentru persoane fizice

02 octombrie 2023 – 19 noiembrie 2023

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1. 1.1.       Campania promotionala „Poti castiga premiile care te imprietenesc cu ziua” (denumitǎ în continuare „Campania”) este organizată de Societatea Strauss Romania S.R.L., cu sediul in Strada Nicolae Teclu nr. 51, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/14081/1994, CUI 5990561 (denumită în continuare “Organizatorul” sau „STRAUSS”), in parteneriat cu REWE Romania S.R.L., cu sediul social in Str. Buşteni nr. 7, Ştefăneştii de Jos 077175, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/886/2005, CUI 13348610, atribut fiscal RO (denumita in continuare “Partenerul” sau “Rewe Romania”), telefon 0800 110 111.
  1. Campania se va desfasura cu sprijinul agentiei SIBS ROMANIA S.A., agentie colaborator si imputernicita de Partener, cu sediul social in Bucureşti, Bd. General Vasile Milea nr. 2H, parter, etaj 2 si etaj 4, sector 6,, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1154/2001, CUI 13683215, atribut fiscal RO (denumita in cele ce urmeaza “Agentia REWE”) responsabila de identificarea si validarea castigatorilor
  1. 1.3.       Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare  “Regulamentul” sau „Regulamentul Oficial”), este finală si obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la acesta, urmând ca astfel de modificări sa intre în vigoare dupa anuntarea, în prealabil, a acestor modificări pe www.doncafe.ro/promo si pe www.penny.ro.
  1. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul Organizatorului, pe www.doncafe.ro/promo si www.penny.ro, apeland linia telefonică a Campaniei 0748.800.300 (tarif normal in reteaua Orange), de luni până vineri, în intervalul 09:00 – 17:00, in perioada 02.10-19.11.2023, cu exceptia sarbatorilor legale.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante la Campanie sunt produse din portofoliul Societatii ce poarta marca Doncafe din categoriile: cafea prajita si macinata, cafea boabe prajita, cafea instant si mixuri (specialtitati de cafea), mixuri (Specialitati de cafea),ce se regasesc in Magazinele Participante, in limita stocurilor disponibile denumite in continuare ,,Produse Participante”.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

SECŢIUNEA 7. PREMIILE 

Tip PremiuNr. total premiiModalitate de acordareValoare unitara premiiiValoare totala comerciala
Boxa portabila Sony*20Premii acordate prin tragere la sorti189,1 lei3.782 lei
Espressor Automat Ego**+Cappuccinator Ariete***10Premii acordate prin tragere la sorti1.720,4 lei17.204 lei
Set 2 Cesti Emboss Doncafe150Premii acordate prin tragere la sorti20 lei3.000 lei

Valoarea comerciala totala a premiilor este 23.986 lei

*  Boxa portabila Sony, model SRS-XB13;

** Espressor automat EGO, presiune 19bar, putere consum 1470 KW, oprire automata, rezervor detasabil;

*** Cappuccinator Ariete – putere de 500 W, capacitate de 140 ml pentru lapte spuma si 250 ml pentru lapte încalzit, 2 functii: spuma calda si rece.

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE. ACORDAREA PREMIILOR

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 Prin simpla participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si inteleg ca in acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Rewe Romania SRL si de catre Organizator pentru desfasurarea Campaniei, in vederea organizarii Campaniei, inscrierii Participantilor, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor.

9.2 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in special conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (in continuare “RGPD”), respectiv:

9.3 Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Partener catre Imputerniciti ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Partener), agentia de implementare, companiilor din acelasi grup cu Partenerul, autoritatilor competente in cazurile in care Partenerul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare,  precum si publicului (in cazul castigatorilor). Partenerul, impreuna cu Organizatorului vor publica lista cu numele si prenumele castigatorilor pe website-urile proprii. De asemenea, ulterior acordarii premiilor, vor fi partajate si dovezile de acordare a premiilor continand exclusiv nume si prenume si CNP castigator (CNP doar pentru castigatorii premiilor supuse impozitarii conform legislatiei fiscale aplicabile).

Atat Partenerul cat si Organizatorul vor exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si vor solicita ca acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja datele personale si pentru a le prelucra in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

9.4 Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Partenerului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, atat in format electronic prin mijloacele puse la dispozitie de Partener (cum ar fi adresa de e-mail dedicata privind protectia datelor cu caracter personal menționată mai jos, adresa de Relatii Clienti disponibila pe website) avand posibilitatea si fizica, cererile fiind datate si semnate, la adresa Rewe Romania SRL, mentionand pe plic: Denumirea Campaniei Promotionale. Cererile primite de catre Organizator in acest sens, vor fi directionate catre Partener pentru a fi solutionate.

9.5 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

9.6 În ceea ce privește datele personale aferente cardului PENNY., acestea vor fi prelucrate de către Rewe Romania conform termenilor și condițiilor aduse la cunoștința deținătorilor de astfel de carduri în mod corespunzător, Rewe Romania având calitatea de operator cu privire la respectivele informații.

Organizatorul și Rewe Romania au calitatea de operatori asociați cu privire la prelucrarea datelor constând în seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor de fidelitate PENNY., prelucrarea acestor date cu caracter personal urmând a fi realizată de către părți conform dispozițiilor legale aplicabile și în acord cu termenii și condițiile descrise în acest Regulament Oficial.

9.7 În scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Organizator și Rewe Romania, în calitate de operatori asociați, aceștia au încheiat un acord scris prin care au fost adresate aspectele relevante din RGPD, inclusiv următoarele:

 1. obiectul acordului, ce vizează categoriile de date cu caracter personal prelucrate și temeiurile prelucrării datelor;
 2. obligațiile părților, ce vizează, între altele, obligațiile de respectare a legislației prelucrării datelor cu caracter personal, obligații privind informarea persoanelor vizate, restricții privind accesul la datele cu caracter personal, obligații privind utilizarea unor subcontractori prcum și nominalizarea unui punct de contact în cadrul organizației pentru a fi contactat cu privire la solicitări/ plângeri în legătură cu aspecte vizând protecția datelor;
 3. cerințe privind măsurile de securitate implementate pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal;
 4. obligații privind asistența și cooperarea dintre părți;
 5. cerințe privind păstrarea datelor cu caracter personal prelucrate;
 6. condiții privind transferul datelor către țări terțe; și
 7. aspecte privind răspunderea părților și despăgubiri.

9.8 Datele cu caracter personal prelucrate sunt:

Categoria de persoane vizateOperatorulDate cu caracter personalScop
ParticipantPartenerul/Agentia REWE    Date aferente cardului de fidelitate PENNY: nume, prenume, numar de telefon, seria cardului de fidelitate, precum si seriile de bon fiscal eligibile.    Inscriere in campanie    
Potential CastigatorPartenerul/ Agentia REWE si Organizatorul in calitate de operatori asociatiSeria de card PENNY si seriile de bon fiscal eligibile       Informatii privind premiul castigat, magazinul indicat de fiecare castigator in ParteExtragerea potentialilor castigatori     Revendicare telefonica  
CastigatorPartenerul/ Agentia REWE si Organizatorul in calitate de operatori asociatiNume, prenume, numar de telefon, adresa de livrare a premiului, CNP (doar pentru castigatorii premiilor peste 600 ron), semnatura de pe procesul verbal de predare-primireValidare finala   Acordare premii

Rewe Romania nu va stoca copii dupa cartea de identitate/ buletin, acest document fiind solicitat în vederea confirmării identității câștigătorului, iar pentru câștigătorii premiilor mai mari de 600 ron, în vederea confirmării și prelucrării CNP-ului strict în scopul exercitării obligatiilor fiscale.

9.9 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Rewe Romania, împreună cu Organizatorul, in calitate de operatori independenti, respectiv asociati, dupa caz, în scopul în scopul înscrierii la Campanie, desfasurarii acesteia, anuntarii castigatorilor si atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor care le revin in baza legislatiei privind publicitatea si organizarea de concursuri, combaterea si evitarea oricaror tipuri de fraude legate de Campanie, solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei, respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, în scop de arhivare, precum si pentru constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor Rewe Romania și/sau ale Organizatorului.

9.10 Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este rep rezentat de:

9.11 Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate in cadrul Rewe Romania, Organizatorului doar catre persoanele de conducere si catre alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-si indeplini atributiile specifice in scopurile enumerate in Regulamentul Oficial sau in cazul in care acest lucru este necesar sau permis de legislatia aplicabila.

9.12 Rewe Romania nu va transfera datele cu caracter personal in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.

Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in afara Uniunii Europene, a Spatiului Economic European, inclusiv in statul Israel, cu conditia respectarii legislatiei in vigoare privind prelucrarea datleor cu caracter personal, inclusiv luarii masurilor de securitate aferente.

9.13 Organizatorul și Rewe Romania se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în contextul organizării Campaniei si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

9.14 Datele participantilor la Campanie vor fi prelucrate pe durata Campaniei si ulterior pentru o durata de pana la  6 luni in cazul necastigatorilor si respectiv pentru o perioada de 10 ani in cazul castigatorilor, incepand cu data afisarii castigatorilor sau a acordarii premiilor, oricare din acestea intervine ultima

9.15. Promotia poate inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori in cazul unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

Responsabilul cu protecția datelor al PENNY are urmatoarele coordonate:
Dr. Karsten Kinast, LL.M., KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, adresa de e-mail: protectiadatelor@penny.ro, adresa de corespondenta: com. Stefanestii de Jos, Sat Stefanestii de Jos, Str. Busteni, nr. 7, jud. Ilfov, Romania

Responsabilul cu protecția datelor al Strauss poate fi contactat la:
Email: protectiadatelor@strauss-group.ro

SECTIUNEA 10. ERORI- CARDURI NECORESPUNZATOARE

 1. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru cardurile necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/inmana premiile pe baza unor astfel de carduri.
 2. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.
 3. Pentru evitarea oricarui dubiu, Participantii la Campanie trebuie sa pastreze cardul utilizat in vedere inscrierii in prezenta Campanie, in original, pentru validarea ulterioara a premiului castigat, pentru o perioada de cel putin 90 zile, termen care incepe sa curga de la data incetarii Campaniei.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

 1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.
 2. Partenerul nu isi asuma raspunderea referitoare la inmanarea premiilor catre castigatori, calitatea, conformitatea premiilor sau orice prejudicii suferite de catre acestia in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
 3. Organizatorul si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nicio forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
 4. Din momentul semnarii, de catre Participantul castigator, a procesului verbal de predare-primire a premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.
 5. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiului acordat in aceasta Campanie, cu exceptia produselor puse pe piata de catre Organizator, pentru care este raspunzator conform legii. Producatorul fiecarui produs sau serviciu oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie/conformitate.
 6. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator.
 7. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.
 8. Intrucat validarea se va face exclusiv pe baza prezentarii cardului PENNY., Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi card Penny; in acest caz va fi validat castigator participantul pe numele caruia este inregistrat cardul Penny.
 9. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
 10. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

 1. In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 de lei, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Prezenta Campanie este organizata in scopul stimularii vanzarilor.
 3. Prin completarea datelor personale (nume, prenume, serie card Penny,) pe procesul verbal de predare – primire a premiilor incheiat de catre reprezentantii Partenerului si semnarea acestui proces-verbal, se considera ca Participantii accepta conditiile prezentului Regulament si isi exprima consimtamantul liber, expres si neechivoc ca datele personale indicate sa fie colectate de Organizator exclusiv in scopul derularii Campaniei, acordarii si validarii premiilor, pentru a avea o evidenta asupra acestora. Datele personale astfel colectate nu vor fi introduse in vreo baza de date si nu vor fi ulterior procesate in niciun mod.
 4. In cazul in care participantii persoane fizice vor beneficia de premii a caror valoare va depasi pragul de 600 lei/premiu, atunci acestia isi exprima consimtamantul liber, expres si neechivoc pentru predarea catre Organizator a datelor cu caracter personal: nume, prenume, CI serie si nr, CNP, date neceare in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale impuse de lege Organizatorului (respectiv calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii).
 5. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta Campanie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care si le-au însuşit integral.
 6. Campania poate inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori in cazul unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

SECTIUNEA 13 – INTRERUPEREA CAMPANIEI

 1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

         *Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 1. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
 2. Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora, astfel cum este definita de lege, printr-o decizie a Organizatorului.

SECTIUNEA 14 – LITIGII

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente
 2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: Societatea Strauss Romania SRL, Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucureşti, România,  in termen de cel mult 30 zile de la finalizarea Campaniei. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestaţie.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

 1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil, prin grija Organizatorului, in mod gratuit oricarui solicitant:
 2. pe websiteul Doncafe: www.doncafe.ro/promo
 3. pe websiteul Penny: http://penny.ro/
 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.
 5. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Organizator,